زندگی مورچه خوار، پستاندار حشره‌ خوار

زندگی مورچه خوار، پستاندار حشره‌ خوار

فرمانرو مورچه خوار

جانوران

شاخه مورچه خوار

طنابداران

رده مورچه خوار

پستانداران

بالاراسته مورچه خوار

شگفت‌بندان

راسته مورچه خوار

کرک‌دارسانان

زیرراسته مورچه خوار

کرم‌زبانان

Vermilingua

ایلیگر، ۱۸۱۱

خانواده های مورچه خوار

مورچه‌خواران ابریشمی (Cyclopedidae)

مورخواران (Myrmecophagidae)

به گزارش آسمونی مورچه‌خوار جانوری است پستاندار که از بالاراستهٔ شگفت‌بندان (Xenarthra)، از راستهٔ کرک‌دارسانان (Pilosa)، از زیرراسته کرم‌زبانان (Vermilingua). این حیوان در علف‌زارهای باتلاقی، سواحل رودخانه‌ها و جنگل‌های مرطوب آمریکای جنوبی و مرکزی زندگی می‌کند.

به گزارش آسمونی نام شگفت‌بندان برای آن‌ها به این علت برای بالاراستهٔ این جانوران برگزیده شده که بندهای مفاصل بدن ایشان با دیگر گروه‌ها تفاوت بسیار دارد.

به گزارش آسمونی مورچه‌ها و موریانه‌ها در صورت احساس خطر، تقلا می‌کنند و گاز می‌گیرند، با وجود این آن‌ها آن قدر ریز و کوچک‌اند که پستانداران مورچه‌خواری مانند پانگولین و آرمادیلو ترسی از آنها ندارند. آن‌ها در یک لحظه با زبان دراز و چسبناکشان ده‌ها مورچه یا موریانه را می‌مکند و می‌خورند.

0/5 ( 0 نظر )


نظر خودتان را ارسال کنید