تست روانشناسی عشق

اگر می خواهید از میزان عشق خود آگاه شوید و بدانید که تداوم این عشق در آینده به چه میزان است ، تست روانشناسی عشق زیر را که نشان دهنده مقدار عشق شما به محبوبتان است را انجام دهید و به سوالات عشق واقعی این بخش از آسمونی پاسخ درست دهید.

تست روانشناسی عشق

1) سوال اول تست روانشناسی عشق

شما برای اینکه به خانه کسی که دوست دارید بروید دو راه وجود دارد ، راه اول راه ساده و مستقیم است که شما را سریع به مقصد می رساند اما خسته کننده است ، راه دوم راهی است که طولانی تر و پر از منظره های زیبا است ، شما کدام یک از این راه ها را انتخاب می کنید ؟ راه کوتاه یا راه طولانی؟

پاسخ تست روانشناسی عشق:

جاده بیانگر عشق است اگر پاسخ شما راه کوتاه و ساده است باید بدانید که زود و اسان عاشق می شوید اما اگر پاسختان راه طولانی است باید بدانید به راحتی عاشق نمی شوید .

2) سوال دوم تست روانشناسی عشق

اگر در مسیرتان دو بوته گل رز به رنگ های قرمز و سفید ببینید و تصمیم بگیرید 20 شاخه از آن را بچینید چند شاخه گل رز سفید و چند شاخه گل رز قرمز انتخاب می کنید؟

پاسخ تست روانشناسی عشق :

تعداد گل رز قرمز نشان دهنده این است که چقدر در یک رابطه عاطفی از خودتان مایه می گذارید و تعداد رزهای سفید نشان دهنده وقع شما از طرف مقابل است . مثلا اگر 18 گل رز سفید و 2 گل رز قرمز انتخاب نموده اید 90% انتظار محبت از طرف مقابلتان دارید و 10 % محبت می کنید.

3) سوال سوم تست روانشناسی عشق

تصور کنید به خانه کسی که دوستش دارید ، رسیدید و حالا یکی در را به رویتان گشود ، چه می کنید ؟ از او می خواهید دوستتان را صدا کند؟ یا اینکه خودتان به نزدش می روید؟

پاسخ تست روانشناسی عشق:

پاسخ به این سوال نشان می دهد که شما چگونه با مشکلات در یک رابطه برخورد می کنید. اگر شما از خانواده او درخواست کرده اید که محبوبتان را صدا بزند در حقیقت از مواجه شدن با مشکلات می ترسید ولی اگر خودتان به نزد او رفتید و او را مطلع ساختید ، نشان دهنده این است که شما قدرت مواجهه شدن با مشکلات را دارید و متمایل هستید هر چه زودتر آنها را حل کنید.

4) سوال چهارم تست روانشناسی عشق

شما وارد اتاق محبوبتان شده اید ولی او در آنجا نیست . حالا چه می کنید؟ دسته گل ها را کنار پنجره اش می گذارید یا روی تخت او؟

پاسخ تست روانشناسی عشق :

اگر گل ها را روی تخت گذاشته اید برای دیدن معشوقتان اشتیاق دارید و دوست دارید او را زیاد ببینید اما اگر گل ها را کنارپنجره گذاشته اید بدین معناست که اگراو را زیاد هم نبینید تحمل می کنیدزیرا محل قرار دادن رزها نشان دهنده اشتیاق شما برای دیدار با محبوب است.

5) سوال پنجم تست روانشناسی عشق

شب را در منزل معشوقتان ولی در اتاق های جداگانه می گذرانید ، صبح که بیدار می شوید به اتاق او می روید به نظرتان او خواب است یا بیدار؟

پاسخ تست روانشناسی عشق :

این سوال تفکر شما را درباره شخصیت فرد محبوبتان نشان می دهد . اگر او را در حال خواب در اتاق ببینید یعنی او را همانگونه که است دوست دارید ولی اگر او را بیدار دیده اید یعنی انتظار دارید او مطابق میل شما باشد.

6) سوال اخر تست روانشناسی عشق:

حالا موقع بازگشت به خانه است کدام راه را انتخاب می کنید ؟ راه کوتاه و ساده یا راه طولانی و جالب؟

پاسخ سوال آخر تست روانشناسی عشق :

راه بازگشت به خانه تدوام عشق شما را نشان می دهد . اگر راه بلند را انتخاب نمودید مدت زمان بیشتری به عشق خود وفادارید ولی اگر راه کوتاه را انتخاب کرده اید عاشق بودن و دوست داشتن شما کوتاه مدت است .

0/5 ( 0 نظر )


نظر خودتان را ارسال کنید