اتحادیه گل و گیاه استان تهران

اتحادیه گل و گیاه استان تهران

درباره اتحادیه گل و گیاه استان تهران

به گزارش آسمونی پس از تشكيل كميسيون نظارت براصناف شهرستان، متعاقباً اتحاديه هاي صنفي حسب مقررات موضوعه از سال ۱۳۸۱ به طور متوالي تأسيس و نهايتاً اين اتحاديه در تاريخ ۱۳۸۲/۴/۳۰ براساس قانون و مقررات نظام صنفي با برگزاري انتخابات تاسيس شد. پس از تشكيل كميسيون نظارت براصناف شهرستان، متعاقباً اتحاديه هاي صنفي حسب مقررات موضوعه از سال ۱۳۸۱ به طور متوالي تأسيس و نهايتاً اين اتحاديه در تاريخ ۱۳۸۲/۴/۳۰ براساس قانون و مقررات نظام صنفي با برگزاري انتخابات تاسيس شد.

تمایس با اتحادیه گل و گیاه استان تهران

آدرس اتحادیه گل و گیاه استان تهران

تهران، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، خیابان هجدهم، پلاک 4

تلفن اتحادیه گل و گیاه استان تهران

88719875 – 88715140

فکس اتحادیه گل و گیاه استان تهران

88104382

ایمیل اتحادیه گل و گیاه استان تهران

info@etehadiyegol.ir

شرایط و مدارک مورد نیاز اخذ پروانه کسب

1-مراجعه به سایت هیات عالی نظارت به نشانیiranianasnaf.ir و ثبت نام در خواست پروانه کسب

2- ارائه سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی یا عادی)دارای اعتبار زمانی( یا دیگر عقود ناقله )سرقفلی، هبه، وصیت تملیکی، صلح در مقام بیع یا اجاره( یا ارائه قراردادهاد منعقده فی مابین متقاضی و اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی محل کسب و یا احراز مالکیت طبق عرف محل در روستاها .

3- گواهی اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر تشکیل پرونده یا پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده (برگه پرداخت قطعی مالیات سال1395 ویا اظهار نامه سال1396)

4- ارائه هرگونه مدارک مبنی بر تجاری بودن واحد صنفی(پایان کار- عوارض شهرداری کسب و پیشه shg)

5- مدارک شخصی اعم از شناسنامه- کارت ملی و کارت پایان خدمت و عکس رنگی 3*4(6قطعه)

6-گواهی گذراندن دوره آموزش مرتبط از مرکز آموزش اصناف یا مراکز مورد تایید کمیسیون نظارت. ثبت نام از طریق مراجعه به سایت اتاق اصناف تهران و تعیین زمان جهت حضور)

7-اخذ رضایت محضری شرکا (در صورت نیاز) .

8-اخذ رضایت محضری مالک (در صورت نیاز) .

9-تعهد نامه محضری اصالت مدارک ارائه شده .

10.تاییدیه کدپستی محل کسب ( قبض تلفن مغازه به اداره پست منطقه برده شود و تاییدیه دریافت گردد.)

0/5 ( 0 نظر )


نظر خودتان را ارسال کنید