23 تیر ، گشایش نخستین مجلس خبرگان رهبری (1362 ش)

هرساله 23 تیرماه سالگرد گشایش نخستین مجلس خبرگان رهبری میباشد.

آسمونی : در جمهورى اسلامى ايران، رهبرى، ركن اساسى و محور اصلى نظام است و اين جايگاه رفيع، در قانون اساسى به عنوانِ ضامن عدم انحرافِ سازمان‏ هاى مختلف از وظايف اصيل اسلامى خود شناخته شده است. حوزه وسيع و سنگين مسؤوليت‏ هاى رهبرى و نقش بنيادين آن در سلامت نظام سياسى ايجاب مى‏ كند كه شايسته‏ ترين فرد، عهده دار آن شده و شخص رهبر، داراى بالا ترين صلاحيت‏ هاى علمى، اخلاقى، سياسى و از برترين توانايى‏ ها برخوردار باشد. از اين رو، براى آن كه انتخاب اين مقام بر طبق معيار هاى لازم صورت گيرد، انتخاب رهبر از سوى مردم، به وسيله نمايندگان خبره آنان صورت مى‏ پذيرد.

 خبرگان، منتخب مردم هستند و رهبر، منتخب خبرگان

آسمونی : رهبرِ منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسؤوليت‏ هاى ناشى از آن را برعهده خواهد داشت. همچنين در صورتى كه رهبرى از انجام وظايف قانونى خود كه در قانون اساسى مذكور است، ناتوان شود، از مقام خود بركنار خواهد شد كه تشخيص اين امر نيز برعهده خبرگان رهبرى است. بر اين اساس اولين مجلس خبرگان رهبرى در شرايطى كه كشور، در حال نبردى نابرابر با حكومت عراق و دنياى استكبار بود و متجاوزان عراقى براى شكست ملت قهرمان ايران، هر روز متوسل به شيوه‏اى جديد در جنگ مى‏ شدند، تشكيل شد. اما حضور گسترده مردم در صحنه‏ هاى گوناگون انقلاب، از قبيل انتخابات مجلس خبرگان چون هميشه ارمغانى از يأس و نااميدى را براى دشمنان فراهم آورد.

در اين ميان انتخابات اولين دوره مجلس خبرگان رهبرى، با شركت هجده ميليونى مردم شجاع و مقاوم ايران در 19 آذر 1361 برگزار گرديد و 75 نفر از نمايندگان مجلس خبرگان تعيين شدند. در نهايت اولين نشست مجلس خبرگان رهبرى كه در واقع نخستين مجلس خبرگان جامعه اسلامى پس از خبرگان قانون اساسى بود، در 23 تيرماه 1362 تشكيل گرديد و با پيام حضرت امام، افتتاح شد. مهم‏ ترين اقدام در كارنامه مجلسِ اول خبرگان رهبرى ، تلاشِ به موقعِ آن، پس از ارتحال حضرت امام خمينى (ره) در تعيين رهبر معظم انقلاب اسلامى، حضرت آيت اللّه‏ خامنه ‏اى مى‏ باشد. مدت هر دوره مجلس خبرگان، هشت سال  میباشد.

0/5 ( 0 نظر )


منبع : آسمونی

نظر خودتان را ارسال کنید