تفسیر سوره مومنون

سوره مؤمنون بیست و سومین سوره قرآن است ودارای 118 آیه است. آسمونی در این بخش به معرفی و تفسیر سوره مومنون می پردازد.

تفسیر سوره مومنون

نزول سوره مومنون

سوره مومنون مكى است.این سوره در ترتیب مصحف سومین سوره و در ترتیب نزول هفتاد و چهارمین سوره قرآن کریم است که پیش از آن سوره انبیاء و پس از آن سوره سجده نازل شده است.

تعداد آيات سوره مومنون

تعداد آیات سوره مؤمنون از نظر كوفيان 118 آيه و از نظر ديگران 119 آيه است. اختلاف در آيه «و اخاه هارون» است.

فضيلت سوره مومنون

ابى بن كعب از پيامبر روايت كرده است كه: هر كه اين سوره بخواند، فرشتگان در روز قيامت او را به روح و ريحان و آنچه موجب چشم روشنى است، بشارت مي دهند.

امام صادق علیه السلام فرمود: هر كه اين سوره را بخواند و در هر جمعه تكرار كند، خداوند كار او را به سعادت ختم مي كند و در بهشت برين با انبياء و مرسلين است.

هدف سوره مومنون

در اين سوره بر ايمان به خدا و روز قيامت دعوت شده و فرقهايى كه ميان مؤمنين و كفار هست شمرده شده است. صفات پسنديده و فضايى كه در مؤمنان و رذائل اخلاقى و اعمال زشتى كه در كفار هست ذكر شده و به دنبالش مژده‌ها و بيم‌ها داده كه بيمهاى آن متضمن ذكر عذاب آخرت و بلاهاى دنيايى است. بلاهايى كه امتهاى گذشته را به خاطر تكذيب دعوت حق از بين برد و منقرض ساخت. و از دوران نوح (ع) گرفته از هر امتى نمونه‌اى ذكر كرده، تا به عيسى (ع) رسيده است

0/5 ( 0 نظر )


نظر خودتان را ارسال کنید