فرزندداری

روانشناسی ، رفتار با کودک

Behavior with the child روانشناسی ، رفتار با کودک

به نام یگانه عالم

گفتار و رفتار دوگانه با کودک ممنوع است؛ زیرا اینگونه رفتار کردن کودک را گیج و سردرگم می کند.

به طور مثال، جدی به فرزند خود می گویید باید روی تخت خواب خودت بخوابی و چند شب بعد می گویی اشکال ندارد امشب روی تخت خواب ما بخواب.

اینگونه رفتارها باعث می شود کودک متوجه قاطعیت ما نشود، گیج و سردرگم می گردد، دچار اضطراب و استرس می شود و نمی تواند روی حرف های ما حساب باز کند و ما را فردی متزلزل در تصمیم گیری می پندارد.

اختصاصی پورتال آسمونی

نوشته از خانم سارا فلاحی (کارشناس ارشد روانشناسی)

نیازمندی های مرتبط

لطفاً هنگام تماس اعلام نمایید که در آسمونی شماره تلفن را دیده اید

تازه های آسمونی

روانشناسی ، رضایت شغلی

طاهره رضایی

روانشناسی ، چند نکته برای داشتن زندگی درست

طاهره رضایی

خود نظم بخشی رفتار

طاهره رضایی

بدبینی و افسردگی

طاهره رضایی

چند مورد که خانمها در مورد آقایان ناشایست می دانند

طاهره رضایی

روانشناسی ، علت معتاد شدن

طاهره رضایی

نظر شما چیست؟