آموزش خیاطی دوخت و الگوی پیراهن مردانه

طریقه رسم الگوی پیراهن مردانه

– اندازه های اولیه پیراهن مردانه :

اندازه های اصلی : قد ، دور سینه ، دور کمر ، دور باسن ، قد آستین با سرشانه ، دور گردن ، دور مچ
اندازه های فرعی : –

الگوی پیراهن مردانه :

گونیا کنید خط عمود ۱ را . از نقطه ۱ به اندازه بلندی خط حلقه پایین آمده نقطه ۲ میشود . از نقطه ۱ به اندازه بلندی بالاتنه پایین آمده نقطه ۳ میشود . از نقطه ۱ به اندازه بلندی خط باسن پایین آمده نقطه ۴ میشود . از نقطه ۱ به اندازه قد لباس پایین آمده نقطه ۵ میشود . نقاط ۲ ، ۳ ، ۴ و ۵ را به طرف چپ گونیا میکنیم . نقطه ۲ را به اندازه پیراهن به طرف چپ رفته نقطه ۶ میشود . نقطه ۶ را تا پایین لباس گونیا میکنیم . از نقطه ۶ را به اندازه ۲/۱گشادی کف حلقه به طرف راست رفته نقطه ۷ میشود . نقطه ۷ را به طرف بالا گونیا میکنیم . از نقطه ۷ به اندازه ۴/۱بلندی خط حلقه بالا رفته نقطه ۸ میشود . از نقطه ۱ به اندازه ۶/۱ دور گردن به طرف چپ رفته نقطه ۹ میشود . از نقطه ۹ ، ۲ سانت بالا رفته نقطه ۱۰ میشود . نقطه ۱۰ را طبق نقشه به نقطه ۱ وصل میکنیم . نقطه ۱۱ را روی الگو مشخص میکنیم . از نقطه ۱۱ ، ۲ سانت پایین آمده نقطه ۱۲ میشود . نقطه ۱۰ را با خط کش به نقطه ۱۲ وصل کرده و همین خط را به طرف چپ امتداد میدهیم . از نقطه ۸ ، ۱٫۵-۱ سانت به طرف چپ رفته نقطه ۱۳ میشود . از نقطه ۱ به اندازه ۶/۱ دور گردن + ۰-۰٫۵ سانت (۰ برای یقه های کیپ و استفاده از کراوات + ۰٫۵ سانت برای حالتهای اسپرت +۰٫۵ سانت) پایین آمده نقطه ۱۴ میشود . نقطه ۱ را با خط چین به نقطه ۸ وصل کرده روی این خط اندازه ۶/۱ دور گردن را اندازه زده ، نقطه ۱۵ میشود . نقطه ۱۰ را طبق نقشه به نقاط ۱۴ و ۱۵ وصل میکنیم . طوق گردن جلو رسم میشود . از نقطه ۱۲ ، ۲ سانت به طرف چپ رفته نقطه ۱۶ میشود . از نقطه ۶ ، ۵-۳ سانت پایین آمده نقطه ۱۷ میشود . نقطه ۱۶ را طبق نقشه به نقاط ۱۳ و ۱۷ وصل میکنیم ، حلقه آستین لباس رسم میشود . نقطه ۱۷ را به مرکزیت نقطه ۱۳ به طرف راست پرگاری میکنیم . از نقطه ۱۷ روی خط پرگاری ۳-۲ سانت (چاقی یا لاغری) علامت زده نقطه ۱۸ میشود . نقطه ۱۸ را طبق نقشه به هلال ۱۷-۱۳ وصل میکنیم . از نقطه ۱۰ روی خط کج به اندازه قدآستین با سرشانه را علامت زده نقطه ۱۹ میشود . نقطه ۱۹ را به اندازه ۲/۱ دور مچ + ۳ سانت برای پیلی دم دست به طرف پایین گونیا کرده نقطه ۲۰ میشود . نقطه ۲۰ را با خط صاف به نقطه ۱۸ وصل میکنیم . فاصله بین نقاط ۱ ، ۱۰ ، ۱۶ ، ۱۳ ، ۱۷ ، ۵ ، ۱ : الگوی پشت فاصله بین نقاط ۱۴ ، ۱۳ ، ۱۰ ، ۱۶ ، ۱۳ ، ۱۷ ، ۵ ، ۱۴ : الگوی جلو فاصله بین نقاط ۱۶ ، ۱۳ ، ۱۸ ، ۲۰ ، ۱۹ ، ۱۶ الگوی آستین میباشد که از خط ۱۹-۱۶ روی دولا بسته پارچه گذاشته میشود .

