علم و دانش

آیا میدانید که نمیدانید؟!

آیا میدانید که نمیدانید؟!

1 Do you know you do not know 1 آیا میدانید که نمیدانید؟!

به گزارش آسمونی شعر زیبا و پر مفهوم زیر دارای شکل های مختلف می باشد که برخی می گویند این شعر را مولانا، یا ابن یمین یا ملا احمد نراقی سروده است ! نسخه های مختلف شعر در زیر برای شما آمده است.

آن کس که بداند و بداند که بداند

اسب خرد از گنبد گردون بجهاند

آن کس که بداند و نداند که بداند

آگاه نمایید که بس خفته نماند

آن کس که نداند و بداند که نداند

لنگان خرک خویش به منزل برساند

آن کس که نداند و نداند که نداند

در جهل مرکب ابدالدهر بماند

*** آیا میدانید که نمیدانید؟! ***

آن کس که بداند و بخواهد که بداند

خود را به بلندای سعادت برساند

آن کس که بداند و نداند که بداند

با کوزه آب است ولی تشنه بماند

آن کس که نداند و بخواهد که بداند

جان و تن خود را ز جهالت برهاند

آن کس که نداند و نخواهد که بداند

حیف است چنین جانوری زنده بماند

*** آیا میدانید که نمیدانید؟! ***

1 Do you know you do not know 3 آیا میدانید که نمیدانید؟!

متن کامل شعر معروف از کتاب معراج السعاده ملا احمد نراقی

آنکس که بداند و بخواهد که بداند

خود را به بلندای سعادت برساند

آنکس که بداند و بداند که بداند

اسب شرف از گنبد گردون بجهاند

آنکس که بداند و نداند که بداند

با کوزه ی آب است ولی تشنه بماند

آنکس که نداند و بداند که نداند

لنگان خرک خویش به مقصد برساند

آنکس که نداند و بخواهد که بداند

جان و تن خود را ز جهالت برهاند

آنکس که نداند و نداند که نداند

در جهل مرکب ابدالدهر بماند

آنکس که نداند و نخواهد که بداند

حیف است چنین جانوری زنده بماند

تازه های آسمونی

بیست و دومین نواده مولانا در تلویزیون

طاهره رضایی

انتقاد جمشید جم از اشعار نازل در موسیقی

طاهره رضایی

معروف ترین شعرهای پروین اعتصامی

ندا رحیمی

21 مارس ، روز جهانی شعر

طاهره رضایی

«مثنوی» مولانا ثبت جهانی می‌شود

طاهره رضایی

شعرهای عاشقانه مولانا

ندا رحیمی

نظر شما چیست؟