اطلاعات فوتبالی

برنامه کامل بازی های تیم های معروف لیگ برتر انگلیس 2018/2019

PREMIER LEAGUE برنامه کامل بازی های تیم های معروف لیگ برتر انگلیس 2018/2019برنامه کامل بازی های تیم های معروف لیگ برتر انگلیس معروف به تاپ سیکس به صورت زیر است .

به گزارش آسمونی ، برنامه بازی های تیم های معروف لیگ برتر انگلیس ، یعنی منچستر یونایتد ، منچستر سیتی ، لیورپول ، آرسنال ، تاتنهام و چلسی مشخص شده و این تیم ها طی سی و هشت هفته برای قهرمانی در لیگ جزیره ، با یک دیگر به رقابت خواهند پرداخت . باید دید کدام تیم ها راهی لیگ قهرمانان اروپا خواهند شد و کدام یک به لیگ اروپا خواهند رفت .

طبق قرعه کشی های انجام شده بازی های تیم های معرفی شده در بالا در لیگ برتر انگلیس به صورت زیر خواهد بود .


هفته اول 

منچستر یونایتد 2 – 1 لسترسیتی

نیوکاسل 1 – 2 تاتنهام

هادرسفیلد 0 – 3 چلسی

لیورپول 4 – 0 وستهام

آرسنال 0 – 2 منچستر سیتی

هفته دوم 

برایتون 3 – 2 منچستر یونایتد

تاتنهام 3 – 1 فولام

چلسی 3 – 2 آرسنال 

کریستال پالاس 0 – 2 لیورپول

منچسترسیتی 6 – 1 هادرسفیلد

هفته سوم

منچستر یونایتد 0 – 3 تاتنهام

نیوکاسل 1 – 2 چلسی

آرسنال 3 – 1 وستهام

لیورپول 1 – 0 برایتون

ولورهمپتون 1 – 1 منچسترسیتی

هفته چهارم

برنلی 0 – 2 منچستر یونایتد

واتفورد 2 – 1 تاتنهام

چلسی 2 – 0 بورنموث

کاردیف 2 – 3 آرسنال

لسترسیتی 1 – 2 لیورپول

منچسترسیتی 2 – 1 نیوکاسل

هفته پنجم

واتفورد 1 – 2 منچستر یونایتد

تاتنهام 1 – 2 لیورپول

چلسی 4 – 1 کاردیف

نیوکاسل 1 – 2 آرسنال

منچسترسیتی 3 – 0 فولام

هفته ششم

منچستر یونایتد 1 – 1 ولورهمپتون

برایتون 1 – 2 تاتنهام

آرسنال 2 – 0 اورتون

وستهام 0 – 0 چلسی

لیورپول 3 – 0 ساوتهمپتون

کاردیف 0 – 5 منچسترسیتی

هفته هفتم

وستهام 3 – 1 منچستر یونایتد

هادرسفیلد 0 – 2 تاتنهام

چلسی 1 – 1 لیورپول

آرسنال 2 – 0 واتفورد

منچسترسیتی 2 – 0 برایتون

هفته هشتم

منچستر یونایتد 3 – 2 نیوکاسل

تاتنهام 1 – 0 کاردیف

ساوتهمپتون 0 – 3 چلسی

فولام 1 – 5 آرسنال

لیورپول 0 – 0 منچسترسیتی 

هفته نهم

چلسی 2 – 2 منچستر یونایتد 

وستهام 0 – 1 تاتنهام

آرسنال 3 – 1 لسترسیتی

هادرسفیلد 0 – 1 لیورپول

منچسترسیتی 5 – 0 برنلی

هفته دهم

منچستر یونایتد 2 – 1 اورتون

تاتنهام 0 – 1 منچسترسیتی

برنلی 0 – 4 چلسی

کریستال پالاس 2 – 2 آرسنال

لیورپول 4 – 1 کاردیف

هفته یازدهم

بورنموث 1 – 2 منچستر یونایتد

ولورهمپتون 2 – 3 تاتنهام

چلسی 3 – 1 کریستال پالاس

آرسنال 1 – 1 لیورپول 

منچسترسیتی 6 – 1 ساوتهمپتون

هفته دوازدهم

منچسترسیتی 3 – 1 منچستر یونایتد