تغییرات الگو برای پیراهن مردانه :

تغییرات الگوی جلو :

از خط وسط جلو برای جادکمه ۲ سانت خارج شده تا پایین لباس امتداد میدهیم . برای سجاف ۴-۲ سانت از بعد از جادکمه خارج میشویم . برای قسمت سجاف ابتدا خط جادکمه را تا کرده سپس قسمت بالای سجاف را قیچی می کنیم . برای برش سرشانه از نقاط ۱و۲ در دو سر سرشانه هر کدام ۶-۴ سانت پایین آمده نقاط ۳ و ۴ میشود . نقاط ۳و۴ را با خط صاف به یکدیگر وصل میکنیم . محل جیب در الگوی جلو همیشه ۲ سانت بالای خط سینه میباشد و جیب به حلقه آستین نزدیکتر از خط وسط جلو میباشد . معمولیترین اندازه جیب ۱۳*۱۲ سانت میباشد . (۳-۲ سانت به خط پهلو نزدیکتر است .) در یقه گرد وقتی سجاف سرخود میزنیم برای رسم سجاف ۴-۲ سانت خارج میشویم . هنگام قیچی کردن این خط ، خط جادکمه را تا میکنیم سپس طوق گردن را قیچی میکنیم تا سجاف مثل طوق گردن بریده شود . در غیر این صورت سجاف در قسمت یقه کم میآورد .

تغییرات الگوی پشت :

از نقطه ۵ در سرشانه ، ۱۰-۸ سانت پایین آمده نقطه ۶ میشود . نقطه ۶ را به خط وسط پشت گونیا میکنیم . در صورتیکه بخواهیم در زیر برش پیلی داشته باشیم از نقطه ۷ ، ۲ سانت خارج شده تا پایین لباس امتداد میدهیم . اجرا : سرشانههای جلو و پشت را به شکلی که حلقهها در امتداد هم قراربگیرند ، به یکدیگر چسباده و خطهای ۴-۳ و ۷-۶ را قیچی میکنیم . قسمت بالای الگو یک تکه میشود .

برش :

دو برش الگوی جلو و الگوی آستین روی دو لای باز پارچه درآورده میشود . الگوی پشت را از خط وسط روی دو لای بسته پارچه و تکه سرشانه را از خط وسط پشت روی دولای بسته پارچه دراورده میشود .

تغییرات الگوی آستین :

همیشه ۳/۲ پهنای مچ از قد آستین کم میشود . برای محل بلیطی یک طرف الگو را برای پشت آستین در نظر گرفته ، فاصله بین خط وسط آستین تا پهلوی سمت چپ را نصف کرده (فاصله نقاط ۹-۸) نقطه ۱۰ میشود . از نقطه ۱۰ خطی به ارتفاع ۱۲-۱۰ سانت و موازی خط آستین رسم میکنیم . محل بلیطی همیشه در موقع برش زوی پارچه قیچی میشود . میزان پارچه : افراد لاغر : ۱٫۵ متر عرض ۱۵۰ افراد چاق : ۱٫۷ متر عرض ۱۵۰

نکات دوخت پیراهن مردانه :

۱- هنگام دوخت پایه یقه وقتی یک طرف را از ابتدا شروع به دوختن میکنیم تا وسط پایه یقه ، برای دوخت سمت دیگر ، برای اینکه دو طرف کاملاً قرینه شوند ، بعد از دوخت یک طرف ، یقه را از زیر چرخ درمیآوریم و زیر آن کپی قرار میدهیم . یقه را دولا میکنیم (دقیق) روی قسمت دوخته شده رولت میکنیم و طرف دیگر پایه را از روی رولت جدید میدوزیم.
۲- برای وصل کردن مچ به آستین ابتدا و انتهای مچ را به دو طرف بلیطی میکنیم . ۷-۶ سانت بعد از بلیطی (قسمت پنس) دو پیلی بسته به مقداری که برای آستین اضافه گذاشتیم میدهیم ، بطوریکه پیلی ها به سمت بلیطی پهن باشد.
۳- قبل از دوخت یقه ، سسجاف را اور میکنیم .
۴- حلقه بعد از دوختن و قبل از درز آستین و درز پهلو اور میشود .
۵- پهلو و درز آستین هم با هم اور میشود .

نکته : اگر پیراهن مردانه داشته باشیم و خواستیم از روی آن بدوزیم ، فاصله زیر بغل تا جادکمه را اندازه میزنیم ، بدون در نظر گرفتن جادکمه این مقدار اندازه لباسی میباشد که از این اندازه دور سینه را بدست میآوریم ، دور تا دور پایه یقه را اندازه میزنیم منهای ۴ سانت (جادکمه) و ۲-۱ سانت دیگر میکنیم (به دلیل اینکه پارچه بزرگتر از دور واقعی یقه است) تا دور یقه بدست آید .

