روانشناسی

روانشناسی ، مثبت اندیشی

ThinkPositive 1 روانشناسی ، مثبت اندیشی

به نام یگانه عالم

برای اینکه بتوانید به آرزوهایتان برسید همیشه سعی کنید پیش از خواب به آرزوهایتان فکرکنید و آنها را تصویر سازی کنید تا در ناخودآگاه شما ثبت گردد و بعد بخوابید. مطمئن باشید صبح با انرژی مضاعف در جهت رسیدن به هدفتان تلاش خواهید کرد.

پس همیشه قبل از خواب مثبت اندیشی کنید چون ناخودآگاه شما مثبت را ضبط خواهد کرد.

اختصاصی پورتال آسمونی

نوشته از خانم سارا فلاحی (کارشناس ارشد روانشناسی)

نیازمندی های مرتبط

لطفاً هنگام تماس اعلام نمایید که در آسمونی شماره تلفن را دیده اید

تازه های آسمونی

روانشناسی ، ابراز احساسات

طاهره رضایی

روانشناسی ، مهارتهای زناشویی

طاهره رضایی

روانشناسی ، دوران نامزدی

طاهره رضایی

روانشناسی ، اصلاح زبان گفتاری

طاهره رضایی

روانشناسی ، دستیابی به رویا

طاهره رضایی

روانشناسی ، اهمیت مشاوره پیش از ازدواج

طاهره رضایی

نظر شما چیست؟