سامانه شکایات و اعلامات سازمان بازرسی کل کشور

بر اساس ماده 2 قانون تشکیل سازمان، اعلامات و شکایاتی قابل رسیدگی است که در خصوص عملکرد شرکت ها و مؤسسات و ارگان های دولتی و یا مؤسسات و شرکت های عام المنفعه و سازمان هایی که تمام یا قسمتی ازسرمایه یا سهام آنان متعلق به دولت است یا دولت بنحوی از انحاء بر آنها نظارت یا کمک می نماید، باشد.

سامانه شکایات و اعلامات سازمان بازرسی کل کشور یکی از سامانه های دولتی ایران است که سایت مخصوص خود را دارد. این سامانه قوانین و مقررات خاص خود را دارد که همه افراد باید از آن تبعیت کنند. برای آشنایی با سامانه شکایات و اعلامات سازمان بازرسی کل کشور این بخش آسمونی را تا پایان مطالعه نمایید چرا که به معرفی این سامانه می پردایم.

سامانه شکایات و اعلامات سازمان بازرسی کل کشور

سامانه شکایات و اعلامات سازمان بازرسی کل کشور

سامانه شکایات و اعلامات سازمان بازرسی کل کشور

شهروند گرامی ؛

آسمونی : درزمان طرح اعلام و یا شکایت به عملکرد دستگاه ها و سازمان های اجرایی و ارائه اطلاعات ، لطفاٌ به نکات زیر توجه فرمایید:

شکایات و اعلامات باید مدلل و مستند باشد. بدیهی است مسئوليت قانوني مطالب اظهارشده بر عهده شاكي خواهد بود.

لازم است هنگام ورود اطلاعات خود، حتماٌ شماره تلفن همراه را وارد نمایید تا امکان ارسال کد پیگیری و اطلاع رسانی مراحل مختلف رسیدگی به شکایت به شما فراهم گردد. لازم به ذکر است در نگهداري شماره پیگیری و عدم افشاي آن به ديگران دقت و توجه لازم را داشته باشید.

بر اساس ماده 2 قانون تشکیل سازمان، اعلامات و شکایاتی قابل رسیدگی است که در خصوص عملکرد شرکت ها و مؤسسات و ارگان های دولتی و یا مؤسسات و شرکت های عام المنفعه و سازمان هایی که تمام یا قسمتی ازسرمایه یا سهام آنان متعلق به دولت است یا دولت بنحوی از انحاء بر آنها نظارت یا کمک می نماید، باشد.

رسیدگی به شکایات وارده از سازمان ها و نهادهای زیر در صلاحیت سازمان بازرسی کل کشور نبوده و این سازمان امکان رسیدگی به آن را ندارد. بدیهی است در صورت شکایت از اشخاص حقیقی و حقوقی ذیل الذکر، شاکی می بایست به مراجع حقوقی و قضایی ذیصلاح مراجعه نماید:

1-4- رسیدگی به شکایت از اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی

2-4- شکایت از مراجع قضایی

3-4- شکایت از دیوان عدالت اداری

4-4- شكايات مربوط به گران‌فروشي

5-4- رسيدگي به شكايات از روند انتخابات رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري و شوراهاي اسلامي شهر و روستا

6-4- اعتراض به تصميمات و آراء مراجع غيرقضائي نظير كميسيون‌هاي مالياتي، ماده 100 قانون شهرداري‌ها، هيأت‌هاي حل اختلاف كارگري

7-4- رسيدگي به تخلفات مطبوعاتي

8-4- رسیدگی به تصميمات شوراي عالي انقلاب فرهنگي

9-4- رسیدگی به تصميمات شوراي نگهبان در زمينه تأييد و يا رد صلاحيت كانديداها

10-4- رسيدگي به تصميمات ديوان محاسبات كشور

مطالبه وام، مساعدت، كمك‌هاي مالي و درخواست کار و نظاير آن

درصورت عدم ذکر دقیق مرجع مورد شکایت، رسیدگی به آن امکان پذیر نخواهد بود.

چنانچه مرجع مورد شکایت از یک مورد بیشتر باشد (دو یا سه یا چهار مورد) شاکی می بایست از مراجع ذیربط، به صورت جداگانه در قالب چند طرفیت شکایت نماید.

سیستم به طور خودکار به شکایاتی که قبلاٌ به سامانه رسیدگی به شکایات ارسال شده ترتیب اثر نخواهد داد مگر اینکه موضوع با شکایت قبلی تفاوت داشته باشد،  لذا از ارسال شکایات تکراری خودداری نمایید.

