محله های اراک

محله های اراک

به گزارش آسمونی کلانشهر اراک به ٨ منطقه شهرداری تقسیم شده است.بودجه شهر اراک در سال ۱۳۸۹ بالغ بر ۶۵ میلیارد تومان بود که این رقم در سال ۱۳۹۰ به ۱۸۰ میلیارد تومان و در سال ۱۳۹۱ به ۲۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته‌است.

محله های اراک : شهرداری منطقه ۱

به گزارش آسمونی شهرداری منطقه یک، بخش وسیعی از شهر را تحت پوشش خود دارد. محدوده شهری منطقه از میدان ولیعصر (خیابان امام) تا خیابان محسنی، خیابان هپکو، خیابان دانشگاه و منطقه مسکن و شهر صنعتی و در امتداد آنها به سمت میدان محیط زیست، جاده خمین تا حسین آباد بغدادی و از جاده تهران تا حاجی آباد و تمامی صنایع و کارخانجات بزرگ و کوچک را شامل می‌شود. هم چنین این محدوده تا خیابان محسنی، خیابان ادبجو و خیابان آیت الله سعیدی به سمت بلوار مهارت و قنات ناصریه و کلیه شهرک‌های اقماری در این محدوده را در بر داشته و تا منطقه رسول آباد کلیه این مناطق تحت پوشش منطقه یک است.

مقدار جمعیت ساکن در این منطقه طبق آمار سال ۱۳۹۰ برابر با ٢٢٠٠٠٠نفر برابر با ٩٠۳۲۰ خانوار است که از این میان ١١٩٠٠٠ نفر مرد و١٠٠٠٠١ نفز زن بوده‌اند.

محله های اراک : شهرداری منطقه ۲

به گزارش آسمونی منطقه دو شهرداری اراک از لحاظ موقعیت جغرافیایی، از قسمت شمالی خیابان امام، از سمت میدان ولی عصر، مجاور پل جهاد و سمت راست محدوده مسکن شروع و حد فاصل تفکیک منطقه یک و دو، در خط ریل راه‌آهن خاتمه می‌یابد. مقدار جمعیت ساکن در این منطقه طبق آمار سال ۱۳۹۰ برابر با ۱۵۹۹۷۹ نفر برابر با ۴۹۲۵۷ خانوار است که از این میان ۸۰۰۴۴ نفر مرد و ۷۹۹۳۵ نفز زن بوده‌اند.

محله های اراک : شهرداری منطقه ۵و۴

به گزارش آسمونی مقدار جمعیت ساکن در این منطقه طبق آمار سال ۱۳۹۰ برابر با ۱۷۱۵۴۹ نفر برابر با ۵۰۶۷۲ خانوار است که از این میان ۸۸۴۵۷ نفر مرد و ۸۳۰۹۲ نفز زن بوده‌اند.

محله های اراک : شهرداری منطقه ۳

به گزارش آسمونی منطقه ۳ که با نام منطقه شهرداری کرهرود هم شناخته می‌شود از لحاظ جغرافیایی شامل کرهرود و باغهای اطراف و منطقه تخت سادات است و از طرفی به میدان انقلاب و شهرک نبئی محدود می‌شود. مقدار جمعیت ساکن در این منطقه طبق آمار سال ۱۳۹۰ برابر با ۲۹۷۲۱ نفر برابر با ۸۷۸۲ خانوار است که از این میان ۱۵۱۳۳ نفر مرد و ۱۴۵۸۸ نفز زن بوده‌اند.

محله های اراک : شهرداری منطقه ۳

به گزارش آسمونی منطقه ۳ که با نام منطقه شهرداری سنجان هم شناخته می‌شود از لحاظ موقعیت جغرافیایی شامل سنجان، شهرک نبئی، شهرک ۵۰۴ واحدی ماشین سازی و پردیس دانشگاه اراک است. مقدار جمعیت ساکن در این منطقه طبق آمار سال ۱۳۹۰ برابر با ۱۲۲۴۹ نفر برابر با ۳۷۳۰ خانوار است که از این میان ۶۱۹۰ نفر مرد و ۶۰۵۹ نفز زن بوده‌اند.

محله های اراک : شهرداری منطقه ۶

به گزارش آسمونی این منطقه شهرداری در سال ۱۳۸۷ در منطقه مرکزی شهر اراک و به منظور حفظ اماکن و ابنیه تاریخی و صیانت از میراث فرهنگی اراک توسط شهرداری و سازمان میراث فرهنگی استان مرکزی ایجاد شد. مجموعه بازار اراک به همراه چندین بنای قدیمی مانندکاروانسرای عباسیان وخانه حسن پور در این منطقه قرار گرفته‌اند.

0/5 ( 0 نظر )


نظر خودتان را ارسال کنید