مراحل دوخت پیراهن مردانه :

۱- به قسمت سجاف لایی زده میشود.
۲- جیب روی محل مشخص شده دوخته میشود.
۳- بلیطی آستین دوخته میشود.
۴- ۱۰ سانت زیر بغل آستین از پایین آستین دوخته و سپس مچ وصل میشود.
۵- تکه جدای سرشانه به جلو و پشت وصل میشود و اتو میشود.
۶- حلقه آستین به لباس دوخته میشود.
۷- در زیر بغل یکسره تا مچ آستین دوخته میشود.
۸- لباس پرو شده و ۲/۱ یقه پروشده بدون در نظر گرفتن جادکمه و سجاف اندازه زده میشود.
۹- یقه کشیده شده و برش زده میشود ، لایی چسبانده میشود و به لباس وصل میشود. اگر از لایی پیراهن مردانه که مخصوص است استفاده کنیم، این لایی چسباندندی نیست بلکه با ۲ میلیمتر جای دوخت به یقه دوخته میشود.
۱۰- دوخت قسمت پایین پیراهن.

یقه مردانه پایه جدا : برای پیراهن مردانه فقط از این یقه استفاده میشود . گونیا کنید خط عمود ۱ را . از نقطه ۱ به اندازه ۲/۱ یقه پرو شده (بدون در نظر گرفتن جادکمه و سجاف سرخود پیراهن مردانه) به طرف چپ رفته نقطه ۲ میشود . نقطه ۲ را به طرف بالا گونیا میکنیم . از نقطه ۲ ، ۲ سانت بالا رفته نقطه ۳ میشود . نقطه ۳ را طبق نقشه به وسط خط ۲-۱ وصل کرده ، این خط را در امتداد همین هلال به طرف چپ ۲ سانت امتداد میدهیم نقطه ۴ میشود . سپس از نقطه ۳ ، ۳ سانت بالا رفته ، نقطه ۵ میشود . نقطه ۵ را طبق نقشه به نقطه ۴ وصل میکنیم . از نقطه ۱ ، ۳ سانت بالا رفته نقطه ۶ میشود . نقطه ۶ را ابتدا چند سانتیمتر گونیا کرده ، سپس طبق نقشه به نقطه ۵ وصل میکنیم . پایه یقه مردانه طراحی میشود . جهت کنترل ، فاصله بین ۴-۱ باید با فاصله بین خط وسط پشت تا انتهای جادکمه روی لباس پرو شده برابر باشد

قسمت بالای یقه مردانه : از نقطه ۵ ، ۱ سانت به طرف راست روی یقه جدا کرده نقطه ۷ میشود . از نقطه ۶ ، ۵-۳ سانت (برای مردانه ۴-۳ سانت کافی است) بالا رفته نقطه ۸ میشود . نقطه ۸ را ابتدا ۲-۱ سانت گونیا کرده سپس طبق نقشه به نقطه ۷ وصل میکنیم . از نقطه ۵ برای پیراهن مردانه ۶ سانت و برای پیراهن زنانه ۱۰ سانت بالا رفته نقطه ۹ میشود . از نقطه ۹ ، ۳ سانت به طرف چپ رفته نقطه ۱۰ میشود . نقطه ۱۰ را با خط صاف به نقطه ۷ وصل میکنیم . از نقطه ۸ ، ۵-۴ سانت بالا رفته نقطه ۱۱ میشود . نقطه ۱۱ را ابتدا ۳-۲ سانت گونیا کرده سپس با هلال خیلی کم به نقطه ۱۰ وصل میکنیم . فاصله بین نقاط ۱ ، ۶ ، ۷ ، ۴ ، ۳ ، ۱ الگوی پایه یقه میباشد که دو بار روی دولای بسته پارچه از خط ۶-۱ درآورده میشود و فاصله بین نقاط ۸ ، ۱۱ ، ۱۰ ، ۷ ، ۸ الگوی برگرد یقه میباشد که از خط ۱۱-۸ دو بار روی دو لای بسته پارچه درآورده میشود . در موقع دوخت ، در صورتیکه از لایی مخصوص یقه استفاده کنیم ، به تکه های یقه لایی چسب نمیچسبانیم و لایی یقه با ۲ میلی متر جای دوخت بریده میشود . در صورتیکه از لایی چسب استفاده کنیم به تمام تکه های یقه زیر و رو لایی می چسبانیم

3/5 ( 1 نظر )


دیدگاه های این مطلب

 1. نویسنده دیدگاه: حسین
  13 آبان 1396

  سلام خیلی ممنون از اموزش خوبتون.

