پیش شماره تلفن های ثابت گلستان

آسمونی کلیه پیش شماره تلفن استانها به همراه تمام توابع آنها را اطلاع رسانی می کند. لیست زیر پیش شماره تلفن های ثابت استان گلستان به مرکزیت شهر گرگان به ترتیب حروف الفبا میباشد، این بخش با کمک بازدیدکنندگان به روز می شود. در طرح هم کدسازی پیش شماره تلفن ها، برای تمام شهرها روستاها و توابع استان گلستان جهت تماس بین شهری کد یکسان 017 اختصاص داده شد.

آب پران017
آبادان تپه017
آرخ بزرگ017
آزادتپه017
آزادشهر1017
آزادشهر2017
آق آباد017
آق امام017
آق زبير017
آق قلا017
آق قميش017
آقبند017
آقچلي سفلي017
آلتين تخماق017
آلوكلاته017
آهنگرمحله017
اجن شيرملي017
ارازگل017
اسلام تپه017
اصفهان كلاته017
اگري بوغاز017
اميرآباد/گز017
امين آباد017
انبارآلوم017
انقلاب017
اوبه محمدايمر017
اوچ تپه017
اودك دوجي /حسن طبيب017
اونق يلقي017
ايتمر017
ايگدرسفلي017
ايگدرعليا017
ايلوار017
ايمرملاساري017
اينچه برون017
باغلي مرامه017
باقرآباد017
بالاجاده017
بايلر017
بدراق نوري017
برفتان017
بصيرآباد017
بندر/تركمن017
بندر/گز017
بهلكه داشلي017
بهلكه شيخ موسي017
بي بي شيروان017
پاسنگ بالا017
پنج پيكر017
پيراوش سفلي017
پيش كمر017
تاتارسفلي017
تاتارعليا017
تاش ده017
تخت017
تخشي محله017
تراجيق017
تقي آباد017
تمرقره قوزي017
تنگراه017
توران ترك017
توران فارس017
تورنگ تپه017
توسكستان017
تيل آباد017
جلين عليا017
جهان آباد017
چارقلي017
چپق لقي017
چناران017
چنارلي017
چهارباغ017
چهارده017
چين سبيلي017
حاجي آباد017
حاجي بيك عليا017
حاجي قوشان017
حاجي كلاته017
حالي آخوند017
حكيم آباد017
حيدرآباد/گرگان017
حيدرآباد/گنبدكاووس017
خانببين017
خواجه لر017
خواجه نفس017
خوش ييلاق017
داركلاته017
داشلي برون017
دلند017
دنگلان017
دوزالوم017
دوزين017
دوگنجي017
ده چناشك017
دهنه017
ديگچه /سرگچن017
رادكان017
راميان017
رضاآباد017
رودبارقشلاق017
زندانچال017
زنگيان017
زيارت017
زينب آباد017
سارجه كر017
سارلي سفلي017
سارلي عليا017
ساليكنده017
سدن /سيدميران017
سرخن كلاته017
سرطاق017
سركلاته017
سعدآباد017
سقرتپه017
سلاق غايب017
سلاق نوري017
سلطان آباد017
سلطانعلي017
سنگ دوين017
سوزش017
سوسرا017
سيجوال017
سيدآباد017
شاهكوه سفلي017
شاهكوه عليا017
شفت آلوباغ017
شموشك سفلي017
شورحيات017
شهرك صنعتي /آق قلا017
شهرك صنعتي /بندر/گز017
شيرآباد017
شيرنگ017
صادق آباد017
صحنه سفلي017
صفي آباد017
صوفي شيخ دازغراوي017
صوفيان017
عرب بوران017
عرب سرنگ017
عرب قاري حاجي017
عزيزآباد017
عطاآباد017
علي آباد017
علي آباد/كتول017
علي آبادكنارشهر017
فارسيان /قانچي017
فارسيان فرنگ017
فاضل آبادگرگان017
فاضل آبادگنبدكاووس017
فجر/قوينلي017
فوجرد017
قارقي بناور017
قانقرمه017
قپان017
قدونه017
قربان آباد017
قرق017
قرن آباد017
قرناوه017
قرنجيك پورامان017
قرنجيك نظر017
قره بلاغ017
قره تپه017
قره چشمه017
قره سو017
قره شور017
قره قاشلي017
قره ماخر017
قزلجه آق امام017
قزلي017
قلعه جيق017
قلعه قافه017
قلعه محمود017
قلمي017
قلي آباد017
قوچ مراد017
قورچاي017
قوشجان آباد017
قوشه سو017
قول حاجي017
كاركنده /سوته017
كاشيدار017
كاكا017
كردكوي017
كرند017
كريم آباد017
كسكن قوجق017
كفشگيري017
كلاجان قاجار017
كلاسره017
كلاله017
كماسي017
كنگور017
كوچك خرطوم017
كوچك نظرخاني017
گاليكش017
گرجي محله /سفيدآباد017
گرگان017
گري دوجي017
گلها/حاجي نبي017
گليداغ017
گمرك پل /تنگلي017
گميشان017
گنبدكاووس017
گوزن فارس017
لمسك /ورسن017
ليوان017
محمدآباد017
محمدزمان خان017
مراوه تپه017
مرزبان017
مرزن كلاته017
مزرعه كتول017
معصوم آباد017
ملاعلي تپه017
ملك علي تپه017
مهتركلاته017
مياندره017
ميرزاعلي يلقي017
ميرمحله /شمس آباد017
مينودشت017
نارلي داغ017
نراب017
نصرآباد017
نظام آباد017
نوچمن017
نوده خاندوز017
نوده ملك017
نوديجه017
نوكنده017
نومل017
وامنان017
وحدت017
وطن017
هاشم آباد017
هوتن017
ياسي تپه017
يامپي017
يساقي017
يل چشمه017
يلمه ساليان017
ينقاق017

کاربر گرامی اگر شما دراستان گلستان ساکن هستید و پیش شماره تلفن ثابت خود را در لیست فوق نمی یابید، لطفا در نظرات همین صفحه پیش شماره خود را به همراه نام شهر یا شهرستان یا روستای خود اعلام نمایید تا به خطوط اضافه شود

0/5 ( 0 نظر )


دیدگاه های این مطلب

  1. نویسنده دیدگاه: محبوب
    12 بهمن 1395

    سلام ممنون از سایت خوبتون
    پیش شماره۰۱۷۳۵۸۶ داخل فهرست نیست

نظر خودتان را ارسال کنید