تاریخچه صنعت کشتی سازی در ایران

دوران هخامنشي( داريوش و خشايار)
دوران صفوي (شاه عباس-پرتغاليها)
فعاليتهاي نادرشاه ( مواجهه با افغانها و اعراب)

خزر: جان التون کشتي با 23 توپ

خليج فارس: لطيف خان ( درياسالار ايران) – اجاره کشتي جنگي – دستگيري محمد خـان بلوچ ( اوليـن قدرت نمايي نادر در دريا) – پايگاه دريايـي بوشهر (سال 1147) – حمله به عمان – شکست دربصره – ساخت کشتيهاي 100 متري با 50 توپ(سال 1153) – تـوقف (سال 1155)- خريـد کشتي (30 فرونـد ناو بزرگ- هند شرقي)
ابداع سکان از سوي ايرانيان

تاريخ معاصر

شروع فعاليت از سال 1352:

سازمان گسترش – بندر عباس – کشتي سازي خليج فارس – ظرفيت کشتي هاي 60 هزار تن ( بهره برداري 28 هزار تن)
– کمبود بودجه و کارشکني هاي متعدد شرکتهاي خارجي
{ کره جنوبي : سال 1353- 30 درصد بازار جهاني کشتي سازي) }

صدرا: سال 1348- توسط آمريکايي ها براي تعمير و نوسازي کشتي ها از سال 60- 62 : 60 فروند کشتي کوچک
دو شرکت اصلي صنايع دريايي ايران و خاورميانه:

1- صدرا (بزرگترين شرکت ايراني)
2- کشتي سازي خليج فارس (ايزوايکو)

سرمايه گذاري براي ساخت کشتيهاي اقيانوس پيما در ايزوايکو:

شروع به کار از سال 1354 با همکار آلماني- هدف: تعمير نفتکشها
سال1360: 90 ميليون دلار سرمايه گذاري برايحوضچه آرامش به مساحت380 هکتار و خريد داک شناور دلفين
تا سال 78: فقط تعمير کشتي
از سال 78: 48 ميليون دلار سرمايه گذاري توسط سازمان گسترش و نوسازي صنايع شروع ساخت بارج
از سال 79- بارجهاي 2000 تني روش ساخت بلوکي

سرگذشت سفارش ساخت 6 فروند کشتي به ايزوايکو:

با تصويب قانون حداکثردرسال 1374موافقتنامه 6 فروندکشتي چند منظوره 22هزارتني با وزارت بازرگاني شروع انتقال تکنولوژي ازشرکت HMD کره جنوبي در سال 1376 که لغو شد
در سال 78 شش فروند به کانتينربر 2200 کانتينري تغيير کرد
در سال 79 با MPC آلمان پس از 7 سال در سال 81 تامين اعتبار شد!!!
300 نفر ماه آموزش نيروي انساني ايران در آلمان و ساخت اولين فروند در آلمان اجرايي شدن اين قرارداد و پيشرفتهاي خوب آن، پاياني بود بر بي اعتمادي به صنعت کشتي سازي و ورود ايران به اين عرصه

پروژه شناورهاي بزرگ ايزوايکو:

داک خشک براي شناورهاي VLCC.ULCC. LNG
جرثقيلهاي 400 و 1000 تني
در سال 81 شروع ساخت داکهاي خشک- بهره برداري تا سال 84
تفاهم نامه 5 فروند LNG با شرکت نفتکش
انتقال تکنولوژي از فرانسه ، ژاپن ، کره و آلمان

فعاليتهاي کشتي سازي صدرا :

از سال 1348توسط سهامداران آمريکايي ساخت شناورهاي کمتر از 70 تن عمدتا براي تعميرات فعاليتهاي چشمگير صدرا درساخت شناورهاي مختلف درزمان جنگ ورود به عرصه فراساحل و افتتاح شعبه نکا (پس از جنگ)

پروژه هاي ساخت شناور صدرا:

