روانشناسی

روانشناسی ، خوشبختی

lucky روانشناسی ، خوشبختی

به نام یگانه عالم

خوشبختی چگونه به دست می آید؟

خوشبختی یک انتخاب است.

خوشبختی از حال خوب دل تو نشأت می گیرد و میزان تلاشی که برای به دست آوردن آن انجام می دهی و میزان تلاشی که برای حفظ آن انجام می دهی بستگی دارد.

پس بیایید با خود عهد ببندیم تا با کمی تمرین بتوانیم حال دل خود را خوب نگه داریم تا رفته رفته به خوشبختی کامل دست یابیم.

اختصاصی پورتال آسمونی

نوشته از خانم سارا فلاحی (کارشناس ارشد روانشناسی)

نیازمندی های مرتبط

لطفاً هنگام تماس اعلام نمایید که در آسمونی شماره تلفن را دیده اید

تازه های آسمونی

روانشناسی ، ابراز احساسات

طاهره رضایی

روانشناسی ، مهارتهای زناشویی

طاهره رضایی

روانشناسی ، دوران نامزدی

طاهره رضایی

روانشناسی ، اصلاح زبان گفتاری

طاهره رضایی

روانشناسی ، دستیابی به رویا

طاهره رضایی

روانشناسی ، اهمیت مشاوره پیش از ازدواج

طاهره رضایی

نظر شما چیست؟