بدبینی و افسردگی

به نام یگانه عالم

دو مفهوم بدبینی و افسردگی رابطه نزدیکی با هم دارند.

یکی از شباهتهای عمده افراد افسرده با افراد بدبین سبک توضیحی بدبینانه آنها است و احتمال افسرده شدن افراد بد بین بیشتر از بقیه افراد است.

البته بین افراد افسرده و بدبین تفاوتهایی وجود دارد.

افسرده ها با نداشتن انگیزه و عدم علاقه به زندگی شناسایی می شوند.

این افراد به رغم تمایل محدودشان به تماس با دنیای بیرون عمومأ با انگیزه باقی می مانند.

افسردگی با اضطراب هم شباهت دارد.

ولی مطلبی که افسردگی را از اضطراب و بدبینی متمایز می کند فکر خودکشی است.

زنان بیشتر مستعد افسردگی هستند و ممکن است در نوجوانی یا دهه 20 تا 30 و 40 تا 50 رخ دهد.

اختصاصی سایت آسمونی

نوشته از خانم سارا فلاحی (کارشناس ارشد روانشناسی)

0/5 ( 0 نظر )


نظر خودتان را ارسال کنید