هنر دستی

آموزش ساخت عروسک پارچه ای

معمولا کوچولوهای دوست داشتنی از عروسک پارچه‌ای استقبال می‌کنند و از داشتن چنین وسایل بازی لذت می‌برند. آسمونی در این بخش آموزش ساخت عروسک پارچه ای را منتشر می کند.

Fabric Doll Making 1 آموزش ساخت عروسک پارچه ای

آموزش ساخت عروسک پارچه ای

Fabric Doll Making 2 آموزش ساخت عروسک پارچه ای

الگوی کنار صورت که دوبار بریده می شود.

Fabric Doll Making 3 آموزش ساخت عروسک پارچه ای

پشت سر (دو بار بریده شود)

Fabric Doll Making 4 آموزش ساخت عروسک پارچه ای

دست (دوبار بریده شود)

Fabric Doll Making 5 آموزش ساخت عروسک پارچه ای

پوزه یک بار و گوش دوبار از رنگ کرمی و دوبار از رنگ قهوه ای بریده شود.

Fabric Doll Making 6 آموزش ساخت عروسک پارچه ای

پیشانی (یک بار بریده می شود)

قسمت عقب کف پا و دم دو بار بریده می شوند.

البته کف پا و کف دست ها به رنگ قهوه ای هستند!

Fabric Doll Making 7 آموزش ساخت عروسک پارچه ای

روی دست (دو بار بریده می شود)

کف دست (دو بار بریده شود)

Fabric Doll Making 8 آموزش ساخت عروسک پارچه ای

قسمت جلو بدن (دو بار بریده شود)

Fabric Doll Making 9 آموزش ساخت عروسک پارچه ای

پشت پا (دو بار بریده شود)

Fabric Doll Making 10 آموزش ساخت عروسک پارچه ای

جلوی پا و قسمت جلوی  کف پا هر کدام دو بار بریده شوند.

Fabric Doll Making 11 آموزش ساخت عروسک پارچه ای

نیازمندی های مرتبط

لطفاً هنگام تماس اعلام نمایید که در آسمونی شماره تلفن را دیده اید

تازه های آسمونی

آموزش جستجوی حرفه ای در بخش عکس گوگل

ندا رحیمی

آموزش افزایش امنیت کامپیوتر و جلوگیری از هک اینترنتی

ندا رحیمی

آموزش ساخت عروسک روسی

ندا رحیمی

تجارت های پولساز دنیا

ندا رحیمی

معرفی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی

ندا رحیمی

معرفی وزارت آموزش و پرورش ایران

ندا رحیمی

نظر شما چیست؟