پس از انقلاب تا سال 80 : 680 فروند (در شمال و جنوب) کشور يعني ساليانه 30 فروند

برخي پروژه ها:

15 فروند شناور عملياتي کوچک
98 فروند انواع بارج 150 الي 2000 تني
420 فروند انواع قايق تندرو آلومنيومي و فولادي
14 فروند يدک کش
9 فروند کشتي صيادي 45 متري
3 فروند لندينگ کرافت چند منظوره 1500 تني
1 فروند شناور بويه گذار
1 فروند شناور نقشه برداري
بارج حمل سکو 20000 تني ( بزرگترين بارج ساخته شده در کشور)

مزاياي صنعت کشتي سازي در کشور:

1- فعال سازي صنايع جانبي:

حدود 100 صنعت – از جمله: فولاد، رنگ، جوش، لوله، کابل،….، پيچ و مهره

2- اشتغال زايي:

هر فرد داخل کارخانه 3 نفر در بيرون از کارخانه
يک کشتي 20000 تني حدود 2/1 ميليون نفر ساعت کار
در صنعت کشتي سازي ژاپن 120000 نفر(48000 نفرمستقيم و33000 نفردر شرکتهاي پيمانکاري و 39000 نفر در صنايع جانبي )

3- تکنولوژي دستي و low-tech :

استفاده از کارگران معمولي و غير تحصيل کرده – هزينه تکنولوژي اندک – متناسب با سطح تکنولوژي موجود در کشور – نيروي کار ارزان

فعال سازي صنايع جانبي:

حدود 100 صنعت – از جمله: فولاد، رنگ، جوش، لوله، کابل،….، پيچ و مهره

 

ايجاد گردش مالي زياد در سيستم مالي کشور:

استفاده از تسهيلات انباشته شده صندوق ذخيره ارزي
ارزش قرارداد 6 فروند کشتي کانتينربر ايزوايکو: 5/188 ميليون دلار
افزايش گردش مالي در بانکهاي عامل

مواد اوليه ارزان و فراوان داخلي ( مثلا فولاد ):

کشورهايي مانند ژاپن و کره از اين مزيت برخوردار نيستند

رونق مناطق محروم ساحلي کشور:

کاهش بيکاري و اعتياد ـ افزايش جمعيت و امکانات ـ افزايش امنيت مناطق مرزي ـ کاهش قاچاق واشتغال به آن درکشورهاي پيشرفته، زيباترين و ثروتمندترين شهرها، شهرهاي ساحلي و بنادر هستند

امکان فعاليت بيشتر بخش خصوصي در مناطق محروم و توجيه اقتصادي 2 ـ شركت ايزوايكو (بندرعباس):

سينكروليفت 000/11 تني به طول 170 متر ـ جرثقيل 3000 تني ـ جرثقيل زرافه اي 150 تني و متحرك 220 تني ـ دو داك ساخت و تعمير ( در حال احداث): طول 470 متر و عرض 76 متر – طول 370 متر و عرض 80 متر – داك شناور 28000 تن.

شركت شهيد درويشي (بندرعباس):

سينكروليفت 1600 تني – داك شناور 2000 تني به طول 65 متر و عرض 18 متر – جرثقيل متحرك 90 تن

شركت اروندان (خرمشهر):

سينكروليفت 1200 تني به طول 70 متر – جرثقيل هاي سقفي تا 60 تن

شركت فجر (بوشهر):

سينكروليفت 1000 تني به طول 64 متر

كارخانه ارتش (بندرعباس):

داك خشك 16000 تني به طول 190 متر و عرض 28 متر ـ جرثقيل 35 تني ـ داك شناور 4000 تني به طول 130 متر

دستـرسـي به نقـاط دور دست کـره زميـن بـا تکيه برتکنولوژي داخلي (پرتغال – انگليس – آمريکا) :

اهميت نظامي و امنيتي:
تا کنون سواحل ايران همواره عامل تهديد بوده اند نه عامل افزايش حاشيه امنيتي

