31 راز برای داشتن عشقی ماندگار

تواضع

راز اول عشق در تواضع است . این صفت نشانه ی تظاهر نیست. بلکه نشان دهنده ی احساس وتفکری قوی است. میان دو نفری که یکدیگر را دوست دارند ، تواضع مانند جویبار آرامی است که چشمه ی محبت آنها را تازه و با طراوت نگه میدارد.

احترام

راز دوم عشق در احترام متقابل است. احساسات متغیرند،اما احترام دو طرف ثابت می ماند. اگر عقاید شریک زندگی ات با عقاید تو متفاوت است، با احترام به نظرهایش گوش کن . احترام باعث می شود که او بتواند خودش باشد.

سخت نگرفتن

راز سوم عشق در این است كه به یكدیگر سخت نگیرید . عشقی كه آزادانه هدیه نشود ، اسارت است .

محبت

راز چهارم عشق در این است كه رابطه تان را مانند یك باغ با محبت تزیین كنید . بذر علاقه ها و عقیده های تازه بكار كه زیبایی بروید . ضمناً فراموش نكن كه باغ را باید هرس كرد ، مبادا غنچه های گل پوشیده از علف های هرزه ی عادت ها شود .برای آنكه عشق همواره با طراوت بماند ، باید به آن مثل هنر ، خلاقانه نگاه كرد.

شوخ طبعی

راز پنجم عشق در خوش مشربی است . شوخی با دیگران را فراموش نكن ، در ضمن مراقب شوخی ها هم باش . شوخی ناپسند نكن . شوخی باید از روی حسن نیت باشد ، نه نیشدار.

خوشحال نمودن

راز ششم عشق در این است كه هر روز كاری كنی كه شریك زندگیت را خوشحال كند ، كاری مثل دادن هدیه ای كوچك ، انجام کاری برای او ، لبخندی از روی محبت . نگذار كه جویبار محبت تان از كمی باران ، بخشكد  

تفکر

راز هفتم عشق در این است كه حقیقت اصلی عشق ، یعنی تفكر را از یاد نبری . آیا یك رابطه ی دراز مدت ، مهمتر از اختلافات كوچك و زود گذر نیست ؟

تسلط به اعصاب

راز هشتم عشق در این است كه مانع بروز هیجانات منفی در وجودت شوی ، و صبر كنی تا خونسردی را دوباره به ذست آوری . با این كه احساس جلوه ی الهام است ، اما شخص عصبانی نمی تواند چیز ها را با وضوح درك كند . قلبت را آرام كن تنها به این وسیله می توانی چیز ها را همان طور كه هستند ، دریابی .

تحسین

راز نهم عشق در این است كه طرف مقابلت را تحسین كنی . هرگز با فرض این كه خودش این چیزها را می داند ، از تحسین كردن غافل مشو . مشكلی پیش نخواهد آمد اگر بارها با خلوص نیت بگویی : دوستت دارم . گرچه احساسات بشری به قدمت نسل بشر است ، اما كلمات همواره تازه و جوان خواهند ماند  

بی کلام

راز دهم عشق در این است كه در سكوت دست یكدیگر را بگیرید . كم كم یاد می گیرید كه بدون كلام رابطه برقرار كنید  

عشق

راز یازدهم عشق در این است كه به عشق ، بیش از یكدیگر احترام بگذارید ، زیرا عشق هدیه ی ازلی خداوند است 

صدا

راز دوازدهم عشق در توجه كردن به لحن صداست . برای تقویت گیرایی صدا ، باید آن را از قلب بیرون بیاوری ، سپس رهایش كنی تا بلند شود و به سمت پیشانی برود . تارهای صوتی را آرام و رها نگه دار . اگر احیایات قلبی ات را به وسیله ی صدا بیان كنی ، آن صدا باعث ایجاد شادی در دیگری خواهد شد 

انتظار بی جا

راز سیزدهم عشق در این است كه از یكدیگر انتظارات بیجا نداشته باشید ، زیرا نقص همواره جزء لاینفك بشر است . ذهنت را برای ارزشهایی متمركز كن ، كه شما را به یكدیگر نزدیك تر می كند ، نه برای مسائلی كه بین شما را فاصله می اندازد 

