قرآن کریم

تفسیر سوره مومنون

سوره مؤمنون بیست و سومین سوره قرآن است ودارای 118 آیه است. آسمونی در این بخش به معرفی و تفسیر سوره مومنون می پردازد.

18 Interpretation Al Muminoon تفسیر سوره مومنون

تفسیر سوره مومنون

نزول سوره مومنون

سوره مومنون مكى است.این سوره در ترتیب مصحف سومین سوره و در ترتیب نزول هفتاد و چهارمین سوره قرآن کریم است که پیش از آن سوره انبیاء و پس از آن سوره سجده نازل شده است.

تعداد آيات سوره مومنون

تعداد آیات سوره مؤمنون از نظر كوفيان 118 آيه و از نظر ديگران 119 آيه است. اختلاف در آيه «و اخاه هارون» است.

فضيلت سوره مومنون

ابى بن كعب از پيامبر روايت كرده است كه: هر كه اين سوره بخواند، فرشتگان در روز قيامت او را به روح و ريحان و آنچه موجب چشم روشنى است، بشارت مي دهند.

امام صادق علیه السلام فرمود: هر كه اين سوره را بخواند و در هر جمعه تكرار كند، خداوند كار او را به سعادت ختم مي كند و در بهشت برين با انبياء و مرسلين است.

19 Interpretation Al Muminoon تفسیر سوره مومنون

هدف سوره مومنون

در اين سوره بر ايمان به خدا و روز قيامت دعوت شده و فرقهايى كه ميان مؤمنين و كفار هست شمرده شده است. صفات پسنديده و فضايى كه در مؤمنان و رذائل اخلاقى و اعمال زشتى كه در كفار هست ذكر شده و به دنبالش مژده‌ها و بيم‌ها داده كه بيمهاى آن متضمن ذكر عذاب آخرت و بلاهاى دنيايى است. بلاهايى كه امتهاى گذشته را به خاطر تكذيب دعوت حق از بين برد و منقرض ساخت. و از دوران نوح (ع) گرفته از هر امتى نمونه‌اى ذكر كرده، تا به عيسى (ع) رسيده است

تازه های آسمونی

دانشگاه های تهران

ندا رحیمی

اولین دین جهان چه بوده؟

ندا رحیمی

ولایت چیست؟ اقسام و اهمیت آن

ندا رحیمی

با زلزله شوخی نکنیم ، همدیگر را آگاه کنیم

ندا رحیمی

نام حضرت عیسی (ع) چند بار کتاب قرآن آمده است؟

ندا رحیمی

انشا در مورد شب یلدا

ندا رحیمی

نظر شما چیست؟