معرفی سایت

پایگاه اطلاع‌ رسانی ریاست‌ جمهوری اسلامی ایران

آسمونی در این بخش به معرفی پایگاه اطلاع‌ رسانی ریاست‌ جمهوری اسلامی ایران که یکی از سازمان های دولتی ایران است می پردازد.

7 Presidential Information Base پایگاه اطلاع‌ رسانی ریاست‌ جمهوری اسلامی ایران

پایگاه اطلاع‌ رسانی ریاست‌ جمهوری اسلامی ایران

پایگاه اطلاع‌ رسانی ریاست‌ جمهوری اسلامی ایران یکی از سازمان های دولتی در سطح اینترنت است که شامل معرفی رئیس جمهور فعلی، شرح وظایف ریاست جمهوری، اختیارات ریاست جمهوری، معرفی کابینه دولت، اخبار رسمی و موثق در مورد تغییرات و اتفاقات دولت و هیات دولت ریاست جمهوری و بسیاری اطلاعات مفید دیگر در مورد دولت و ریاست جمهوری در اختیار کاربران قرار می دهد.

سایت پایگاه اطلاع‌ رسانی ریاست‌ جمهوری اسلامی ایران

http://www.president.ir

تلفن پایگاه اطلاع‌ رسانی ریاست‌ جمهوری اسلامی ایران

98(21)64451

آدرس پایگاه اطلاع‌ رسانی ریاست‌ جمهوری اسلامی ایران

تهران – میدان پاستور – خیابان پاستور

نظر شما چیست؟