کریستال پالاس 0 – 1 تاتنهام

چلسی 0 – 0 اورتون

آرسنال 1 – 1 ولورهمپتون

لیورپول 2 – 0 فولام

هفته سیزدهم

منچستر یونایتد 0 – 0 کریستال پالاس

تاتنهام 3 – 1 چلسی 

بورنموث 1 – 2 آرسنال

واتفورد 0 – 3 لیورپول

وستهام 0 – 4 منچسترسیتی

هفته چهاردهم

ساوتهمپتون 2 – 2 منچستر یونایتد

آرسنال 4 – 2 تاتنهام 

چلسی 2 – 0 فولام

لیورپول 1 – 0 اورتون 

منچسترسیتی 3 – 1 بورنموث

هفته پانزدهم

منچستر یونایتد 2 – 2 آرسنال 

تاتنهام 3 – 1 ساوتهمپتون

ولورهمپتون 2 – 1 چلسی

برنلی 1 – 3 لیورپول

واتفورد 1 – 2 منچسترسیتی

هفته شانزدهم

منچستریونایتد 4 – 0 فولام

لسترسیتی 0 – 2 تاتنهام

چلسی 2 – 0 منچسترسیتی 

آرسنال 1 – 0 هادرسفیلد

بورنموث 0 – 4 لیورپول

هفته هفدهم

لیورپول 3 – 1 منچستر یونایتد 

تاتنهام 1 – 0 برنلی

برایتون 1 – 2 چلسی

ساوتهمپتون 3 – 2 آرسنال

منچسترسیتی 3 – 1 اورتون

هفته هجدهم

کاردیف 1 – 5 منچستریونایتد

اورتون 2 – 6 تاتنهام

چلسی 0 – 1 لسترسیتی

آرسنال 3 – 1 برنلی

ولورهمپتون 0 – 2 لیورپول

منچسترسیتی 2 – 3 کریستال پالاس

هفته نوزدهم

منچستر یونایتد 3 – 1 هادرسفیلد

تاتنهام 5 – 0 بورنموث

واتفورد 1 – 2 چلسی

برایتون 1 – 1 آرسنال

لیورپول 4 – 0 نیوکاسل

لسترسیتی 2 – 1 منچسترسیتی

هفته بیستم

منچستریونایتد 4 – 1 بورنموث

تاتنهام 1 – 3 ولورهمپتون

کریستال پالاس 0 – 1 چلسی

لیورپول 5 – 1 آرسنال 

ساوتهمپتون 1 – 3 منچسترسیتی

هفته بیست و یکم

نیوکاسل 0 – 2 منچستر یونایتد

کاردیف 0 – 3 تاتنهام

چلسی 0 – 0 ساوتهمپتون

آرسنال 4 – 1 فولام

منچسترسیتی 2 – 1 لیورپول

هفته بیست و دوم

تاتنهام 0 – 1 منچسر یونایتد 

چلسی 2 – 1 نیوکاسل

وستهام 1-0 آرسنال

برایتون 0 – 1 لیورپول

منچسترسیتی 3 – 0 ولورهمپتون

هفته بیست و سوم

منچستر یونایتد 2 – 1 برایتون

فولام 1 – 2 تاتنهام

آرسنال 2 – 0 چلسی

لیورپول 4 – 3 کریستال پالاس

هادرسفیلد 0 – 3 منچسترسیتی

هفته بیست و چهارم

منچستر یونایتد 2 – 2 برنلی

تاتنهام 2 – 1 واتفورد

بورنموث 4 – 0 چلسی

آرسنال 2 – 1 کاردیف

لیورپول 1 – 1 لسترسیت

نیوکاسل 2 – 1 منچسترسیتی

هفته بیست و پنجم

لسترسیتی 0 – 1 منچستر یونایتد

تاتنهام 1 – 0 نیوکاسل

چلسی 5 – 0 هادرسفیلد

منچسترسیتی 3 – 1 آرسنال

وستهام 1 – 1 لیورپول

هفته بیست و ششم

فولام 0 – 3 منچستر یونایتد

تاتنهام 3 – 1 لسترسیتی

منچسترسیتی 6 – 0 چلسی 

هادرسفیلد 1 – 2 آرسنال

لیوپول 3 – 0 بونموث

هفته بیست و هفتم

منچستر یونایتد 0-0 لیورپول 

برنلی 2-1 تاتنهام

چلسی – برایتون

آرسنال 2-0 ساوتهمپتون

اورتون 0 – 2 منچسترسیتی

هفته بیست و هشتم