 2. نویسنده دیدگاه: Podad
  29 مهر 1396

  عکسها واضح نیستن . نمیشه اعداد رو خوند.با این حال مرسی از زحماتتون

  • نویسنده دیدگاه: علیرضا ابراهیمی
   07 آذر 1396

   با تشکر از شما در برنامه قرار میگیره اصلاح عکس ها

 3. نویسنده دیدگاه: لاله
  19 تیر 1396

  سلام.نقطه یازده دقیقا کودومه

 4. نویسنده دیدگاه: عبداشکور
  01 اسفند 1395

  بسیار عالی بود تشکر از شما دوست گرامی ام موفق باشید همیش

 5. نویسنده دیدگاه: مریم ایمانی نژاد
  08 اسفند 1394

  سلام با سپاس از اموزشهاتون .تو ضیحات پیراهن مردانه با اعداد عالی ولیکن تصاویر وشماره ها روی آن واضح نیست واین کارو سخت میکنه

  • نویسنده دیدگاه: مصطفی صنایعیان
   20 آبان 1395

   سلام با سپاس از اموزشهاتون .تو ضیحات پیراهن مردانه با اعداد عالی ولیکن تصاویر وشماره ها روی آن واضح نیست واین کارو سخت میکنه

 6. نویسنده دیدگاه: samane
  10 آذر 1394

  اگه تصاویر واضح باشه خیلی خوب میشه

 7. نویسنده دیدگاه: محمد رضا همتی
  16 شهریور 1394

  با عرض سلام می خواهم طریقه دوخت پیراهن و شلوار مردانه را یاد بگیرم لطفا راهنماییم کنید

 8. نویسنده دیدگاه: علی
  17 مرداد 1394

  سلام تشکر از آموزش عالیتون من میخواستم برش و دوخت سر آستین پیراهن مردانه رو یاد بگیرم مثل اون پیراهنهایی که تو فیلمها سر آستینشون نگین داره فقط برشش با برش معمولی فرق داره خواهش میکنم توضیح بدید ممنون

 9. نویسنده دیدگاه: جنده
  06 مرداد 1394

  عالی

 10. نویسنده دیدگاه: امید
  18 تیر 1394

  عالی حرف نداشت

 11. نویسنده دیدگاه: مریم احمدی
  08 خرداد 1394

  باسلام
  اموزش خوب بودامیدوارم که بتونم همانطورکه توضیح داده شده ,کاررادرست انجام بدم اززحمات بی دریغ شما نهایت تشکروقدردانی رادارم

 12. نویسنده دیدگاه: شینا
  13 اردیبهشت 1394

  بنظرم خیلی پیچیده توضیح داده بودین. من خودم دوره خیاطی رفتم ولی از حرفای شما چیزی متوجه نشدم

 13. نویسنده دیدگاه: ناصر
  30 مهر 1393

  ممنون خیلی کامل توضیح دادین

 14. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  21 مهر 1393

  راحترازاین هم میشود؟

 15. نویسنده دیدگاه: اروند
  19 اردیبهشت 1393

  میخواهم پیراهن مردانه یاد بگیرم و دوخت کنم خواهرم خیاط است و وقت ندارد یادم بدهد راهنمایی کنید؟

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   19 اردیبهشت 1393

   شما میتوانید محصول آموزش خیاطی را از آسمونی تهیه کنید، از بخش تماس با جهت ارتباط با آسمونی استفاده کنید

 16. نویسنده دیدگاه: mahboubeh
  13 اردیبهشت 1393

  ممنون از راهنماییتون

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   13 اردیبهشت 1393

   سپاس از شما

 17. نویسنده دیدگاه: مری
  25 اسفند 1392

  عالی بود, باید تمرین کنم ببینم چی میشه

 18. نویسنده دیدگاه: zahra
  25 آبان 1392

  زیاد جالب نبود
  :mrgreen: 👿

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   04 آذر 1392

   ببند

 19. نویسنده دیدگاه: ساحل
  10 مهر 1392

  بسیارعالی بود 🙂 برای خیلی ازخیاطان عزیزی که فرصت کمتری دارند برای آموزش قسمتهای مختلف خیاطی ویا کسانی که میخواهند خیاطی یادبگیرند دریک مطلب جامع وبا تصاویر خیلی عالی یادمیگیرند بسیارممنون 😉

نظر خودتان را ارسال کنید