انجمن صنفی کارفرمایی دفاتر سفر هوایی گردشگری و زیارتی استان تهران

انجمن صنفی کارفرمایی دفاتر سفر هوایی گردشگری و زیارتی استان تهران

به گزارش آسمونی انجمن هاي صنفي براساس ماده 131 قانون كار جمهوري اسلامي ايران و براساس ضرورت و نياز اعضاء هر صنف تشكيل ميگردد و در اين راستا قانون گذار در صورت درخواست تعدادي از افراد هم صنف و عدم وجود انجمن صنفي مشابه ، با تشكيل آن طبق قانون موافقت مي نمايد . لذا با توجه به افزايش فزاينده تعداد دفاتر خدمات مسافرتي و جهانگردي در كشور و نيازهاي خاص هر استان ، تعدادي از دفاتر هر استان جهت ضرورت و هم فكري و هم انديشي و رسيدگي به مشكلات و نيز احقاق حقوق صنفي خود مبادرت به تاسيس انجمن صنفي در هر استان را نمودند و در اين راستا انجمن صنفي دفاتر سفر و گردشگري استان تهران همچون انجمن هاي استان هاي ديگر با حضور نماينده محترم وزارت كار در تاريخ 18/11/84 تشكيل و پس از تصويب اساسنامه ، انتخابات اعضاء هيئت مديره و بازرسان صورت پذيرفت .

پس از انتخاب اعضاء هيئت مديره فعاليت انجمن قانونا شروع گرديد و اعضاء هيئت مديره با تلاش و سعي بر هموار نمودن مسير با حضور در سازمان هاي ذيربط در خصوص تصميم گيري هاي مرتبط با بخش خصوصي مشاركت خود را آغاز نمودند و در پيگيريها و جلسات متعدد به اهداف خوبي نيز نائل گرديدند كه موضوعات انجام شده در سايت خبرنامه و سايت بخشنامه هاي انجمن به صورت جامع در دسترس همكاران مي باشد .

اعضاء هيئت مديره و بازرسين دوره اول انجمن صنفی کارفرمایی دفاتر سفر هوایی گردشگری و زیارتی استان تهران

 • آقاي اكبر غمخوار رئيس هيئت مديره
 • آقاي حسن تقي زاده انصاري نايب رئيس هيئت مديره
 • خانم رقيه حاتمي پور فرشي خزانه دار
 • آقاي حميد اميني عضو اصلي هيئت مديره
 • آقاي داوود فرزانه عضو اصلي هيئت مديره
 • آقاي مجيد اورعي سليماني عضو اصلي هيئت مديره
 • آقاي فرامرز موسوي سعيدي عضو اصلي هيئت مديره
 • آقاي محمد باقر نحوي عضو علی البدل هيئت مديره
 • آقاي محمد جعفر مداح بازرس اصلي
 • آقاي داريوش كيهان مهر بازرس اصلي
 • آقاي امیر عباس معماريان بازرس علی البدل

اعضاء هيئت مديره و بازرسين دوره دوم انجمن صنفی کارفرمایی دفاتر سفر هوایی گردشگری و زیارتی استان تهران

 • آقاي اكبر غمخوار رئيس هيئت مديره
 • آقاي حسن تقي زاده انصاري نايب رئيس هيئت مديره
 • آقاي فرامرز موسوي سعيدي خزانه دار
 • آقاي داوود فرزانه عضو اصلي هيئت مديره
 • آقاي محمد باقر نحوي عضو اصلي هيئت مديره
 • آقاي علي غمخوار عضو اصلي هيئت مديره
 • آقاي دكتر محمد عزيزي عضو اصلي هيئت مديره
 • آقاي مجيد اورعي سليماني دبير انجمن
 • خانم رقيه حاتمي پور فرشي عضو علی البدل هيئت مديره
 • آقاي غلامرضا اباذري بازرس اصلي
 • آقاي امير عباس معماريان بازرس اصلي

توضيح :باعنايت به استعفا آقاي حسن تقي زاده انصاري پس از برگزاري انتخابات داخلي آقاي فرامرز موسوي سعيدي بعنوان نايب رئيس هيئت مديره و آقاي دكتر محمد عزيزي به سمت خزانه دار تا پايان دوره دوم انتخاب شدند.

