روانشناسی ، ابراز احساسات

به نام یگانه عالم

افرادی که نمی توانند یا بلد نیستند ابراز احساسات کنند مناسب ازدواج نیستند.

این افراد که نمی توانند احساسات خود را بروز دهند، افرادی که عواطف و احساسات را به تمسخر می گیرند و بیان آنها را کاری عبث و بیهوده می دانند.

این افراد می توانند زندگی مشترک را با مشکل مواجه کنند.

پس به یاد داشته باشید که ابراز احساسات در زندگی مشترک بسیار مهم است.

اختصاصی سایت آسمونی

نوشته از خانم سارا فلاحی (کارشناس ارشد روانشناسی)

0/5 ( 0 نظر )


نیازمندی های مرتبط

لطفاً هنگام تماس اعلام نمایید که در آسمونی شماره تلفن را دیده اید

نظر خودتان را ارسال کنید