روانشناسی

چگونه آرامش داشته باشیم

به نام یگانه عالم

اگر همیشه به دنبال آرامش هستید باید بدانید که جز با اهلش نباید درد و دل کنید و تمام زندگی خود را به غیر از اهل فن نباید برای کسی بازگو کنید.

اگر اسرارت را بازگو کنی از صندوقچه خارج کردی و دو دستی تقدیم کسی می کنی که شاید روزی با تو دشمن شود و از آنها سوءاستفاده نماید.

اگر واقعأ به دنبال آرامش هستی با کسی هم کلام شو که ذهن و عقل ثروتمندی دارد.

کتاب خواندن به تو آرامش خواهد داد همانطور که از قدیم گفتند بهترین دوست هرکس کتاب است.

سعی کن از کسی عصبانی نشوی و به میزان عقل و درک هرکس از او انتقاد کنی.

اختصاصی پورتال آسمونی

نوشته از خانم سارا فلاحی (کارشناس ارشد روانشناسی)

نیازمندی های مرتبط

لطفاً هنگام تماس اعلام نمایید که در آسمونی شماره تلفن را دیده اید

تازه های آسمونی

روانشناسی ، رضایت شغلی

طاهره رضایی

روانشناسی ، چند نکته برای داشتن زندگی درست

طاهره رضایی

خود نظم بخشی رفتار

طاهره رضایی

بدبینی و افسردگی

طاهره رضایی

چند مورد که خانمها در مورد آقایان ناشایست می دانند

طاهره رضایی

روانشناسی ، علت معتاد شدن

طاهره رضایی

نظر شما چیست؟