شکل گيري واقعي مديريت صنعتي در کشور:
مديريت صنعتي مجموعه عظيمي مانند يک کارخانه کشتي سازي به مساحت چند هکتار ( اولين تجربه در کشور)

امکانات مراكز كشتي سازي كشور

1 ـ شركت صدرا (نكاء و بوشهر):

كارخانه نكاء : سينكروليفت 3250 تني به طول 130 متر، جرثقيل دروازه اي 200 تني

كارخانه بوشهر : سينكروليفت 700 تني به طول 54 متر ـ داك خشك به طول 300 متر و عرض 50 متر به ظرفيت 150000 تن (در حال احداث در جزيره صنعتي صدرا)

2 ـ شركت ايزوايكو (بندرعباس):
سينكروليفت 000/11 تني به طول 170 متر ـ جرثقيل 3000 تني ـ جرثقيل زرافه اي 150 تني و متحرك 220 تني ـ دو داك ساخت و تعمير ( در حال احداث): طول 470 متر و عرض 76 متر – طول 370 متر و عرض 80 متر – داك شناور 28000 تن.

3 ـ شركت شهيد درويشي (بندرعباس):
سينكروليفت 1600 تني – داك شناور 2000 تني به طول 65 متر و عرض 18 متر – جرثقيل متحرك 90 تن

4 ـ شركت اروندان (خرمشهر):
سينكروليفت 1200 تني به طول 70 متر – جرثقيل هاي سقفي تا 60 تن

5 ـ شركت فجر (بوشهر):
سينكروليفت 1000 تني به طول 64 متر

6ـ كارخانه ارتش (بندرعباس):
داك خشك 16000 تني به طول 190 متر و عرض 28 متر ـ جرثقيل 35 تني ـ داك شناور 4000 تني به طول 130 متر

7 ـ امواج براق (چابهار):

8 ـ كرمان خودرو (كرمان):

مهمترين پروژه هاي انجام شده ساخت شناور :

گروه دريايي صنايع دفاع:
لندينگ كرافت 1300 تني به طول 5/72 متر ـ حوض شناور 4000 تن به طول 130 متر – شناور صيادي 18 متري ـ ناوچه 26 متري ـ نفتكش 6200 تني به طول 101 متر ـ نفربر لجستيك 47 متري.

شركت صدرا:
لندينگ كرافت 64 متري ـ صيادي 46 متري ـ يدك كش 320 اسب، 5/33 متري ـ لايروب 35 متري ـ بارج حمل و نصب سكو 124 متري ـ نفتكش 4800 تني، سكوي حفاري (jack up)، سكوي حفاري نيمه شناور به طول 97 متر

اروندان :
كاتاماران آلومينيومي 6/12 متري ـ لندينگ كرافت 27 متري ـ كاتاماران مسافربري 6/12 متري ـ بارج 3000 تني

کشورهاي پيشرفته و در حال توسعه، اين صنعت را به عنوان نيروي محرک تمام بخشهاي صنعتي کشور خود انتخاب کرده و مورد حمايت قرار مي دهند مانند: ژاپن، کره،چين، تايوان، هند و ايران
به اعتقاد اغلب تحليلگران داخلي و خارجي در آينده اي نزديک، ايران با توجه به سرمايه گذاري ها و حمايتهاي دولتي انجام شده به بزرگترين کشتي ساز نيمه غربي آسيا تبديل خواهد شد.کشورهاي غربي،چين و کره تلاشهاي بسياري براي جلوگيري از شکل گيري صنعت کشتي سازي درايران و ايجاد يک کشور رقيب در عرصه کشتي سازي انجام دادند چراکه آنها براين باور هستندکه ايران باداشتن نيروي کارارزان ومواد اوليه فراوان داخلي(بخصوص فولاد ) تبديل به يک کشور مهم در صنعت کشتي سازي خواهد شد که بخشي از بازار منطقه را تصاحب خواهد کرد. اين طرح فرصت مناسبي براي فعال شدن بخش خصوصي صنايع دريايي فراهم کرده است.

