فرزندداری

تنبیه چیست؟

punishment تنبیه چیست؟

به نام یگانه عالم

چه موقع باید تنبیه صورت بگیرد؟

در تعرییف تنبیه باید متذکر شد که تنبیه به معنی محرومیت از امکانات دوست داشتنی کودک است (البته بر حسب سن ، زمان و مقدار محرومیت متفاوت است).

باید بدانید که تنبیه (محرومیت) باید بلافاصله بعد از انجام کار یا رفتار نامناسب صورت پذیرد و حتمأ با کودک درمورد رفتار یا کار نامناسبش صحبت کنید و جایگزین رفتار یا کار نامناسب (عملکرد صحیح) را به او گوشزد نمائید.

قابل ذکر است که تنبیه بدنی یکی از بدترین نوع تنبیه ها محسوب می گردد پس از انجام آن جدأ خودداری کنید زیرا برای کودک نه تنها آسیب جسمی بلکه آسیب روحی از جمله افسردگی و اضطراب و حتی عدم اعتماد به نفس به ارمغان می آورد.

اختصاصی پورتال آسمونی

نوشته از خانم سارا فلاحی (کارشناس ارشد روانشناسی)

نیازمندی های مرتبط

لطفاً هنگام تماس اعلام نمایید که در آسمونی شماره تلفن را دیده اید

تازه های آسمونی

روانشناسی ، ابراز احساسات

طاهره رضایی

روانشناسی ، مهارتهای زناشویی

طاهره رضایی

روانشناسی ، دوران نامزدی

طاهره رضایی

روانشناسی ، اصلاح زبان گفتاری

طاهره رضایی

روانشناسی ، دستیابی به رویا

طاهره رضایی

روانشناسی ، اهمیت مشاوره پیش از ازدواج

طاهره رضایی

نظر شما چیست؟