سازمان حفظ نباتات کشور

سازمان حفظ نباتات کشور یکی از سازمان های دولتی ایران است که زیرمجموعه سازمان جهاد کشاورزی می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر و آشنایی با سازمان حفظ نباتات کشور این بخش آسمونی را تا پایان مطالعه نمایید چرا که به ارائه اطلاعات کاملی در مورد آن می پردازیم.

سازمان حفظ نباتات کشور

سازمان حفظ نباتات کشور

سازمان حفظ نباتات کشور

1296: تصویب تشکیل اداره کل فلاحت و تجارت در وزارت فلاحت و تجارت و فواید عامه

1301: تأسیس مدرسه ابتدایی فلاحت و صنایع روستایی

1308: تأسیس اداره دفع ملخ در ذیل وزارت فواید عامه

1310: آغاز عملیات سمپاشی و مبارزه شیمیایی علیه آفات با خرید دستگاهها و ملزومات مورد نیاز

1313: اعلام مبارزه بازنجره خرما، کنه خرما و آفات درختان میوه و سایر موارد و محصولات زراعی بعنوان خط مشی اصلی مبارزه با آفات

1314: انعقاد قرارداد با شوروی سابق برای همکاری در مبارزه با آفات و امراض نباتی ـ قانون تنظیم مقررات ورود بذر و سایر اندام های نباتی از خارج و تأسیس اداره تفتیش صحی نباتات در اداره کل کشاورزی استان تهران

1322: استفاده از سم فسفر دوزنگ در مهار طغیان موش مغان در دشت مغان ـ استفاده از تجربیات کارشناسان روسی

1325: تصویب آئین نامه و مقررات قرنطینه نباتی توسط هئیت وزیران

1326: اولین حضور رسمی ایران در کنفرانس مختلف دفع آفات ملخ در بغداد ـ عضویت ایران در سازمان خوار و بار جهانی(FAO) ـ تکیل اداره کل بررسی ها

1329: تصویب قانون تأمین اعتبار مبارزه با ملخ به میزان 40 میلیون ریال برای اولین بار به صورت مستقل

1330 و 1331: اعزام کارشناسان رسمی اداره دفع آفات به عربستان برای کمک به مبارزه با ملخ ـ تشکیل اداره کل حفظ نباتات در وزارت کشاورزی وقت

1337: تشکیل گردان سمپاشی هوایی در وزارت اداره کل دفع آفات نباتی

1343: عضویت ایران در کمیته جهانی مبارزه با ملخ صحرایی(DLCC) ـ عضویت ایران در کمیسیون کنترل ملخ صحرایی جنوب غرب آسیا(SWAC)

1344: شیوع کرم خاردار پنبه در ایران

1345: طغیان کرم خاردار پنبه در ایران

1346: تصویب قانون تشکیل و آیین نامه اجرایی سازمان حفظ نباتات به عنوان سازمانی مستقل در وزارت کشاورزی

1347: انتقال واحد سمپاشی هوایی به عنوان واحدی تخصصی به تشکیلات سازمان حفظ نباتات ـ برگزاری اولین سمینار دفع آفات و قرنطینه نباتی کشور در سازمان حفظ نباتات( این سمینارها به صورت سالیانه تا سال 1383 برگزار میگردید)

1351: تشکیل اداره فنی هوایی در سازمان حفظ نباتات برای نظارت بر عملیات سمپاشی هوایی ـ عضویت و پذیرش اولین عهدنامه کنوانسیون بین المللی حفظ نباتات ـ ابلاغ اولین تشکیلات سازمان حفظ نباتات(دومعاون، 8 قسمت و 23 اداره)

1356: برگزاری آخرین سمینار حفظ نباتات در قبل از انقلاب اسلامی(در سال 1357 این سمینار برگزار نشد)

1358: برگزاری اولین سمینار حفظ نباتات در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران

1359: ایجاد و تأسیس شرکت خدمات هواپیمایی ویژه برای نظارت بر عملیات سمپاشی هوایی

1373: اصلاح تشکیلات سازمان حفظ نباتات(دو معاون، 7 مدیریت و 11 گروه)

1377: اصلاح مجدد تشکیلات سازمان حفظ نباتات(دو معاونت، 8 مدیریت و 18 گروه)

1378: مصوب شدن تغییر آفت سن گندم از آفت عمومی به آفت همگانی

1386: اصلاح مجدد تشکیلات سازمان حفظ نباتات( سه معاونت، 9 مدیریت) ـ حذف یارانه سموم و دراختیار قراردادن هزینه نمودن این عتبارات به سازمان حفظ نباتات از طریق مبادله موافقت نامه با نهادهای ذی ربط

1387 : ارتقاء تشکیلاتی واحدهای استانی حفظ نباتات به مدیریت حفظ نباتات در ذیل سازمان جهاد کشاورزی استانها

1392: ارتقاء تشکیلات ستاد سازمان

1393 : برگزاری جشن پنجاهمین سالگرد تشکیل کمیته ملخ صحرایی جنوب غربی آسیا با محوریت جمهوری اسلامی ایران

1393-1394 : برگزاری سمینارهای سالیانه حفظ نباتات سمینار 35 و 36

0/5 ( 0 نظر )


نظر خودتان را ارسال کنید