بیمه جراحى‌هاى هویت جنسیتى را تحت پوشش قرار داد

معاون دفتر مدیریت خدمات تخصصى سازمان بیمه سلامت گفت: جراحى‌هاى هویت جنسیتى در صورت داشتن مجوزهاى قانونى تحت پوشش بیمه و مشمول تعهدات آن است.

بیمه جراحى‌هاى هویت جنسیتى را تحت پوشش قرار داد - Insurance covers gender identity surgeries

بیمه جراحى‌هاى هویت جنسیتى را تحت پوشش قرار داد – Insurance covers gender identity surgeries

به گزارش آسمونی:مرتضی فیاضی در پاسخ به سؤالى درباره پوشش بیمه‌اى جراحى‌هاى هویت جنسیتى اظهار کرد: این نوع از جراحى‌ها بر اساس شرح کتاب ارزش نسبى خدمات سلامت و دستورالعمل رسیدگى به اسناد بسترى، فقط در صورت وجود مجوزهاى قانونى تحت پوشش بیمه  پایه است.

 وى افزود: در کد ٥� ١٣٩� کتاب ارزش نسبى خدمات سلامت، موضوع جراحى دوجنسى مردانه به زنانه و در کد ٥� ١٣٩٥ این کتاب، جراحى دوجنسى زنانه به مردانه قید شده است.

 فیاضی تصریح کرد: سطح تعهدات خدمات روان پزشکى نیز در این دسته از بیماران مانند سایر بیمه‌شدگان و مطابق بسته بیمه پایه است.

0/5 ( 0 نظر )


منبع : تسنیم

نیازمندی های مرتبط

لطفاً هنگام تماس اعلام نمایید که در آسمونی شماره تلفن را دیده اید

نظر خودتان را ارسال کنید