چنانچه شکایتی توسط جمعی از اشخاص حقیقی مطرح گردد می بایست جهت ثبت با عنوان شکایت، فردی به نمایندگی ذینفعان، مشخصات فردی خود را مرقوم نماید، در غیر اینصورت به عنوان اعلامیه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

***  درخصوص شرکت های حقوقی غیر دولتی (خصوصی) مدیرعامل یا فردی بعنوان نماینده شرکت مربوطه با ارائه مشخصات کامل می تواند شکایت خود را مطرح تا مورد بررسی واقع گردد.

«نکاتی که می بایست در ارائه شکایت مورد توجه قرار داد»

چنانچه اشخاص از نحوه ارائه خدمات وزارتخانه، اداره، شركت دولتي يا موسسه مأمور به خدمت عمومي در زمينه‌هاي نقض قوانين، عدم انجام وظيفه، اطاله رسيدگي، عدم پاسخگويي يا ضعف در ارائه خدمات شكايتي داشته و  شخصا ذينفع آن بوده و از اين سازمان خواهان رسيدگي براي احقاق حق خود باشند و يا به عنوان يك شهروند آگاه با حس مسووليت اجتماعي از سوء جريان اداري نظير تضييع اموال عمومي، دولتي، منابع طبيعي و محيط زيست، وجود فساد و جرم و يا ديگر تخلفات اداري اطلاعاتي دارند، مي‌توانند  شكايت و يا اطلاعات خود از اين گونه سو جريانات را (در قالب اعلام)  با توجه  و رعايت نكات زير به سامانه رسيدگي به شكايات و اعلامات سازمان بازرسي كل كشور ارسال نمايند تا وفق مقررات به آن رسيدگي شود.

بديهي است دريافت شكايات و اعلامات از وزارتخانه ها و دستگاه‌ها مندرج در بند الف ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور خارج از اين سيستم و  از طريق مكاتبه، دورنگار (فاكس)، تماس با شماره تلفن 136، ایمیل و مراجعه حضوري به سازمان نيز امكان پذير است.

پيش از تنظيم و ارسال شكايت و يا گزارش از سو جريان اداري به نكات زير توجه فرماييد:

وظيفه سازمان بازرسي كل كشور نظارت بر اجراي صحيح قوانين و حسن جريان امور در وزارتخانه‌ها، دستگاه‌هاي دولتي و عمومي و شركت‌هاي دولتي و موسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي و به طور كلي دستگاه‌هاي اجرايي كشور است. بنابراين رسيدگي به شكايات، خارج از حوزه‌هاي مذكور و موضوعات زير خارج از  صلاحيت اين سازمان می باشد.

سامانه شکایات و اعلامات سازمان بازرسی کل کشور

سامانه شکایات و اعلامات سازمان بازرسی کل کشور

شكاياتي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت سازمان بازرسي كل كشور مي‌باشد

– شكايت اشخاص از دستگاه‌هاي اجرايي كشور از سوء جريان اداري و نقض قوانين و مقررات

2- شکايت مربوط به جذب، استخدام و گزينش در دستگاه‌هاي اجرايي و دانشگاه‌ها

– شكايت و اعتراض نسبت به انجام مزايده‌ها و مناقصات

4- شكايت اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي راجع به آئين‌نامه‌ها و تصويب‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي و سازمان‌هاي دولتي

پس از تشخيص تخلف گزارش امر جهت رسيدگي و صدور راي به ديوان عدالت اداري ارسال مي‌گردد.

5- شكايت و اعلاميه عليه كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي در زمينه تصرف غيرقانوني و تضييع اموال دولتي و اختلاس و ساير جرايم كه مرتبط با وظايف و تكاليف سازماني آنان

مناسب است شاكي موضوع را به دادسراهاي عمومي و انقلاب مطرح كند ليكن مانع از رسيدگي سازمان به اين نوع سوء جريان نيست.

6-رسيدگي به شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي در زمينه مربوط به تصرف و تملك غيرقانوني اراضي و املاك و اموال اشخاص

7- شكايات عليه دستگاه‌هاي دولتي و مؤسسات وابسته در مورد عدم پرداخت حقوق بيمه كاركنان و كارگران

موضوع در صلاحيت ديوان عدالت اداري و هيأت‌هاي حل اختلاف موضوع قانون كار و سازمان تأمين اجتماعي است ليكن سازمان بازرسي نيز مي‌تواند به آنها رسيدگي نمايد.

8-راجع به اصلاح قانون و يا وضع آن

اصلاح قانون و يا وضع آن در صلاحيت اختصاصي مجلس شوراي اسلامي است ليكن سازمان بازرسي كل كشور در مواردي كه قانوني داراي اشكال يا نقص يا معايبي باشد مي‌تواند پس از بررسي‌هاي لازم پيشنهادهاي مناسب را به مراجع قانوني ذيربط ارائه دهد.

