بهترین تولید کنندگان خوراک دام و طیور در ایران

نقش تغذيه در موجودات زنده برهيچ کس پوشيده نيست. هر موجود جاندارداراي ويژگي دريافت انرژي از محيط اطراف خود و تغيير و تبديل و مصرف انرژي مي باشد. چگونگي دريافت انرژي ومواد مغذي مورد نيازجهت مصرف انرژي و ادامه حيات موضوع علم تغذيه مي باشد، علم تغذيه ترکيبي ازدانش بيوشيمي و فيزيولوژي درجهت بررسي ويژگي هاي مواد خوراکي و چگونگي استفاده از آنها توسط دستگاه گوارش موجود زنده مي باشد

صنعت خوراک دام، طیور و آبزیان کشور دارای 70 سال قدمت است. شرکت های زیادی هستند که به تولید خوراک دام و طیور می پردازند. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد بهترین تولید کنندگان خوراک دام و طیور در ایران این بخش آسمونی را تا پایان مطالعه نمایید.

بهترین تولید کنندگان خوراک دام و طیور در ایران

بهترین تولید کنندگان خوراک دام و طیور در ایران

بهترین تولید کنندگان خوراک دام و طیور در ایران

آسمونی : نقش تغذيه در موجودات زنده برهيچ کس پوشيده نيست. هر موجود جاندارداراي ويژگي دريافت انرژي از محيط اطراف خود و تغيير و تبديل و مصرف انرژي مي باشد. چگونگي دريافت انرژي ومواد مغذي مورد نيازجهت مصرف انرژي و ادامه حيات موضوع علم تغذيه مي باشد، علم تغذيه ترکيبي ازدانش بيوشيمي و فيزيولوژي درجهت بررسي ويژگي هاي مواد خوراکي و چگونگي استفاده از آنها توسط دستگاه گوارش موجود زنده مي باشد.

تغذيه فرآيندي است که درطي آن سلولهاي بدن حيوان قابليت استفاده از مواد شيميايي مورد نياز خود را جهت انجام مطلوب واکنش هاي متابوليکي و شيميايي براي رشد، نگهداري (Maintenance)، کار و توليد دريافت مي نمايد. شناخت روابط بين مواد موجود در خوراک ها و نياز سلول هاي موجود زنده قبل از استفاده عملي و خوراک دادن، ضروري مي باشد. در آغاز بررسي علم تغذيه نياز به شناخت کليه اين روابط از نظر بيوشيمي و فيزيولوژي داريم.

بطور کلي مواد خوراکي، تشکيل دهنده غذا هستند و غذا ماده اي است که موجود زنده قادر به خوردن آن و سپس انجام مراحل هضم و جذب بر روي آن باشد. در اغلب غذاها، کليه مواد شيميايي موجود در غذا جهت موجود زنده قابل استفاده نيستند و مقداري از آن از طريق دستگاه گوارش دفع مي گردد. در علوم دامي با توجه به هدف ما از پرورش دام ها که ايجاد منابع غذايي با کيفيت جهت انسان مي باشد و ديدگاه هاي اقتصادي نيز در آن حائز اهميت مي باشند.

ضرورت شناخت فرآيندهاي غذايي آشکار مي باشد. در پرورش حيوانات اهلي قسمت اعظم هزينه توليد مربوط به هزينه تغذيه مي باشد که در برخي از شاخه هاي دامپروري تا 80% از کل هزينه پرورش دام را هزينه تغذيه شامل مي شود. بنابراين در شرايط متعارف مديريت تغذيه بالاترين اهميت اقتصادي را در پرورش دام به خود اختصاص مي دهد.

هدف ما در بخش دامپروري تکميل مواد موجود در خوراک جهت پاسخگويي دقيق به مجموع احتياجات غذايي بدن دام مي باشد. امروزه علاوه بر خوراک هاي طبيعي جهت تکميل جيره هاي غذايي به آنها مواد مصنوعي افزودني مانند ويتامين ها، نمک و اسيدهاي آمينه مصنوعي نيز اضافه مي کنيم اما هيچکس نميتواند اطمينان داشته باشد که غذايي کاملاً مطابق با نياز حيوان تهيه نموده است بلکه تلاش ما در جهت نزديک کردن هرچه بيشتر ترکيب خوراک به نياز دام مي باشد. ويزگي يک متخصص تغذيه موفق، شناخت دقيق مواد خوراکي و اثرات متقابل بين مواد خوراکي و نيز شناخت دقيق ساختار فيزيولوژيک و آناتوميک دستگاه گوارش دام ميباشد.

پس از شناخت مواد خوراکي و نحوه پاسخ دام به ماده خوراکي، متخصص تغذيه بايد قادر باشد غذايي با کامل ترين ترکيب و با حداقل هزينه جهت توليد باکيفيت و اقتصادي، تهيه نمايد. روش هاي تهيه خوراک و تنظيم جيره غذايي در ادامه دروس تغذيه مورد بررسي قرار خواهند گرفت. مواد مغذي(Nutrients) ترکيبات شيميايي آلي و معدني هستند که حاصل از فعاليت هاي کاتابوليسم و آنابوليسم در موجودات زنده هستند و درصورتي که موجودي قادر به ساخت آن در بدن خود نباشد، جهت ادامه حيات نياز به دريافت آن ماده مغذي از طريق خوراک دارد. از جمله مواد مغذي مي توان از آب، کربوهيدرات ها، چربي ها، پروتئين ها، املاح معدني و ويتامين ها را نام برد.دردرس اصول تغذيه دام به بررسي كليه اين مواد مغذي خواهيم پرداخت.

