علت معتاد شدن

به نام یگانه عالم

چه کسانی مواد مصرف می کنند و چه کسی معتاد می شود؟

اگر افراد مواد را به خاطر اجتناب از حالات خلقی منفی مثل افسردگی و اضطراب مصرف می کنند احتمال معتاد شدنشان بیشتر از افراد دیگر است.

این اصل ریشه در کار کلب (1962) دارد که دو نوع کم و بیش متفاوت از افراد مواد مصرف می کنند.

افرادی که لذت گرا هستند برای تجربه اثر لذت بخشی مواد به مصرف آن رو می آورند و در طرف دیگر روان رنجور ها برای خلاصی از اضطراب دست به مصرف مواد می زنند.

در اینجا می بینیم که انگیزش اجتنابی از انگیزش گرایشی قانع کننده تر است زیرا انگیزش اجتنابی ما را از خطراتی که حیاتمان را تهدید می کند مطلع می سازد و واکنش به آن خطرات نشان می دهیم تا از موقعیت تهدید آمیز به سرعت دور شویم.

اختصاصی سایت آسمونی

نوشته از خانم سارا فلاحی (کارشناس ارشد روانشناسی)

0/5 ( 0 نظر )


نظر خودتان را ارسال کنید