برنامه کامل بازی های یوونتوس ، آث میلان و اینتر میلان در سری آ 2019 – 2020

برنامه کلی بازی های تیم های بزرگ و معروف سری آ ایتالیا یعنی ، یوونتوس ، آث میلان و اینتر میلان ، به شرح زیر می باشد .

به گزارش ورزشی آسمونی ، برنامه بازی های تیم های مهم سری آ ایتالیا در سال 2019 ، 2020 به شرح زیر می باشد و این تیم ها باید برای کسب رتبه های بهتر و گرفتن جواز حضور در لیگ قهرمانان اروپا و فتح سری آ به رقابت با یکدیگر بپردازند .

این رقابت ها  با بازی دو تیم یوونتوس و پارما ، لچه و اینتر میلان و آث میلان و اودینزه آغاز خواهد شد .

 


هفته اول

پارما – یوونتوس ( شنبه 2 شهریور )

ادوینزه – میلان ( یکشنبه 3 شهریور )

اینتر – لچه ( دوشنبه 4 شهریور )

هفته دوم

میلان – برشا ( شنبه 9 شهریور )

یوونتوس – ناپولی ( شنبه 9 شهریور )

کالیاری – اینتر ( یکشنبه 10 شهریور )

هفته سوم

فیورنتینا – یوونتوس

ورونا – میلان

اینتر – اودینزه

هفته چهارم

میلان – اینتر

یوونتوس – ورونا

هفته پنجم

برشا – یوونتوس

تورینو – میلان

اینتر – لاتزیو

هفته ششم

میلان – فیورنتینا

یوونتوس – اسپال

سمپدوریا – اینتر

هفته هفتم

جنوا – میلان

اینتر – یوونتوس

هفته هشتم

ساسولو – اینتر

میلان – لچه

یوونتوس – بولونیا

هفته نهم

لچه – یوونتوس

اینتر – پارما

آاس رم – میلان

هفته دهم

میلان – اسپال

برشا – اینتر

یوونتوس – جنوا

هفته یازدهم

بولونیا – اینتر

میلان – لاتزیو

تورینو – یوونتوس

هفته دوازدهم

یوونتوس – میلان

اینتر – ورونا

هفته سیزدهم

آتلانتا – یوونتوس

میلان – ناپولی

تورینو – اینتر

هفته چهاردهم

یوونتوس – ساسولو

اینتر – اسپال

پارما – میلان

هفته پانزدهم

اینتر – آاس رم

بولونیا – میلان

لاتزیو – یوونتوس

هفته شانزدهم

میلان – ساسولو

فیورنتینا – اینتر

یوونتوس – اودینزه

هفته هفدهم

سمپدوریا – یوونتوس

اینتر – جنوا

آتلانتا – میلان

هفته هجدهم

ناپولی – اینتر

یوونتوس – کالیاری

میلان – سمپدوریا

هفته نوزدهم

آاس رم – یوونتوس

کالیاری – میلان

اینتر – آتلانتا

هفته بیستم

لچه – اینتر

یوونتوس – پارما

میلان – اودینزه

هفته بیست و یکم

ناپولی – یوونتوس

اینتر – کالیاری

برشا – میلان

هفته بیست و دوم

اودینزه – اینتر

میلان – ورونا

یوونتوس – فیورنتینا

هفته بیست و سوم

اینتر – میلان

ورونا – یوونتوس

هفته بیست و چهارم

لاتزیو – اینتر

یوونتوس – برشا

میلان – تورینو

هفته بیست و پنجم

فیورنتینا – میلان

اینتر – سمپدوریا

اسپال – یوونتوس

هفته بیست و ششم

میلان – جنوا

یوونتوس – اینتر

هفته بیست و هفتم

بولونیا – یوونتوس

لچه – میلان

اینتر – ساسولو

هفته بیست و هشتم

یوونتوس – لچه

میلان – آاس رم

پارما – اینتر

هفته بیست و نهم

اسپال – میلان

جنوا – یوونتوس

اینتر – برشا

هفته سی ام

لاتزیو – میلان

اینتر – بولونیا

یوونتوس – تورینو

هفته سی و یکم

میلان – یوونتوس

ورونا – اینتر

هفته سی و دوم

یوونتوس – آتلانتا

ناپولی – میلان

اینتر – تورینو

هفته سی و سوم

ساسولو – یوونتوس

میلان – پارما

اسپال – اینتر

هفته سی و چهارم

آاس رم – اینتر

یوونتوس – لاتزیو

میلان – بولونیا

هفته سی و پنجم

ساسولو – میلان

اینتر – فیورنتینا

اودینزه – یوونتوس

هفته سی و ششم

جنوا – اینتر

یوونتوس – سمپدوریا

میلان – آتلانتا

هفته سی و هفتم

اینتر – ناپولی

سمپدوریا – میلان

کالیاری – یوونتوس

هفته سی و هشتم

آتلانتا – اینتر

یوونتوس – آاس رم

میلان – کالاری

تاریخ برگزاری بازی ها بروزرسانی خواهد شد …

 

0/5 ( 0 نظر )


منبع : ورزشی آسمونی

نظر خودتان را ارسال کنید