بطور کلي بخش زراعت با هدف توليد مواد خوراکي جهت مصرف مستقيم توسط انسان و مصرف توسط بخش دامپروري به فعاليت توليد کشاورزي مي پردازد.

بخش عمده خوراک هاي مورد استفاده در پرورش دام با منشاء گياهي مي باشند. گياهان با استفاده از انرژي خورشيد و فتوسنتز قادر به ساختن مواد مغذي مورد نياز خود هستند و مواد مغذي توليد شده را در جهت ايجاد اندام هاي گياهي و به منظور توليد مثل جهت توليد دانه ها استفاده مي نمايند. اين مواد مغذي ذخيره شده دربافت هاي گياهي، مورد استفاده دام قرارمي گيرد. معمولاً تراکم مواد مغذي موجود در دانه بيش از مواد مغذي ذخيره شده در ساير اندام هاي گياهي مي باشد و دانه ها ارزش بيشتري در تغذيه دام دارند. مواد مغذي دريافتي توسط دام ها جهت رفع نيازهاي رشد، نگهداري و توليد مورد استفاده قرار مي گيرد. پروتئين ها نقش ساختماني و نقش تنظيمي و نقش کاتاليتيک را در بدن برعهده دارند و از اسيدهاي آمينه تشکيل شده اند که برخي از اسيدهاي آمينه توسط بدن دام ها قابل سنتز نيستند و بايد از طريق خوراک وارد بدن شوند (اسيدهاي آمينه ضروري).

کربوهيدرات ها در بدن نقش ذخيره انرژي شيميايي(گليکوژن) و نيز انتقال انرژي شيميايي در درون بدن را برعهده دارند. ليپيدها وظيفه ذخيره انرژي شيميايي جهت بدن و نقش تنظيمي و نيز نقش در فراهم نمودن ويتامين هاي محلول در چربي دارند.معمولاً عمده مواد خوراکي مورد مصرف در دامپروري داراي منشاء گياهي هستند و بخش اندکي از منابع خوراکي از بقاياي جانوران و محصولات فرعي تغذيه انسان فراهم ميگردند. اما در هر دو بخش ترکيب مواد تشکيل دهنده خوراک ها يکسان مي باشد و به شکل زير قابل طبقه بندي هستند. اين نوع طبقه بندي در شناخت دقيق انواع مواد شيميايي موجود در خوراک ها حائز اهميت است.

بهترین تولید کنندگان خوراک دام و طیور در ایران

بهترین تولید کنندگان خوراک دام و طیور در ایران

شرکت دامدار برتر

نشانی : ایران، تهران، تهران، تهران،میدان فاطمی، ساختمان فاطمی، طبقه ۵، واحد ۵۱

تلفن : 021-88963913

آذر کاویان

نشانی : ایران، آذربایجان‌غربی ‌، ارومیه، ارومیه کیلومتر ۹ جاده شهید کلانتری روبروی پایانه باربری

تلفن : ۰۴۴۱-۴۳۴۳۶۵۲-۴

گلبار شیمی دانه

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. توحید – خ. فرصت شیرازی – پ. 204 – ط. سوم – واحد 9 – كد پستی : 1419933711

تلفن : ۶~۶۶۴۳۵۰۴۵

گل بار شیمی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. توحید – خ. فرصت شیرازی – پ. 204 – ط. اول

تلفن : ۶۶۴۳۰۴۵۴, ۶۶۹۲۹۹۵۱

گروه متخصصین صنایع دام و طیور

نشانی : ایران، تهران، تهران،

تلفن : ۶۶۹۵۶۴۹۲, ۶۶۴۱۹۵۰۳

چینود

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. گاندی – نبش كوچه دوم – ش. 8 – ط. دوم – ش. 14

تلفن : ۸۸۷۷۱۵۲۲, ۸۸۸۱۸۸۱۰

چینه

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. توحید – ابتدای خیابان ستارخان – نمازی یكم – پ. 50

تلفن : ۹~۶۶۹۳۰۶۴۸

پولت پرور

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. آزادی – خ. اوستا – پ. 51 – ط. دوم – واحد 2

تلفن : ۶۶۴۳۲۸۴۵, ۶۶۴۳۹۱۶۲

پودرماهی جنوب

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. نواب – بین خیابان آزادی و ساسان – پ. 268 – ط. سوم

تلفن : ۲~۶۶۴۳۹۵۱۱

پارس

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. توحید – خ. توحید – پایین تر از سوانح سوختگی – پ. 35/1

تلفن : ۵~۶۶۹۲۵۰۱۴

مهرفر

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. شهیدبهشتی – خ. صابونچی (مهناز) – ساختمان 48 – ط. اول – واحد 52

تلفن : ۸۸۷۴۵۷۰۱

0/5 ( 0 نظر )


نظر خودتان را ارسال کنید