معرفی سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنایی یکی از سازمان های دولتی ایران

معرفی سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنایی یکی از سازمان های دولتی ایران

سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنایی یکی از سازمان های دولتی ایران است. سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنایی مانند دیگر سازمان های دولتی دارای تاریخچه است. تاریخچه سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنایی شامل زمان تشکیل و وظایف و فعالیت ها و اهداف سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنایی می باشد. اگر می خواهید در مورد سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنایی بیشتر بدانید این بخش آسمونی را تا پایان مطالعه نمایید چرا که به معرفی سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنایی و تاریخچه سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنایی و آدرس سایت سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنایی می پردازیم.

تاریخچه سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنایی

آموزش و پرورش دانش آموزان استثنایی در ایران از حدود 90 سال پیش و توسط افراد علاقه‌مند، به صورت داوطلبانه و در بخش غیردولتی آغاز شد. سپس در سال ۱۳۴۷ دفتری به نام آموزش کودکان و دانش آموزان استثنایی در وزارت آموزش و پرورش تشکیل و فعالیت‌ها در قالب مدارس استثنایی و کلاس‌های خاص شکل دولتی و رسمی به خود گرفت. توجه وسیع و همه‌جانبه نظام جمهوری اسلامی به آموزش و پرورش و توان بخشی کودکان استثنایی سبب شد تا سازمان آموزش و پرورش استثنایی در سال ۱۳۷۰ با تصویب مجلس شورای اسلامی تأسیس شده‌است. رئیس این سازمان معاونت وزیر آموزش و پرورش را برعهده دارد. این سازمان بیش از ۱۰۰هزار دانش آموز استثنایی را در هفت گروه تحت پوشش قرار داده‌است.

  • دانش آموزان با نیازهای ویژه ذهنی (کم توان ذهنی)
  • کودکان و دانش آموزان آسیب دیده شنوایی
  • کودکان و دانش آموزان آسیب دیده بینایی
  • کودکان و دانش آموزان دارای مشکلات ویژه یادگیری
  • کودکان و دانش آموزان دارای مشکلات رفتاری و هیجان
  • کودکان و دانش آموزان دارای مشکلات جسمی – حرکتی
  • کودکان و دانش آموزان دارای مشکلات با معلولیت‌های چندگانه (چند معلولیتی)

ساختار سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنایی

این سازمان بطورکلی از دو معاونت به شرح زیر تشکیل شه است:

    معاونت برنامه‌ریزی آموزشی و توانبخشی

    معاونت پیشگیری و تشخیص

سایت سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنایی

www.csdeo.ir

0/5 ( 0 نظر )


نظر خودتان را ارسال کنید