کریستال پالاس 1 – 3 منچستر یونایتد

چلسی 2 – 0 تاتنهام 

آرسنال 5 – 1 بورنموث

لیورپول 5 – 0 واتفورد

منچسترسیتی 1 – 0 وستهام

هفته بیست و نهم

منچستر یونایتد 3 – 2 ساوتهمپتون

تاتنهام 1 – 1 آرسنال

فولام 1 – 2 چلسی

اورتون 0 – 0 لیورپول

بورنموث 0 – 1 منچسترسیتی

هفته سی ام

آرسنال 2 – 0 منچستر یونایتد

ساوتهمپتون 2 – 1 تاتنهام

چلسی 1 – 1 ولورهمپتون

لیورپول 4 – 2 برنلی

منچسترسیتی 3 – 1 واتفورد

هفته سی و یکم

منچستر یونایتد – منچسترسیتی

تاتنهام – کریستال پالاس

اورتون 2 – 0 چلسی

ولورهمپتون – آرسنال

فولام 1 – 2 لیورپول

هفته سی و دوم

منچستر یونایتد – واتفورد ( شنبه 10 فروردین )

لیورپول – تاتنهام ( یکشنبه 11 فروردین )

کاردیف – چلسی ( یکشنبه 11 فروردین )

آرسنال – نیوکاسل ( دوشنبه 12 فروردین )

فولام – منچسترسیتی ( شنبه 10 فروردین )

هفته سی و سوم

ولورهمپتون – منچستر یونایتد ( سه شنبه 13 فروردین )

تاتنهام – برایتون ( یکشنبه 18 فروردین )

چلسی – وستهام ( دوشنبه 19 فروردین )

اورتون – آرسنال ( یکشنبه 18 فروردین )

ساوتهمپتون – لیورپول ( جمعه 16 فروردین )

منچسترسیتی – کاردیف ( شنبه 17 فروردین )

هفته سی و چهارم

منچستر یونایتد – وستهام ( شنبه 24 فروردین )

تاتنهام – هادرسفیلد ( شنبه 24 فروردین )

لیورپول – چلسی ( یکشنبه 25 فروردین )

واتفورد – آرسنال ( دوشنبه 26 فروردین )

کریستال پالاس – منچسترسیتی ( یکشنبه 25 فروردین )

هفته سی و پنجم

اورتون – منچستر یونایتد

منچسترسیتی – تاتنهام

چلسی – برنلی

آرسنال – کریستال پالاس

کاردیف – لیورپول

هفته سی و ششم

منچستر یونایتد – چلسی

تاتنهام – وستهام

لسترسیتی – آرسنال

 لیورپول – هادرسفیلد

برنلی – منچسترسیتی

هفته سی و هفتم

هادرسفیلد – منچستر یونایتد

بورنموث – تاتنهام

چلسی – واتفورد

آرسنال – برایتون

نیوکاسل – لیورپول

منچسترسیتی – لسترسیتی

هفته سی و هشتم

منچستر یونایتد – کاردیف

تاتهام – اورتون

لسترسیتی – چلسی

برنلی – آرسنال

لیورپول – ولورهمپتون

برایتون – منچسترسیتی

 

تاریخ برگزاری بازی ها لیگ برتر انگلیس بروزرسانی خواهد شد …

اختصاصی آسمونی 

تازه های آسمونی

آشنایی با لوگوی تیمهای فوتبالی ؛ لیورپول ، پرنده و مشعل جاودان

شهاب نظری فر

آشنایی با لوگوی تیمهای فوتبالی ؛ منچستر یونایتد ، شیطان سرخ و کشتی قدیمی

شهاب نظری فر

منچسترسیتی 1 – 0 تاتنهام ؛ نوش دارو بعد از مرگ سهراب

شهاب نظری فر

اخبار باشگاه ها

شهاب نظری فر

مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا

شهاب نظری فر

کار سخت منچسترسیتی در ادامه فصل

شهاب نظری فر

نظر شما چیست؟