دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی

دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی یکی از سازمان های دولتی ایران است. برای کسب اطلاعات بیشتر و آشنایی با دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی این بخش آسمونی را مطالعه نمایید چرا که اطلاعات مفیدی در همین مورد تهیه کرده ایم.

دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی یکی از سازمان های دولتی ایران است. برای کسب اطلاعات بیشتر و آشنایی با دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی این بخش آسمونی را مطالعه نمایید چرا که اطلاعات مفیدی در همین مورد تهیه کرده ایم.

دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی

دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی

دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی

هیأت عالی نظارت با تركیب زیر تشكیل میشود(ماده53 قانون نظام صنفی):

‌الف- وزیر صنعت، معدن و تجارت (‌رئیس هیأت)

ب- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

پ- وزیر كشور

‌ت- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكی

‌ث- وزیر دادگستری

‌ج- وزیر امور اقتصادی و دارایی

‌چ- رئیس شورای عالی استان‌ها

خ- فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

د- هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران

ذ- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و كشاورزی ایران

ر- دبیركل اتاق تعاون ایران

ز- نماینده بسیج اصناف كشور

ژ- دو نفر از نمایندگان عضو كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر بدون حق رای

‌تبصره1- جلسات هیأت عالی نظارت با حضور اکثریت نسبی اعضاء رسمیت ‌می‌یابد.

‌تبصره2- وزیران دیگر، بر اساس دستور جلسه، با داشتن حق رأی در جلسات ‌حضور خواهند یافت.

‌تبصره3- هیأت عالی نظارت می‌تواند از افراد ذی‌صلاح و صاحب نظر برای ‌حضور بدون داشتن حق رأی در جلسات خود دعوت به عمل آورد.

– هیأت عالی نظارت دارای دبیرخانه‌ای است که در وزارت صنعت، معدن و تجارت مستقر است. دبیرخانه، بازوی اجرایی هیأت عالی نظارت به شمار می‌آید و علاوه بر ‌هماهنگ‌ کردن امور، وظایف تهیه و تدوین مکتوبات مورد نیاز جهت تصویب هیأت و ارائه‌ پیشنهاد را بر عهده دارد. تشکیلات اداری و امور مالی و نحـوه اداره دبیـرخانه به موجب ‌آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.(ماده54 قانون نظام صنفی)

وظایف و اختیارات هیأت عالی نظارت به شرح زیر است  (ماده55 قانون نظام صنفی):

الف- ابطال انتخابات یا عزل هیأت رئیسه اتحادیه‌ها یا اتاقهای اصناف.

ب- ابطال‌ انتخابات‌ یا عزل‌ هیات‌ رئیسه‌ اتاق اصناف‌ ایران.

ج‌- رسیدگی به اختلاف بین كمیسیون نظارت و اتاق اصناف شهرستان‌ها یا اتاق ‌اصناف‌ ایران.

د- تعیین‌ دستورالعمل‌ نظارت‌ بر چگونگی صدور پروانه‌ كسب‌ در سطح‌ كشور.

هـ- تعیین‌ دستورالعمل‌ نظارت‌ بر حسن‌ انجام‌ وظایف‌ قانونی و ایجاد هماهنگی بین ‌كمیسیون‌های نظارت‌، اتحادیه‌ها و اتاق اصناف شهرستان‌های كشور و اتاق‌ اصناف‌ ایران و نظارت‌ بر فعالیت‌ آنها در حدود مفاد این‌ قانون‌.

و- ارائه‌ راهكارهای اجرایی مناسب‌ برای صدور كالاها و خدمات‌ واحدهایصنفی با رعایت‌ قوانین‌ و مقررات‌ جاری كشور.

ز- سایر مواردی كه‌ به‌ موجب‌ این‌ قانون‌ به‌ هیات‌ عالی نظارت‌ محول‌ گردیده ‌است‌.

ح- بررسی و تعیین صنوف مشمول قانون نظام صنفی كشور.

ط- تهیه و تصویب دستور‌العمل‌های لازم در رابطه با نحوه نرخ‌گذاری كالاها و خدمات واحدهای صنفی.

هیأت ‌عالی نظارت میتواند قسمتی از وظایف خود را به کمیسیون‌های نظارت مراکز استان‌ها تفویض كند. (ماده55 قانون نظام صنفی)

0/5 ( 0 نظر )


نظر خودتان را ارسال کنید