ارزش قراردادهاي داخلي کشتي سازي:

کشتي هاي تجاري:

6 فرونـدکانتينربـر : 5/188 ميليـون دلار(70 درصد شرکت کشتيرانـي و 30 درصد صندوق ذخيره ارزي)
2 فروند کاتاماران: 13 ميليون دلار (والفجر – اروندان)
6 فروند کشتي 75 هزار تني : 135 ميليون دلار( ايزوايکو-کشتيراني بنياد)
4 فروند فله بر 35 هزار تني: 68 ميليون دلار (صدرا)
1 فروند کشتي 70 نفره مسافربري: 400 ميليون تومان( کرمان خودرو)
2 فروند کشتي چندمنظوره 22 هزارتني: 50 ميليون دلار ( ايزوايکو)
10فروند کشتي هندي ماکس: در حال مذاکره با صدرا – 170 ميليون دلار

نفتکش:

2 فروند نفتکش 158 هزارتني با صدرا 50 ميليون دلار
2 فروند کشتي 35 هزارتني حمل فراورده هاي نفتي 50 ميليون دلار

ايزوايکو:

3 فروند نفتکش 63 هزار تني در خزر – 120 ميليون دلار ـ صدرا
3 فروند کشتي پشتيباني سکوي شناور – 4/56 ميليون دلار سکوي حفاري نيمه شناور 220 ميليون دلار – صدرا

حضور در خزر:

ضرورتهاي توسعه صنايع دريايي درخزر:

1) بهره برداري از منابع زيرزميني
2) توسعه ناوگان تجاري
3) تجهيز ناوگان صيادي
4) حراست از منافع ملي

کشتي هاي شرکت کشتيراني درياي خزر عبارتند از:

1. ايران بشير : 2500 تن
2. ايران معين :2700 تن
3. ايران كبير : 5800 تن
4. ايران قدير : 3700 تن
5. ايران بصير : 3700 تن
6. ايران دلير :5800 تن

ضرورتهاي توسعه کارخانجات کشتي سازي در خزر:

1 ـ مشکل خريد شناور نو ياسفارش ساخت شناور ازکشورهاي حاشيه خزر و خريد کشتي دست دوم
2 ـ مشکلات عبور شناور از ولگا و کارشکني هاي روسيه
3 ـ محدوديت تناژ کشتي هاي عبوري از کانال ولگا
4 ـ نيازمندي به نوع خاصي ازشناورها با توجه به شرايط نامساعد دريانوردي درخزر
5 ـ يخبندان نيمه شمالي خزر و نيازمندي به شناورهاي يخ شکن حمل کالا

لزوم توسعه ناوگان کشتيراني در خزر:

• كريدور شمال جنوب
• جابهجايي غلات قزاقستان
• صادرات
• لزوم توسعه بخش صنعتي در حاشيه درياي خزر

مراكز دريايي فعال در شمال كشور :

§ كارخانه كشتي سازي صدرا
§ كارخانه تعمير و ساخت كشتي شهيد تمجيدي
§ كارخانه كشتي سازي پرگاسيران
§ كارخانه تعمير و ساخت نيروي دريايي ارتش
§ كارخانه تعمير و ساخت نيروي دريايي سپاه
§ كارخانه كشتي سازي اروندان فريدونكنار (در حال احداث)
§ كارخانه صنايع دريايي فجر (در حال مطالعات اوليه)

سکوي حفاري نيمه شناور:

طول سراسري6/98 متر
عرض سراسري8/78 متر
ارتفاع كيل تا عرشه5/35 متر
طول پانتون56/80 متر
عرض پانتون68/18 متر
قطر ستونها9/
12ارتفاع ستونها21 متر
قطر مهارها 2 متر
طول عرشه اصلي70 متر
عرض عرشه اصلي5/57 متر

0/5 ( 0 نظر )


نظر خودتان را ارسال کنید