معرفی شورای عالی مبارزه با پولشویی یکی از سازمان های دولتی ایران

معرفی شورای عالی مبارزه با پولشویی یکی از سازمان های دولتی ایران

شورای عالی مبارزه با پولشویی یکی از سازمان های دولتی ایران است. شورای عالی مبارزه با پولشویی مانند دیگر سازمان های دولتی دارای تاریخچه است. تاریخچه شورای عالی مبارزه با پولشویی شامل زمان تشکیل و وظایف و فعالیت ها و اهداف شورای عالی مبارزه با پولشویی می باشد. اگر می خواهید در مورد شورای عالی مبارزه با پولشویی بیشتر بدانید این بخش آسمونی را تا پایان مطالعه نمایید چرا که به معرفی شورای عالی مبارزه با پولشویی و تاریخچه شورای عالی مبارزه با پولشویی و آدرس سایت شورای عالی مبارزه با پولشویی می پردازیم.

شورای عالی مبارزه با پول‌شویی عالی‌ترین مرجع حاکمیتی اقدامات ضد پول‌شویی در ایران است.

اعضا شورای عالی مبارزه با پولشویی

این شورا دارای پنج عضو به ریاست و مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر اطلاعات، وزیر کشور و رئیس کل بانک مرکزی است.

دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی

طبق تبصره ۱ ماده ۴ قانون مبارزه با پول‌شویی دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پول‌شویی در وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

جایگاه قانونی و مأموریت شورای عالی مبارزه با پولشویی

این شورا به موجب ماده ۴ قانون مبارزه با پول‌شویی برای هماهنگ‌سازی دستگاه‌های مربوط در گردآوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارش‌های دریافتی، تهیه سامانه‌های اطلاعاتی هوش‌مند، شناسایی معاملات مشکوک و با هدف مقابله با جرم پول‌شویی تشکیل شد.

ساختار و تشکیلات اجرایی شورای عالی مبارزه با پول‌شویی نیز در جلسه مورخ ۱۱ بهمن ۱۳۸۸ هیئت وزیران بنا به پیشنهاد شورای عالی مبارزه با پول‌شویی و به استناد تبصره (۲) ماده (۴) قانون مبارزه با پول‌شویی تعیین شد.

وظایف شورای عالی مبارزه با پولشویی

طبق ماده ۴ قانون مبارزه با پول‌شویی وظایف این شورا عبارت است از:

  • جمع‌آوری و کسب خبر و اطلاعات مرتبط و تجزیه‌وتحلیل و طبقه‌بندی فنی و تخصصی آن‌ها در مواردی که قرینه‌ای بر تخلف وجود دارد طبق مقررات؛
  • تهیه و پیشنهاد آیین‌نامه‌های لازم در خصوص اجرای قانون به هیئت وزیران؛
  • هماهنگ‌کردن دستگاه‌های ذی‌ربط و پی‌گیری اجرای کامل قانون در کشور؛
  • ارزیابی گزارش‌های دریافتی و ارسال به قوه قضائیه در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است؛ و
  • تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان‌های مشابه در دیگر کشورها.
0/5 ( 0 نظر )


نظر خودتان را ارسال کنید