9-شكايت از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و مدارس غيرانتفاعي

چنانچه شكايت مربوط به پذيرش، هزينه‌هاي ثبت‌نام، واحدهاي درسي، كيفيت آموزشي و نظاير آن باشد قابل رسيدگي در سازمان مي‌باشد.

10-شكايت از كلانتري‌ها و واحدهاي نيروي انتظامي و ضابطين دادگستري

شاكي مي‌تواند شكايت خود به سازمان بازرسي كل كشور، سازمان قضائي نيروهاي مسلح و بازرسي نيروي انتظامي اعلام نمايد

شكاياتي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت سازمان بازرسي كل كشور نمي‌باشد

اختلافات و دعاوي بين اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي با يكديگر (ازجمله شرکت های تعاونی،  شرکت های خصوصی، سازمان های مردم  نهاد)

حسب مورد رسيدگي به اختلافات بین اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی با یکدیگر اعم از شکایات حقوقی و کیفری  ، با دادسراهاي عمومي و انقلاب و دادگاه‌هاي عمومی و كيفري صالحه مي‌باشد. علاوه بر این رسیدگی به اختلافات خانوادگي نيز در دادگاه‌هاي حقوقي و خانواده مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.

شكايت ازآراء صادره ،  نحوه رفتار قضات و روند رسيدگي به پرونده‌هاي مطروحه در محاکم و مراجع  قضائي (از جمله دادگاه های عمومی و انقلاب و دیوان عدالت اداری)

بر اساس بند (ج) ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ، صرفا رسیدگی به سوء جریانات  اداری و مال مراجع قضایی و واحدهای تابعه دادگستری در صلاحیت سازمان بازرسی کل کشور بوده و سازمان حق ورود به آراء قضات ، نحوه رفتار قضات و یا هرگونه روند رسیدگی به پرونده در مراجع قضایی را ندارد به همین دلیل هر گونه شکایت در این خصوص ، موجبات رد شکایت را فراهم می آورد .

مطالبه وام يا كمك‌هاي مالي و نظاير آن

براي سازمان چنين وظايفي منظور نگرديده و از اين جهات منابعي نیز به این سازمان  اختصاص داده نشده است  فلذا رسیدگی به  چنین درخواست هایی ، خارج از وظایف سازمان بوده و منجرب به رد درخواست خواهد شد.

شكايات مربوط به گران‌فروشي

مسئوليت پيگيري و رسيدگي به اين شكايات بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی می باشد و شاکی در بدو امر می بایستی به این سازمان مراجعه نماید و در صورت عدم دریافت پاسخ  به سازمان بازرسی کل کشور مراجعه نماید.

رسيدگي به شكايات از روند انتخابات رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري و شوراهاي اسلامي شهر و روستا و نيز اعتراض به رد صلاحيت افراد داوطلب در اين امور

مراجع رسيدگي به اين امور در قوانين مربوط تعيين و تصريح شده است.

اعتراض به تصميمات و آراء مراجع غيرقضائي نظير كميسيون‌هاي مالياتي، ماده 100 قانون شهرداري‌ها، هيأت‌هاي حل اختلاف كارگري

رسيدگي به اين اعتراضات حسب مورد در صلاحيت كميسيون‌هاي تجديدنظر و يا ديوان عدالت اداري است. چنانچه سوء جرياني در رسيدگي و يا نقض قانون و يا سوء استفاده از موقعيت شغلي بوده و دلايل كافي ارائه شود، سازمان فقط در اين موارد رسيدگي مي‌كند.

موارد زير نيز خارج از صلاحيت سازمان مي‌باشد:

رسيدگي به تخلفات مطبوعاتي

رسيدگي به تصميمات شوراي عالي انقلاب فرهنگي

رسيدگي به تصميمات شوراي نگهبان در زمينه تاييد و يا رد صلاحيت كانديداها در انتخابات رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان رهبري و كانديداهاي شوراهاي اسلامي شهر و روستا

رسيدگي به تصميمات ديوان محاسبات كشور

سامانه شکایات و اعلامات سازمان بازرسی کل کشور

سامانه شکایات و اعلامات سازمان بازرسی کل کشور

چند توصيه

در صورتي كه قبلاً شكايتي به سازمان بازرسي كل كشور ارسال نموده‌ايد و پرونده شما در حال رسيدگي است و يا گزارشي از سو جريان اداري ارائه نموده ايد، از ارسال مجدد شكايت يا گزارش خودداري نماييد.

ضمناً پيگيري شكايت‌هاي خارج از اين سامانه كه قبلاً به سازمان ارسال شده است از طريق مراجعه حضوري و تماس تلفني با تلفن 136 امكان‌پذير است.

