پیکا (حیوان بامزه فندقی شکل)

خرگوش بی‌دم یا پیکا پستانداری کوچک با پاهایی بسیار کوچک، گوش‌های گرد و بدون دم است. ۳۰ گونهٔ مختلف خرگوش بی‌دم شناسایی شده که همگی آنها در خانوادهٔ Ochotonidae از راستهٔ خرگوش‌سانان قرار می‌گیرند.

پیکای آمریکایی از خانواده ی خرگوش های صحرایی است. شاید کوچک باشند،اما زمخت هستند. این مخلوقات کوچک میتوانند در شرایط آب و هوایی سخت حتی بدون دفع حفره زنده بمانند. برای کسب اطلاعات بیشتر و آشنایی با پیکا این بخش آسمونی را تا پایان مطالعه نمایید چرا که به ارائه اطلاعات کاملی در مورد آن می پردازیم.

پیکا (حیوان بامزه فندقی شکل)

پیکا (حیوان بامزه فندقی شکل)

پیکا (حیوان بامزه فندقی شکل)

آسمونی : خرگوش بی‌دم یا پیکا پستانداری کوچک با پاهایی بسیار کوچک، گوش‌های گرد و بدون دم است. ۳۰ گونهٔ مختلف خرگوش بی‌دم شناسایی شده که همگی آنها در خانوادهٔ Ochotonidae از راستهٔ خرگوش‌سانان قرار می‌گیرند.

غذای آنها مانند سایر خرگوش‌ها علف و سایر گیاهان است. پیکاها در طول تابستان و پاییز علفهای خشک را جمع آوری کرده در خانه‌های زیرزمینی انبار می‌کنند و سپس در طول زمستانهای بلند این غذاها را مصرف می‌کنند.

محل زندگی این حیوانات در نواحی سردسیر آسیا، آمریکای شمالی و اروپای شرقی است. نام پیکا هم از زبان تونغوزی (اهالی سیبری) گرفته شده‌است.

این سرده از ۳۰ گونه تشکیل شده است.

راسته Lagomorpha

تبار Ochotonidae: pikas

سرده Ochotona

زیرسرده Pika: northern pikas

خرگوش بی‌دم آلپی/Altai Pika, Ochotona alpina

خرگوش بی‌دم نقره‌ای, Ochotona argentata

Collared pika, Ochotona collaris

Hoffmann’s pika, Ochotona hoffmanni

خرگوش بی‌دم شمالی/Siberian pika, Ochotona hyperborea

خرگوش بی‌دم پالاس, Ochotona pallasi

خرگوش بی‌دم آمریکایی, Ochotona princeps

Turuchan pika, Ochotona turuchanensis

زیرسرده Ochotona: shrub-steppe pikas

Gansu pika/Gray pika, Ochotona cansus

Plateau pika/Black-lipped pika, Ochotona curzoniae

Daurian pika, Ochotona dauurica

Tsing-ling pika, Ochotona huangensis

Nubra pika, Ochotona nubrica

Steppe pika, Ochotona pusilla

خرگوش بی‌دم افغانی, Ochotona rufescens

Moupin pika, Ochotona thibetana

خرگوش بی‌دم توماس, Ochotona thomasi

زیرسرده Conothoa: mountain pikas

خرگوش بی‌دم سرخ چینی, Ochotona erythrotis

خرگوش بی‌دم جنگلی, Ochotona forresti

Gaoligong pika, Ochotona gaoligongensis

Glover’s pika, Ochotona gloveri

خرگوش بی‌دم هیمالیا, Ochotona himalayana

خرگوش بی‌دم ایلی, Ochotona iliensis

Koslov’s pika, Ochotona koslowi

Ladak pika, Ochotona ladacensis

خرگوش بی‌دم گوش‌بزرگ, Ochotona macrotis

Muli pika, Ochotona muliensis

خرگوش بی‌دم سیاه, Ochotona nigritia

Royle’s pika, Ochotona roylei

Turkestan red pika, Ochotona rutila

0/5 ( 0 نظر )


نظر خودتان را ارسال کنید