لیست داروخانه های یاسوج

لیست داروخانه های یاسوج

به گزارش آسمونی داروخانه یا دواخانه جای فروش دارو است. عرضهٔ دارو و وسایل بهداشتی در داروخانه‌ها رایج است. در صورتی‌که داروی مورد نیاز خطرناک باشد یا استفاده از آن نیاز به نظر پزشک داشته باشد، داروخانه حتماً از مشتری نسخه پزشک را درخواست می‌کند. داروخانه باید زیر نظر دکتر داروساز اداره شود.

به گزارش آسمونی یک داروساز که به آن مسوول فنی داروخانه گفته می‌شود همواره در داروخانه حضور دارد و چگونگی مصرف دارو، عوارض جانبی و موارد دیگر را برای بیمار توضیح می‌دهد. همچنین داروساز می‌تواند در صورت مشاهده تداخل دارویی، از پیچیدن نسخه خودداری کرده و نسخه را به پزشک مرجوع نماید.

به گزارش آسمونی ایرانیان باستان مار را نشانهٔ زندگی و سلامتی می‌دانستند و جام را نشانهٔ دوستی. آن‌ها در جشن‌ها و مراسم، شربت را در جامی می‌ریختند و به نشانهٔ سلامتی می‌نوشیدند به کسی که حال خوشی نداشت و در بستر بود بیمار (بی زندگی و سلامتی) می‌گفتند؛ بنابراین مار که سمبل زندگی بود در جام سلامتی، نشان تندرستی و شفا محسوب می‌شد. اولین مغازه داروخانه عمومی هشتم ژوئیه در سال ۷۰۷ میلادی در شهر بغداد تأسیس و در غرب حدود قرن هجدهم بوده‌است.

به گزارش آسمونی پیش از تأسیس داروخانه، پزشکان – خود دارو به بیمار می‌دادند. نخستین دانشکده داروسازی جهان در سال ۱۸۲۱ در فیلادلفیا دایر شد.

لیست داروخانه های یاسوج

داروخانه دکتر غلامرضا كاظمي یکی از داروخانه های یاسوج

آدرس : یاسوج جنب ساخد

۷۴۱ – ۲۲۲۹۰۸۶

داروخانه دکتر عباس عسكري یکی از داروخانه های یاسوج

آدرس :  ياسوج جنب اورژانس قديم

۷۴۱ – ۲۲۲۵۵۳۳

داروخانه دکتر كبري راستگو یکی از داروخانه های یاسوج

آدرس : ياسوج ميدان استانداري

۷۴۳ – ۳۲۲۲۲۰۱

داروخانه دكتر تقويان یکی از داروخانه های یاسوج

آدرس: خيابان شهيد مطهري

۷۴۱ – ۲۲۲۴۸۴۸

داروخانه دكتر جعفر نيكبخت یکی از داروخانه های یاسوج

آدرس: خيابان شهيد مطهري

داروخانه دكتر عسكرپور یکی از داروخانه های یاسوج

آدرس: خيابان سردار جنگل شمالي

داروخانه دكتر پارسا یکی از داروخانه های یاسوج

آدرس: خیابان شهيد منتظري

داروخانه دكتر محمدرضا نيكبخت یکی از داروخانه های یاسوج

آدرس: خيابان زاگرس

داروخانه دكتر افتخاري یکی از داروخانه های یاسوج

آدرس: خيابان دشت روم

داروخانه بيمارستان سلمان وابسته به بنياد شهيد یکی از داروخانه های یاسوج

آدرس: خيابا ن تختي

داروخانه دكتر حسيني یکی از داروخانه های یاسوج

آدرس: خيابان اكبرآباد

داروخانه دكتر ولديان یکی از داروخانه های یاسوج

آدرس: خيابان دادگستري

داروخانه دكتر صادقي منصور خاني یکی از داروخانه های یاسوج

آدرس: خيابان مادوان

0/5 ( 0 نظر )


نظر خودتان را ارسال کنید