بهترین پلی کلینیک در تهران

پلی کلینیک طبق تعریف آیین‌نامه در درمانگاه‌ها و پلی کلینیک مصوب سال ۱۳۳۴، موسسه‌ای است که در آن چند بخش برای بیماری‌های مختلف دایر می‌باشد.

پلی کلینیک، در لغت به معنای مطبی است که دارای درمانگاه‌های مختلف بوده و در صورت لزوم امراض و بیماری‌های مختلف را در آن جا مورد مداوا قرار می‌دهند. برای کسب اطلاعات بیشتر و آشنایی با بهترین پلی کلینیک در تهران این بخش آسمونی را مطالعه نمایید چرا که اطلاعات مفیدی در همین مورد تهیه کرده ایم.

بهترین پلی کلینیک در تهران

آسمونی : پلی کلینیک طبق تعریف آیین‌نامه در درمانگاه‌ها و پلی کلینیک مصوب سال ۱۳۳۴، موسسه‌ای است که در آن چند بخش برای بیماری‌های مختلف دایر می‌باشد.

شرایط پلی کلینیک

  • مدیر مسئول پلی کلینیک پزشکی است که تقاضای تأسیس آن را نموده و پروانه به نام او صادر شده است.
  • برای هر یک از بخش‌ها باید یک نفر پزشک مسئول معرفی شود.
  • کارمندان فنی باید واجد صلاحیت بوده و شرایطی را که مورد کارمندان فنی بیمارستان مقرر است دارا باشند.
  • برای هر بخش حداقل یک اتاق باید وجود داشته باشد. هر پلی کلینیک باید دارای یک اتاق انتظار با وسعت کافی برای بیماران بوده و همچنین دارای یک اتاق مخصوص برای اتاق انتظار بیماران مبتلا به بیماری‌های واگیردار باشد.
  • کف اتاق‌ها و راهروها باید با کاشی سمنتی یا لینولئوم پوشیده باشد.

پلی کلینیک شهدای خاندان حکیم

خیابان قزوین،دوراهی قپان،خیابان امین الملک

تلفن:    ۵۵٧٠٠٧٠٠    نمابر:    ۵۵٧٢٠٠٢٩

پلی کلینیک دکتر امانی پاکدشت

پاکدشت،خیابان خاوران،جنب شهرداری پاکدشت

تلفن:    ٣٠٣۴٨٧٧    نمابر:    ٣٠٣۴٨٧٧-٠٢٩١

پلی کلینیک اشرفی اصفهانی ورامین

ورامین،خیابان شهید باهنر،روبروی کارخانه قند

تلفن:    ٣-٢٢۴٣٠۵٢    نمابر:    ٢٢۴٣٠۵١-٠٢٩١

پلی کلینیک دستغیب قرچک

قرچک،خیابان امام،جنب آتش نشانی

تلفن:    ٢١۴۵۶٨٠    نمابر:    ٢١۴۵٠۴٠-٠٢٩٢

پلی کلینیک ١٣ آبان

خیابان شهید رجائی،جنب شهرداری منطقه ١۶ ، ایستگاه ورزش

تلفن:    ٢۶-۵۵٠۶١١٢٣    نمابر:    ۵۵٣٣٨٠٨٩

پلی کلینیک شماره ١

کیلومتر ١۴ اتوبان تهران- کرج، پیکانشهر

تلفن:    ۴۴٩١٩٨١١٨    نمابر:    ۴۴١٩٧۴٠٠

پلی کلینیک شهید حیدری

خیابان ولیعصر(عج)،چهارراه امیراکرم،خیابان نوفل لوشاتو

تلفن:    ۶۶۴٠٨٩۴٠    نمابر:    ۶۶۴۶۶٢٢١

پلی کلینیک فدائیان اسلام

شهرری،خیابان فدائیان اسلام،جنب کارخانه ممتاز

تلفن:    ٣٣٧۴٣٠۶۶    نمابر:    ٣٣٣٧١۶٠۶

پلی کلینیک قدس

تهران نو،خیابان دماوند،بین خیابان وحیدیه و سیلان

تلفن:    ٧٧٨١١١٢١-٧٧٨١۴٩١۵    نمابر:    ٧٧٨١٧٠۴٠

پلی کلینیک شهید مفتح

کیلومتر ١٠ جاده قدیم ساوه، چهاردانگه،خیابان شهید پارسیان

تلفن:    ٣-۵۵٢٧٨٨٨١    نمابر:    ۵۵٢٧٨٨٨٧

پلی کلینیک جشنواره

فلکه دوم تهرانپارس،خیابان جشنواره،روبروی فرهنگسرای اشراق

تلفن:    ٧٧٩۶١۶۶٢    نمابر:    ٧٧٣٢۶٠۶۵

پلی کلینیک ٢٢ بهمن

خیابان آزادی، روبروی سازمان مرکزی

تلفن:    ۶-۶۶٨۶٧١۴۵    نمابر:    ۶۶٨٧۵۶٨٠

پلی کلینیک شماره ١٧

میدان شمشیری،ابتدای خیابان بوتان گاز،مجتمع اداری- درمانی بعثت

تلفن:    ۶۶۶٩٩٨٢٠    نمابر:    ۶۶۶٩٩٨٢٩

پلی کلینیک طوس

خیابان کارگر جنوبی،بین چهارراه لشکر و میدان قزوین،خیابان آقابالازاده

تلفن:    ۵۵۴١٢٣٨٣    نمابر:    ۵۵۴١۴۴۴١

0/5 ( 0 نظر )


منبع : آسمونی

نظر خودتان را ارسال کنید