حس  تملک

راز چهاردهم عشق در این است كه حس تملك را از خود دور كنی . در حقیقت هیچ كس نمی تواند مال كسی شود . شریك زندگیت را با طناب نیاز نبند . گیاه هنگامی رشد می كند كه آزادانه از هوا و نور آفتاب استفاده كند 

عیب جویی

 راز پانزدهم عشق در این است كه شریك زندگیت را در چارچوبی كه خودت می پسندی حبس نكنی. عیبجویی باعث تباهی می شود. همه چیز را همان طور كه هست بپذیر ، تا هر دو شاد باشید . قانون طلایی این است : نقاط قوت را تقویت كن ، و ضعف ها را نه تقویت كن، و ضعف ها را ،نه تقویت كن نه تقبیح. هرگز سعی نكن با سوزاندن ،جلوی خونریزی زخم را بگیری  

سوء تفاهم

راز شانزدهم عشق در این است که هنگام سوء تفاهم ، فقط به این فکر نکنی که طرف مقابل چه طور ناراحتت کرده است . در عوض به راه حلی فکر کنی که در آینده از بروز سوء تفاهمی مثل آن جلوگیری کند 

یادگیری

راز هفدهم عشق در این است که هیچ کدام خود را معلم دیگری ندانید . به عبارت دیگر از این که می توانید از یکدیگر یاد بگیرید ، سپاسگذار باشید 

پیشنهاد

 راز هجدهم عشق در این است که وقتی پیشنهادی به نظرت می رسد ، به نیاز خودت برای بیان آن فکر نکنی ، بلکه به علاقه ی دیگری به شنیدن آن فکر کنی . اگر لازم بود ، حتی ماه ها صبر کن تا آمادگی شنیدن آنچه را می خواهی بگویی پیدا کند 

اهداف

 راز نوزدهم عشق در این است که باورها ، آرمان ها و اهداف تان را با یکدیگر در میان بگذارید 

آرامش

 راز بیستم عشق در آرامش است ، زیرا آرامش باعث تکامل عشق می شود ، عشق ، هوای نفس و احساسات شدید نیست . عشق انسان ها نسبت به یکدیگر باز تابی از عشق ازلی است و خداوند آرامش کامل است 

خدا

 راز بیست و یکم عشق در این است که در وجود یکدیگر عاشق خدا باشید ، تا همواره علی رغم همه ی اشتباهات ، تشنه رسیدن به کمال باشید ، چرا که بشر همواره علی رغم موانع فراوان ، سعی می کند ه سمت آرمان های جاودانه حرکت کند  

عشق واقعی

 راز بیست و دوم عشق در این است که محبت تان را بسط دهید تا تبدیل به عشق واقعی میان دو انسان شود.سپس آن عشقی را که دست پرورده پروردگار است بسط دهید ، تا بشریت و کل مخلوقات را در بر گیرد

هوای نفس

 راز بیست و سوم عشق در این است که به دیگری لذت ببخشی ، ولی عشق را برای لذت نخواهی . زیرا عشق حقیقی هوی و هوس نیست . هر چه نفس قوی تر باشد ، تقاضاهایش بیشتر می شود و هرچه تقاضاهای نفس بیشتر باشند ، خودپرستی را در تو بیشتر تقویت می کنند . عشق چهره ی واقعی خود را در ملایمت و مهربانی آشکار می کند ، نه در لذت جویی 

ملاحظه

 راز بیست و چهارم عشق در مراعات حال دیگری است . هر قدر ملاحظه حال دیگران را می کنی ، کسی را که دوست داری بیشتر ملاحظه کن 

بخشش

 راز بیست و پنجم عشق در آن است که جاذبه های خود را با دیگری قسمت کنی . جاذبه نیرویی لطیف و نافذ است که از دیگری دریافت می کنی . این نیرو تنها با بخشش رشد می  کند

