فرزندداری

روانشناسی رشد کودک و مهارتها

child development and skills روانشناسی رشد کودک و مهارتها

به نام یگانه عالم

وقتی به زور فرزندتان را مجبور می کنید که غذای مفید بخورد یا کار مفیدی انجام بدهد در واقع مانع از شکل گیری من مستقل در کودک می شوید.

اگر به او حق انتخاب دهید و هر گزینه را برایش توضیح دهید قطعأ فرزندی سالم تر خواهید داشت.

هنر نقش مهمی در رشد و مهارت های کودک دارد.

مهارت های حرکتی مانند مداد دست گرفتن برای رشد حرکتی کودکان کم سن بسیار ضروری است به طوری که کودکان 3 سال باید بتوانند دایره رسم کنند یا کودک 4 ساله احتمالأ بتواند مربع بکشد.

اختصاصی پورتال آسمونی

نوشته از خانم سارا فلاحی (کارشناس ارشد روانشناسی)

نیازمندی های مرتبط

لطفاً هنگام تماس اعلام نمایید که در آسمونی شماره تلفن را دیده اید

تازه های آسمونی

روانشناسی ، رضایت شغلی

طاهره رضایی

روانشناسی ، چند نکته برای داشتن زندگی درست

طاهره رضایی

خود نظم بخشی رفتار

طاهره رضایی

بدبینی و افسردگی

طاهره رضایی

چند مورد که خانمها در مورد آقایان ناشایست می دانند

طاهره رضایی

روانشناسی ، علت معتاد شدن

طاهره رضایی

نظر شما چیست؟