بر طبق ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان،  شکايت بايد متضمن هويت، نشاني، کد ملي و کدپستي شاکي و مقرون به دلايل و با امضاء وي باشد ، فلذا شكايت‌هايي كه داراي اطلاعات ناقص و يا نادرست بوده و يا مشخصات شاكي ناقص و يا هويت وي احراز نشود، رسيدگي نخواهد شد.

شكايت خود در چند موضوع را در يك شكايت نامه ارسال نكنيد. به عبارتي ديگر در صورتي كه از يك دستگاه و يا چند دستگاه در يك موضوع و يا در چند موضوع شكايت داريد؛ براي هر يك از دستگاهها و براي هر يك از موضوعات يك فرم شكايت تنظيم و ارسال نماييد.

در صورتي كه جمعي از اشخاص حقيقي يا حقوقي و يا يك شخص حقوقي به ثبت شكايت در سامانه تمايل دارد بايد مشخصات يك فرد حقيقي به نمايندگي از اشخاص در فرم شكايت درج شود؛ در غير اين صورت به شكايت رسيدگي نميشود.

مسووليت قانوني مطالب اظهارشده بر عهده شاكي خواهد بود.

پس از وارد كردن مشخصات دستگاه و متن شكايت خود و ديگر اطلاعات مورد نياز در سامانه، از سوي سيستم يك شماره پيگيري براي شما صادر ميشود كه به وسيله آن ميتوانيد در همين سامانه و در هر لحظه از مرحله رسيدگي به شكايت خود در سازمان بازرسي آگاهي كسب نمايند. در نگهداري شماره پیگیری  و عدم افشاي اين شماره به ديگران دقت و توجه لازم را مبذول فرمایید.

در همین رابطه توجه شما را به بخشی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و آیین نامه اجرایی آن در زمینه رسیدگی به شکایات مردمی جلب می نماید :

الف ) رسیدگی به شکایات مردمی در قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور :

بر اساس ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور،  بازرسی ها به يکي از صور برنامه ایی ، فوق العاده و موردی  انجام مي‌شود. علاوه بر این بر اساس تعریف ارائه شده منظور از بازرسی موردی ، بررسي شکايات و اعلامات مقرون به دليل داير بر وقوع تخلف يا سوء جريان در محدوده صلاحيت سازمان می باشد.

ب ) رسیدگی به شکایات مردمی در آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور :

در ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان عنوان گردیده است که  «در بازرسي‌ برنامه ای و همچنين در مواردي که براي بررسي اوضاع کلي يک منطقه هيأت بازرسي اعزام مي‌گردد، هيأت موظف است پس از استقرار در محل، ورود و آمادگي خود را حسب مورد، جهت دريافت اعلامات، شکايات و جمع‌آوري اطلاعات در حدود صلاحيت سازمان، با تعيين نشاني محل کار خود اعلام دارد.»

علاوه بر ماده قانونی عنوان شده،  در مواد 12 ، 13 ، 14 و 15 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مجددا به صلاحیت سازمان به رسیدگی به شکایات اشخاص ( حقیقی و حقوقی ) از دستگاه های اجرایی  و نحوه رسیدگی به شرح زیر تاکید گردیده است:

«ماده 12: سازمان مي‌تواند به شکايات و اعلامات اشخاص، درخصوص سوءجريان اداري و مالي و نقض قوانين و مقررات دستگاه‌هاي موضوع بند (الف) ماده 2 قانون تشکيل سازمان و کارکنان آنها رسيدگي ‌نمايد.

ماده 13: شکايت بايد متضمن هويت، نشاني، کد ملي و کدپستي شاکي و مقرون به دلايل و با امضاء وي باشد و در صورت امکان مستندات مربوط پيوست گردد.

در صورتي‌که شکايت شفاهي اظهار شود، در صورت مجلس درج و به امضاء شاکي مي‌رسد.

ماده 14: نتيجه رسيدگي به شاکي اطلاع داده مي‌شود و چنانچه بررسي موضوع خارج از وظيفه سازمان باشد، شاکي هدايت و شکواييه بايگاني مي‌گردد. با تقاضاي شاکي، ضمائم شکواييه با اخذ رسيد به وي تحويل خواهد شد.

ماده 15: اعلامات اشخاص به نحو کتبي يا شفاهي و از طريق پست، تلفن، پايگاه اطلاع‌رساني و رسانه‌ها يا از طرق ديگر قابل دريافت مي‌باشد.

به اعلاماتي که هويت اعلام‌کننده معلوم نباشد، ترتيب اثر داده نمي‌شود. مگر اين‌که به طور مدلل حاوي مسأله مهمي باشد و سازمان رسيدگي به آن را لازم تشخيص دهد. »

0/5 ( 0 نظر )


نظر خودتان را ارسال کنید