برنامه کامل بازی های تیم های معروف لیگ برتر انگلیس 2019 – 2020

برنامه کامل بازی های تیم های معروف لیگ برتر انگلیس معروف به تاپ سیکس به صورت زیر است .

به گزارش آسمونی ، برنامه بازی های تیم های معروف لیگ برتر انگلیس ، یعنی منچستر یونایتد ، منچستر سیتی ، لیورپول ، آرسنال ، تاتنهام و چلسی مشخص شده و این تیم ها طی سی و هشت هفته برای قهرمانی در لیگ جزیره ، با یک دیگر به رقابت خواهند پرداخت . باید دید کدام تیم ها راهی لیگ قهرمانان اروپا خواهند شد و کدام یک به لیگ اروپا خواهند رفت .

طبق قرعه کشی های انجام شده بازی های تیم های معرفی شده در بالا در لیگ برتر انگلیس به صورت زیر خواهد بود .

بیشتر بخوانید :

جدول لیگ برتر انگلیس


هفته اول 

لیورپول – نورویچ سیتی ( جمعه 18 مرداد )

منچسترسیتی – وستهام ( شنبه 19 مرداد )

استون ویلا – تاتنهام ( شنبه 19 مرداد )

آرسنال – نیوکاسل ( یکشنبه 20 مرداد )

چلسی – منچستر یونایتد ( یکشنبه 20 مرداد )

هفته دوم 

آرسنال – برنلی ( شنبه 26 مرداد )

ساوتهمپتون – لیورپول ( شنبه 26 مرداد )

منچسترسیتی – تاتنهام ( شنبه 26 مرداد )

چلسی – لسترسیتی ( یکشنبه 27 مرداد )

ولورهمپتون – منچستریونایتد ( دوشنبه 28 مرداد )

 

هفته سوم

نوریچ – چلسی ( شنبه 2 شهریور )

منچستریونایتد – کریستال پالاس ( شنبه 2 شهریور )

لیورپول – آرسنال ( شنبه 2 شهریور )

بورنموث – منچسترسیتی ( یکشنبه 3 شهریور )

تاتهام – نیوکاسل ( یکشنبه 3 شهریور )

هفته چهارم

ساوتهمپتون – منچستریونایتد ( شنبه 9 شهریور )

منچسترسیتی – برایتون ( شنبه 9 شهریور )

چلسی – شفیلد یونایتد ( شنبه 9 شهریور )

برنلی – لیورپول ( شنبه 9 شهریور )

آرسنال – تاتنهام ( یکشنبه 10 شهریور )

هفته پنجم

لیورپول – نیوکاسل ( شنبه 23 شهریور )

منچستریونایتد – لسترسیتی ( شنبه 23 شهریور )

تاتنهام – کریستال پالاس ( شنبه 23 شهریور )

ولورهمپتون – چلسی ( شنبه 23 شهریور )

نورویچ – منچسترسیتی ( شنبه 23 شهریور )

واتفورد – آرسنال ( یکشنبه 24 شهریور )

هفته ششم

لسترسیتی – تاتنهام ( شنبه 30 شهریور )

منچسترسیتی – واتفورد ( شنبه 30 شهریور )

وستهام – منچستریونایتد ( یکشنبه 31 شهریور )

چلسی – لیورپول ( یکشنبه 31 شهریور )

آرسنال – استون ویلا ( یکشنبه 31 شهریور )

هفته هفتم

شفیلد یونایتد – لیورپول ( شنبه 6 مهر )

تاتنهام – ساوتهمپتون ( شنبه 6 مهر )

چلسی – برایتون ( شنبه 6 مهر )

اورتون – منچسترسیتی ( یکشنبه 7 مهر )

منچستریونایتد – آرسنال ( دوشنبه 8 مهر )

