روز صنعت و معدن

 

روز دهم تير ماه بر اساس مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي روز صنعت و معدن ناميده شده است. اختصاص اين روز فرصت مناسبي است كه به مهم ترين موتور محركه اقتصاد يعني بخش صنعت و معدن نگاهي انديشمندانه شود چرا كه اين بخش به عنوان عامل مولد اشتغال پايدار در افزايش توليد ناخالص ملي و در آمد سرانه نقش بسزايي دارد.

 

 

در سال 1357 با اوج گيري و سپس پيروزي انقلاب اسلامي معدن كاري و توسعه صنايع نيز مانند ساير فعاليتهاي توليدي به لحاظ تغيير و تحولات بنيادي در كشور دچار ركود گرديد. بعد از تدوين و تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي، بر اساس اصول 44 و 45 قانون اساسي، براي جلوگيري از اتلاف ذخائر معدني، شوراي انقلاب اسلامي طي مصوبه اي از صدور اجازه بهره برداري جديد و يا تمديد مدت پروانه هاي قبلي ممانعت نمود و وزارت صنايع و معادن موظف شد كه قانون جديد معادن را تدوين نمايد.
در تاريخ 27/1/1359 شوراي انقلاب اسلامي بهره برداري از معادن توسط شركتها و موسسات دولتي را بلامانع اعلام نمود و متعاقب اين امر طي ماده واحده اي كه بتصويب شوراي انقلاب اسلامي رسيد دادستان كل كشور موظف گرديد كه ستادي بنام ستاد بهره برداري و حفظ و مراقبت معادن كشور را تشكيل دهد.

 

اين ستاد در مراكز استانها و شهرستانها نيز تشكيل گرديد و كليه ستادهاي مذكور بر اساس آئين نامه هاي مربوطه وضعيت معادن را مورد بررسي قرار داده و نسبت به تعيين بهره بردار با تاييد ستاد مركزي اقدام مي نمودند. يكي از اعضاي اصلي در ستاد بهره برداري و حفظ و مراقبت معادن كشور در مركزاستانها و شهرستانها، جهاد سازندگي بود. جهادگران به لحاظ ضرورتي كه احساس نمودند فعاليت گسترده اي را در زمينه معادن آغاز كردند. در شرايط سياسي – اجتماعي خاص كه در سالهاي اوليه بعد از پيروزي انقلاب در كشور وجود داشت و خصوصا فعاليت هاي وسيع گروهكهاي ضد انقلاب وابسته به چپ و راست در جهت ايجاد ركود در امور اقتصادي و همچنين تحريم هاي اقتصادي استكبار شرق و غرب، جهادگران بر اساس اعتقادات و بر حسب وظيفه اي كه بر خود واجب ميدانستند عليرغم همه كمبودها و مشكلات موفق به راه اندازي و فعال نمودن حدودا بيش از 150 معدن مختلف در كشور شدند و در اين راه دشوار و پر تلاطم با تلاشي فراموش نشدني چندين شهيد نيز تقديم نمودند.

 

حضور جهاد سازندگي در معادن و توسعه صنايع همراه با بهره گيري از نيروي انساني باعث كمكهاي اقتصادي و فرهنگي به روستائيان همجوار مناطق معدني و صنعتي گرديد و امكانات رفاه نسبي جهت كارگران فراهم شد و بسياري از آنها از سالها، استثمار شدن رهائي يافتند. و در اين ميان جهادگران انقلاب اسلامي در فعاليتهاي معدني و صنعتي نيز نظير ساير امور با ايثار و از خود گذشتگي خدمت نمودند.ايران با در اختيار داشتن منابع و ذخاير سوختي و همچنين ساير مواد معدني مورد نياز صنايع مختلف، در صورت برنامه ريزي صحيح و دراز مدت؛ قدرت و امكان كافي جهت حصول پيشرفت هاي عمده صنعتي و نيل به خود كفايي را دارد. استخراج معادن و معدنكاري و توسعه صنعت در زمينه هاي گوناگون صنعتي از دير باز در كشور ما متداول بوده و بعضي از مورخين نوشته اند كه مردم ايران از اولين كساني بوده اند كه مس را استخراج و ذوب نموده اند. آثار بسياري از حفاري هاي عظيم كه در بيشتر معادن ايران و بخصوص معادن سرب و مس ديده مي شود و همچنين باقيمانده ظروف و وسايل فلزي نيز مؤيد فعاليتهاي گسترده معدني و صنعتي مي باشند.

 

افزايش درآمدها و رشد بهره وري در بخشهاي مختلف و همچنين رشد تقاضا و فعال تر شدن بانكها، بيمه، بورس و آموزش و همچنين گسترش بازارها، ارتقا نظام مديريتي و حتي احترام به قانون، همه و همه از پيآمدهاي توسعه صنعتي و بهره برداري بهينه از معادن است.امروزه تقريبا در كليه زمينه هاي صنعتي، كشاورزي، ساختماني، داروئي، دفاعي، الكترونيكي، بهداشتي و مواد معدني و كانيهاي اقتصادي بعنوان مواد اوليه و يا مواد خام و همچنين توسعه صنايع نقش بسيار مهمي را ايفا مينمايند و در مجموع يكي از اركان اصلي در اقتصاد هر كشور محسوب مي شوند. بديهي است كه اينگونه ثروتهاي خدادادي و سرمايه هاي ارزشمند بايد به نحوي مورد استفاده قرار گيرند كه ضمن حفظ حقوق نسلهاي آينده با روشهاي اصولي و صحيح حداكثر منافع حاصل گردد.

0/5 ( 0 نظر )


نظر خودتان را ارسال کنید