مناسبت های روز

21 ژانویه ، روز جهانی بغل کردن

hugging day 21 ژانویه ، روز جهانی بغل کردن

بیست و یکم ماه ژانویه یکی از غیرعادی ترین جشنها برگزار میشود – روز بین المللی بغل کردن ؛ این روز خاص در سال ۹۸۶ میلادی در آمریکا تحت عنوان روز ملی بغل کردن معمول شد و بعداً به سرعت در سراسر جهان رواج یافت.

پورتال آسمونی : بنا به سنت این جشن، در این روز میتوان حتی آدم غریبه را چند ثانیه در آغوش دوستانه خود گرفت. با وجود سن کم این جشن، بسختی میتوان مبتکر آن را پیدا کرد: معلوم نیست ایده جشن در روز ۲۱ ژانویه به فکر چه کسی خطور کرد و چرا این تاریخ برای برگزاری آن انتخاب شده است. بسياری معتقدند که دانشجویان مبتکر این جشن ميباشند!

تازه های آسمونی

1 بهمن ، امروز تولد کیه؟

طاهره رضایی

21 ژانویه ، روز جهانی مارتین لوتر کینگ

طاهره رضایی

1 نظر

ناشناس 25 ژانویه 2019 at 08:28

تولد من😄

پاسخ به این نظر

نظر شما چیست؟