شعر

شعرهای عاشقانه مولانا

شعرهای عاشقانه مولانا

10 Love poems Rumi 1 شعرهای عاشقانه مولانا

در هوایت بی قرارم روز و شب

سر ز پایت بر ندارم روز و شب

*** شعرهای عاشقانه مولانا ***

یک ساعت عشق صد جهان بیش ارزد

صد جان به فدای عاشقی باد ای جان

*** شعرهای عاشقانه مولانا ***

یک بوسه ز تو خواستم و شش دادی

شاگرد که بودی که چنین استادی

خوبی و کرم را چو نکو بنیادی

ای دنیا را ز تو هزار آزادی

*** شعرهای عاشقانه مولانا ***

بی عشق نشاط و طرب افزون نشود

بی عشق وجود خوب و موزون نشود

صد قطره ز ابر اگر به دریا بارد

بی‌جنبش عشق در مکنون نشود

*** شعرهای عاشقانه مولانا ***

حیلت رها کن عاشقا دیوانه شو دیوانه شو

و اندر دل آتش درآ پروانه شو پروانه شو

هم خویش را بیگانه کن هم خانه را ویرانه کن

و آنگه بیا با عاشقان هم خانه شو هم خانه شو

*** شعرهای عاشقانه مولانا ***

من از عالم تو را تنها گزیدم

روا داری که من غمگین نشینم؟!

10 Love poems Rumi 2 شعرهای عاشقانه مولانا

*** شعرهای عاشقانه مولانا ***

اشتیاقی که به دیدار تو دارد دل من

دل من داند و من دانم و دل داند و من

خاک من گل شود و گل شکفد از گل من

تا ابد مهر تو بیرون نرود از دل من

*** شعرهای عاشقانه مولانا ***

چون نمایی آن رخ گلرنگ را

از طرب در چرخ آری سنگ را

بار دیگر سر برون کن از حجاب

از برای عاشقان دنگ را

تا که دانش گم کند مر راه را

تا که عاقل بشکند فرهنگ را

تا که آب از عکس تو گوهر شود

تا که آتش واهلد مر جنگ را

من نخواهم ماه را با حسن تو

وان دو سه قندیلک آونگ را

من نگویم آینه با روی تو

آسمان کهنه پرزنگ را

دردمیدی و آفریدی باز تو

شکل دیگر این جهان تنگ را

در هوای چشم چون مریخ او

ساز ده ای زهره باز آن چنگ را

از آتش عشق در جهان گرمی ها

وز شیر جفاش در وفا نرمی ها

زان ماه که خورشید از او شرمنده‌ ست

بی شرم بود مرد چه بی شرمی ها

10 Love poems Rumi 3 شعرهای عاشقانه مولانا

*** شعرهای عاشقانه مولانا ***

جز عشق نبود هیچ دم ساز مرا

نی اول و نی آخهر و آغاز مرا

جان میدهد از درونه آواز مرا

کی کاهل راه عشق درباز مرا

*** شعرهای عاشقانه مولانا ***

من پیر فنا بدم جوانم کردی

من مرده بدم ز زندگانم کردی

می ترسیدم که گم شوم در ره تو

اکنون نشوم گم که نشانم کردی

*** شعرهای عاشقانه مولانا ***

اندر دل بی وفا غم و ماتم باد

آن را که وفا نیست ز عالم کم باد

دیدی که مرا هیچ کسی یاد نکرد

جز غم که هزار آفرین بر غم باد

تازه های آسمونی

«مثنوی» مولانا ثبت جهانی می‌شود

طاهره رضایی

آیا میدانید که نمیدانید؟!

ندا رحیمی

شعرهای کوتاه درباره روزگار

ندا رحیمی

تصاویر دیدنی 27 آذر 97

طاهره رضایی

پاییز بمان کجا می روی؟

ندا رحیمی

همه چیز درباره شعر و مولودی ، آهنگ و ترانه و موسیقی

ندا رحیمی

نظر شما چیست؟