هفته هشتم

آرسنال – بورنموث

برایتون – تاتنهام

لیورپول – لسترسیتی

منچسترسیتی – ولورهمپتون

نیوکاسل – منچستریونایتد

ساوتهمپتون – چلسی

هفته نهم

چلسی – نیوکاسل

کریستال پالاس – منچسترسیتی

منچستریونایتد – لیورپول

شفیلد یونایتد – آرسنال

تاتنهام – واتفورد

هفته دهم

آرسنال – کریستال پالاس

برنلی – چلسی

لیورپول – تاتنهام

منچسترسیتی – استون ویلا

نورویچ – منچستریونایتد

هفته یازدهم

آرسنال – ولورهمپتون

استون ویلا – لیورپول

بورنموث – منچستریونایتد

اورتون – تاتنهام

منچسترسیتی – ساوتهمپتون

واتفورد – چلسی

هفته دوازدهم

چلسی – کریستال پالاس

لسترسیتی – آرسنال

لیورپول – منچسترسیتی

منچستریونایتد – برایتون

تاتنهام – شفیلد یونایتد

هفته سیزدهم

آرسنال – ساوتهمپتون

کریستال پالاس – لیورپول

منچسترسیتی – چلسی

شفیلد یونایتد – منچستریونایتد

وستهام – تاتنهام

هفته چهاردهم

چلسی – وستهام

لیورپول – برایتون

منچستریونایتد – استون ویلا

نیوکاسل – منچسترسیتی

نورویچ – آرسنال

تاتهام – بونموث

هفته پانزدهم

آرسنال – برایتون

برنلی – منچسترسیتی

منچستریونایتد – تاتنهام

چلسی – استون ویلا

لیورپول – اورتون

هفته شانزدهم

بورنموث – لیورپول

اورتون – چلسی

منچسترسیتی – منچستریونایتد

تاتنهام – برنلی

وستهام – آرسنال

هفته هفدهم

آرسنال – منچسترسیتی

چلسی – بورنموث

لیورپول – واتفورد

منچستریونایتد – اورتون

ولورهمپتون – تاتنهام

هفته هجدهم

اورتون – آرسنال

منچسترسیتی – لسترسیتی

تاتنهام – چلسی

واتفورد – منچستریونایتد

لیورپول – چلسی

هفته نوزدهم

بورنموث – آرسنال

چلسی – ساوتهمپتون

لسترسیتی – لیورپول

منچستریونایتد – نیوکاسل

تاتنهام – برایتون

ولورهمپتون – منچسترسیتی

هفته بیستم

آرسنال – چلسی

برنلی – منچستریونایتد

لیورپول – ولورهمپتون

منچسترسیتی – شفیلدیونایتد

نورویچ – تاتنهام

هفته بیست و یکم

آرسنال – منچستریونایتد

برنلی – چلسی

لیورپول – شفیلد یونایتد

منچسترسیتی – اورتون

ساوتهمپتون – تاتنهام

هفته بیست و دوم

استون ویلا – منچسترسیتی

چلسی – برنلی

کریستال پالاس – آرسنال

منچستریونایتد – نورویچ

تاتنهام – لیورپول

هفته بیست و سوم

آرسنال – شفیلد یونایتد

لیورپول – منچستریونایتد

منچسترسیتی – کریستال پالاس

نیوکاسل – چلسی

واتفورد – تاتنهام

هفته بیست و چهارم

شفیلد یونایتد – منچسترسیتی

ولورهمپتون – لیورپول

منچستریونایتد – برنلی

چلسی – آرسنال

تاتنهام – نورویچ

هفته بیست و پنجم

برنلی – آرسنال

لسترسیتی – چلسی

لیورپول – ساوتهمپتون

منچستریونایتد – ولورهمپتون

تاتنهام – منچسترسیتی

هفته بیست و ششم

آرسنال – نیوکاسل

استون ویلا – تاتنهام

چلسی – منچستریونایتد

منچسترسیتی – وستهام

نورویچ – لیورپول

هفته بیست و هفتم

آرسنال – اورتون

چلسی – تاتنهام

لسترسیتی – منچسترسیتی

لیورپول – وستهام

منچستر یونایتد – واتفورد

هفته بیست و هشتم

بورنموث – چلسی

اورتون – منچستریونایتد

منچسترسیتی – آرسنال

تاتنهام – ولورهمپتون

واتفورد – لیورپول

هفته بیست و نهم

آرسنال – وستهام

برنلی – تاتنهام

چلسی – اورتون

لیورپول – بورنموث

منچستریونایتد – منچسترسیتی

هفته سی ام

استون ویلا – چلسی

برایتون – آرسنال

اورتون – لیورپول

منچسترسیتی – برنلی

تاتنهام – منچستریونایتد

هفته سی و یکم

چلسی – منچسترسیتی

لیورپول – کریستال پالاس

منچستریونایتد – شفیلد یونایتد

ساوتهمپتون – آرسنال

تاتنهام – وستهام

هفته سی و دوم

آرسنال – نورویچ

برایتون – منچستریونایتد

منچسترسیتی – لیورپول

شفیلد یونایتد – تاتنهام

وستهام – چلسی

هفته سی و سوم

چلسی – واتفورد

لیورپول – استون ویلا

منچستریونایتد – بورنموث

ساوتهمپتون – منچسترسیتی

تاتنهام – اورتون

ولورهمپتون – آرسنال

هفته سی و چهارم

آرسنال – لسترسیتی

استون ویلا – منچستریونایتد

بورنموث – تاتنهام

برایتون – لیورپول

کریستال پالاس – چلسی

منچسترسیتی – نیوکاسل

هفته سی و پنجم

برایتون – منچسترسیتی

لیورپول – برنلی

منچستریونایتد – ساوتهمپتون

شفیلد یونایتد – چلسی

تاتنهام – آرسنال

هفته سی و ششم

آرسنال – لیورپول

چلسی – نورویچ

کریستال پالاس – منچستریونایتد

منچسترسیتی – بورنموث

نیوکاسل – تاتنهام

هفته سی و هفتم

استون ویلا – آرسنال

لیورپول – چلسی

منچستریونایتد – وستهام

تاتنهام – لسترسیتی

واتفورد – منچسترسیتی

هفته سی و هشتم

آرسنال – واتفورد

چلسی – ولورهمپتون

کریستال پالاس – تاتنهام

لسترسیتی – منچستریونایتد

منچسترسیتی – نورویچ

نیوکاسل – لیورپول

 

تاریخ برگزاری بازی ها لیگ برتر انگلیس بروزرسانی خواهد شد …

 

0/5 ( 0 نظر )


منبع : ورزشی آسمونی

نظر خودتان را ارسال کنید