اعضاء هيت مديره و بازرسين دوره سوم انجمن صنفی کارفرمایی دفاتر سفر هوایی گردشگری و زیارتی استان تهران

 • آقاي غلامرضا اباذري رئيس هيئت مديره
 • آقاي دكترمحمد عزيزي نايب رئيس هيئت مديره
 • آقاي امير هاتفي دبير و عضو اصلي هيئت مديره
 • آقاي امير پويان رفيعي شاد خزانه دار و عضو اصلي هيئت مديره
 • آقاي اكبر غمخوار عضو اصلي هيئت مديره
 • آقاي فرامرزموسوي سعيدي عضو اصلي هيئت مديره
 • آقاي حسن محمدي عضو اصلي هيئت مديره
 • آقاي علي غمخوار عضو علی البدل هيئت مديره
 • خانم رقيه حاتمي پور فرشي عضو علی البدل هيئت مديره
 • خانم ناهيد ركوعي بازرس اصلي
 • آقاي بهروز صفري بازرس اصلي
 • آقاي مصطفی عباسی سروی بازرس علی البدل

اعضاء هيت مديره و بازرسين دوره چهارم انجمن صنفی کارفرمایی دفاتر سفر هوایی گردشگری و زیارتی استان تهران

 • آقاي غلامرضا اباذري رئيس هيئت مديره
 • آقاي امیر هاتفی نايب رئيس هيئت مديره
 • آقاي امير پويان رفيعي شاد دبير و عضو اصلي هيئت مديره
 • آقاي بهروز صفری خزانه دار و عضو اصلي هيئت مديره
 • آقای دکتر محمد عزیزی عضو اصلي هيئت مديره
 • آقای مصطفی عباسی سروی عضو اصلي هيئت مديره
 • خانم ناهید رکوعی عضو اصلي هيئت مديره
 • آقای فرامرز موسوی سعیدی عضو علی البدل هیئت مدیره
 • آقای داود فرزانه عضو علی البدل هیئت مدیره
 • آقای سعید بهمن پور بازرس اصلي
 • آقای مسعود سرخه ای بازرس اصلي
 • آقای محمد امینی بازرس علی البدل

اعضاء هيئت مديره و بازرسين دوره پنجم انجمن صنفی کارفرمایی دفاتر سفر هوایی گردشگری و زیارتی استان تهران

 • آقاي امیر پویان رفیعی شاد رئیس هیئت مدیره
 • آقاي مصطفی عباسی سروی نایب رئیس هیئت مدیره
 • آقاي محمد امینی عضو اصلی هیئت مدیره و خزانه دار
 • آقاي تقی حسین زاده عضو اصلی هیئت مدیره و دبیر
 • خانم ناهید رکوعی عضو اصلی هیئت مدیره
 • آقای امیر هاتفی عضو اصلی هیئت مدیره
 • آقای یعقوب قاسمی عضو اصلی هیئت مدیره
 • آقای بهروز صفری نفعی عضو علی البدل هیئت مدیره
 • آقای حسین شرعی اسکویی عضو علی البدل هیئت مدیره
 • آقای سعید بهمن پور بازرس اصلی
 • آقای مسعود سرخه ای بازرس اصلی
 • آقای علی شفیع بیگ بازرس علی البدل

آدرس انجمن صنفی کارفرمایی دفاتر سفر هوایی گردشگری و زیارتی استان تهران

تهران ، خیابان ولیعصر (عج) ، نرسیده به سه راه توانیر ، پلاک ۲۴۶۸ . طبقه فوقانی مانتو بلوچ ، طبقه اول ، واحد 3

تلفن انجمن صنفی کارفرمایی دفاتر سفر هوایی گردشگری و زیارتی استان تهران

02188793773 02188871228

فکس انجمن صنفی کارفرمایی دفاتر سفر هوایی گردشگری و زیارتی استان تهران

02188871228

ایمیل انجمن صنفی کارفرمایی دفاتر سفر هوایی گردشگری و زیارتی استان تهران

info@tttaa.org

وبسایت انجمن صنفی کارفرمایی دفاتر سفر هوایی گردشگری و زیارتی استان تهران

www.tttaa.org

0/5 ( 0 نظر )


نیازمندی های مرتبط

لطفاً هنگام تماس اعلام نمایید که در آسمونی شماره تلفن را دیده اید

نظر خودتان را ارسال کنید