تنوع

 راز بیست و ششم عشق در ایجاد تنوع در زندگی است . نگذار که روزمرگی ها مثل سیم های کوک نشده ی ساز، نغمه ی زندگی عاشقانه تان را به نوایی غم انگیز تبدیل کند 

ملاقات

  راز بیست و هفتم عشق در این است که در هر فرصتی کنار یکدیگر آرام بگیرید، با هم باشید ، و افکارتان را با یکدیگر در میان بگذارید . لازم نیست برای سرگرم شدن حتماً از محرکات خارجی استفاده کنید . قرار بگذارید که بیشتر با هم تنها باشید ، تا بتوانید خودتان باشید

انعطاف پذیری

 راز بیست و هشتم عشق در این است که با زمانه کنار بیایید . مایع عشق تان را طوری نگه دارید که بتوانید گودال هایی را که زندگی پیش پایتان می گذارد ، پر کنید 

قدرت

  راز بیست و نهم عشق در این است که به محبوبتان قدرت آرامش بدهید و از او قدرت و آرامش دریافت کنید ، اما نه با اصرار 

استواری

  راز سی ام عشق در استواری است . در فصول مختلف زندگی ، عشق تان را مانند کوه بلندی استوار ، مانند خاک حاصلخیزی پر ثمر و مانند آفتاب چنان در مرکزیت نگه دارید ، که همه ستارگان گسترده زمان و فضا به دور آن گردش کنند  

نگاه

و راز سی و یکم عشق در این است که بیشتر با نگاه حرف بزنی ، زیرا چشم ها پنجره های روح هستند . اگر هنگام صحبت از نگاه استفاده کنی ، مثل آن است که پنجره ها را با پرده های زیبا بیارایی و به خانه گرما و جذابیت ببخشی

0/5 ( 0 نظر )


دیدگاه های این مطلب

 1. نویسنده دیدگاه: صمیم امیری
  15 مهر 1394

  واسه همه عاشقان جانس خوب میخواهم موفق باشید دوستان.

 2. نویسنده دیدگاه: aftab
  13 دی 1393

  سلام , بنطرم 31 مورد را یاد گرفتن چندان سخت نیست وقتی با خدایی و بخودت اعتماد داری و تمرین , دیگه اونکه زندگی نامه بزرگان رو مطالعه کردن
  که چگونه به این حد رسیدند , پس این موارد که سایت محترم زحمت درج
  آن را کشیده اند چندان دور از باور و انجام نیست .(گفتم یکبار اینجوری بیام شاید ریاضی بدهکار شما عزیزان نشم که نشد..)

  دوستدار شما : آفتاب

 3. نویسنده دیدگاه: مریم
  29 آذر 1392

  من دقیقا همین مشکلا رو دارم کناره گرفتم شاید اون بیاد اما خبری نیست به هر حال ممنون

  • نویسنده دیدگاه: صمیم امیری
   15 مهر 1394

   خوب دوست عزیز شاید اون انتظار شمارا بکشد اما شما هم از خود یه عملکرد داشته باشید.

 4. نویسنده دیدگاه: نسرين
  23 آبان 1392

  كاش منم ميتونستم همينطوري باشم اما با اينكه عشقمو خيلي دوس دارم وقتي كار داره و من مطمينم سركاره و نميتونه بهم اس بده بعدش باهاش دعوا ميكنم و چيزي جز اشك ريختن برام نميمونه 🙄

 5. نویسنده دیدگاه: نفس
  01 آبان 1392

  خیلی مطلب مفیدیه واسه کسی ک میخواد عشقشو نگهداره تا ابد 😳 امیدوارم ک همه عاشق ها بهم برسن 🙄 ممنون آسمونی جون عالی بود 😉

 6. نویسنده دیدگاه: مهسا
  01 آبان 1392

  به قول دوست خوبمون رعایت کردن بعضیاش خیلی سخته البته نه واسه همه.خیلی خوب بود مرسی.

 7. نویسنده دیدگاه: اردلان
  21 شهریور 1392

  کاش همشونو میشد رعایت کرد ولی یکم سخته… 😐 ممنون عالی بود! 😉

نظر خودتان را ارسال کنید