28 اکتبر ، روز مربی

بی شک ورزش یکی از مهم ترین کارها در زندگی بسیاری از افراد است .

آسمونی : به دنبال آن نیز مربی نقش بسیار مهمی در زندگی روزمره و ورزشی فرد دارد .

به همین دلیل هشتم آبان مصادف با 28 اکتبر، از سوی فیفا روز مربی نامگذاری شده.

مربی شغل نیست، کار نیست، عشق است. مربی بودن یعنی تعهد بی قید و شرط.

0/5 ( 0 نظر )


منبع : مناسبت آسمونی

نظر خودتان را ارسال کنید