اتحاديه تعميرگاه اتوسرويس و پاركينگ و كارواش های تهران

امروزه همه کسب و کارها صنف و اتحادیه خاص خودشان را دارند. اتحاديه تعميرگاه اتوسرويس و پاركينگ و كارواش های تهران یکی از اتحادیه هایی دولتی ایران می باشد. برای آشنایی با اتحاديه تعميرگاه اتوسرويس و پاركينگ و كارواش های تهران و آدرس و تلفن آن این بخش آسمونی را تا پایان مطالعه نمایید.

اتحاديه تعميرگاه اتوسرويس و پاركينگ و كارواش های تهران

آدرس اتحاديه تعميرگاه اتوسرويس و پاركينگ و كارواش های تهران

خیابان شریعتی بالاتر از چهارراه قصر روبروی انبار مخابرات ک اشرفی شماره ۲۸

تلفن اتحاديه تعميرگاه اتوسرويس و پاركينگ و كارواش های تهران

 ۸۸۷۶۰۰۹۴  – ۸۸۵۲۷۵۱۳-۴

آدرس سایت اتحاديه تعميرگاه اتوسرويس و پاركينگ و كارواش های تهران

www.ethadieh-tap.com

5/5 ( 2 نظر )


نظر خودتان را ارسال کنید