اطلاعات تجاری

آموزشگاه های گویندگی و دوبلاژ در تهران

آسمونی در این بخش نکات مفیدی در مورد گویندگی و دوبلاژ برای آن دسته از عزیزانی که قصد دارند حرفه گویندگی و دوبلور را دنبال کنند، بیان می کنیم و در پایان آموزشگاه های گویندگی و دوبلاژ در تهران را معرفی می کنیم.

آموزشگاه های گویندگی و دوبلاژ در تهران

50 نکته راه گشا در خصوص گوینده گی و گوینده خوب

1-     سبک خاص  خود را داشته باشید و دنباله  روی سبک دیگران نباشید.

2-    معمولی لباس  بپوشید اماآراسته باشید.کلمات  شماست که بیشترین  اهمیت را دارد، نه ظاهر شما.

3-  واضح و بااطمینان  صحبت  کنید ، سرعت بیان  خود را تنظیم کنید  و از آهنگ  صدا  برای به حداکثر  رساندن  تاثیر واژه ها و عبارتهای کلیدی  بهره گیرید . می توانید  در مواردی  برای  تاثیر گذاری  بیشتر  مکث کنید.

4-  اعتماد  به نفس ! اعتماد به نفس ! اعتماد به نفس ،  اگر شنوندگان  ( یا بینندگان  )  فکر کنند  آنچه  را که  می گویید  ، نمی فهمید  یا باور   ندارید   ، احتمال  آنکه    سخنان  شما را  باور کنند کم است  . اگر اعتماد   به نفس  ندارید  آن را  نشان  ندهید!

5-   در هنگام گویندگی وضعیتی  اختیار کنید  که گویی با یک  شخص صحبت می کنید .

6-   قبل  از اجرای   برنامه  ، تمرینات  تنفسی  انجام  دهید. نفس عمیق  بکشید  از حرکات  چهره  در تلویزیون  بهره  بگیرد.

7-   اگر اشتباه کردید  ، از اقرار  به اشتباهتان  در مقابل  بینندگان  نهراسید.

8-   در صورت  بروز  هر اشکالی  آرامش  خود را  حفظ کنید . اگر واقعاً   اشتباهی   روی  داد ، پایان  دنیا  نیست .

9-    با خود و حرفه تان صادق باشید.

10-هیچگاه درقبال اینکه  برنامه ای را به شیوه ای خاص اجرا کنید ، توصیه ای غیرمنطقی ویاخارج ازتوان خود را قبول نکنید.

11-به یاد داشته  باشید‌ اعتبار ، بزرگترین  نقطه قوت و نقطه ضعف  شماست زیرا کسب اعتبار ، زمان  درازی  می طلبد ولی خیلی سریع  می تواند از بین برود.

12-      کار خود  را جدی بگیرید . خیلی جدی ، تا جایی که می توانید  تلاش  کنید  اما از کارتان  لذت ببرید . شما  باید به کاری  که  انجام  می دهید  افتخار کنید .

13-     به خاطر  داشته  باشید  مردم مطالب شما  را نمی خوانند ، بلکه  گوش می دهند (در رادیو )  تنها  یک بار  فرصت  دارید  که مطلب   را به آنها  تفهیم کنید.

14-      در استفاده از زبان فعالانه  عمل کنید  نه منفعلانه . خبرها را سریع  اعلام کنید . زمان  پخش  ارزشمند  است هر کلمه ای مهم  است .

15-           از عبارت هایی  استفاده  کنید  که مردم  با آنها  آشنا هستند.

16-           از حدس  و گمان برای  نتیجه گیری  اجتناب کنید .

17-   در آماده سازی  خود هوشمندانه  عمل  کنید  . اگر  یک روز کاملاً  خود  را آماده  نکرده  باشید  ، یک رویداد مهم  می تواند شما را غافلگیر  کند.

18-   همواره آسوده خاطر باشید.

19-  هر چه بیشتر  در جریان   رویدادهای  کاری  و خبری  روز باشید ، اعتماد  به نفس بیشتری خواهید داشت.

20-  باید  برای  هر چیزی آماده بود.

21- سعی کنید   به سخنان  کسانی که آنها را قبول  دارید، گوش فرا دهید. و مطالب  بیشتری   از آنها بیاموزید.البته آموختن ازهرکسی شرط خردمندی است .

22-  به نحو ه کار همکاران  و رقبای  خود توجه کنید.

23-  به خاطر داشته  باشید خبر یک کار  گروهی  است و شما نماینده  این ماشین بزرگ  هستید ، تا  می توانید مطالعه کنید و بخوانید.

24-  چه خوب بود گویندگان خبر خبرنگاران  تیز فکری هم بودند.

25-  گویندگان  خبر بعضی از متن ها را خود می نویسند و می توانند در تصمیمات   سردبیری مشارکت داشته باشند.

26- مهارت در خواندن خبرهای بسیار مهم و ناگهانی ازمولفه های یک گوینده خوب است .

27- استخدام و آموزش گویندگان ویژه برای خواندن خبرهای  ناگهانی دربرخی رسانه ها متداول  است  .

28-  آماده بودن برای خواندن خبرهای ناگهانی برای ادامه کارشما بسیار مهم است .

29-  گویندگان  و مجریان  باید  از مهارتهای یکسان برخوردار با شند.

30- گویندگانی که سابقه  خبرنگاری دارند ،  از قابلیت های بیشتری  برخوردار ند  و می توانند هیجان ایجاد کنند.

Speaking schools 1 Copy آموزشگاه های گویندگی و دوبلاژ در تهران

31-  مهارت های لازم برای  ارائه خبرهای  ناگهانی و بسیار  مهم عبارتند از :

1)      قابلیت ویراستاری

2)     مهارت  در نگارش

3)    مهارت در مصاحبه  با افراد گوناگون

4)    مهارت در گوش دادن

5)    اعتماد  به نفس

6)     جذابیت و گیرایی بخشیدن به نکات مهم

32-گوینده  چگونه   خبرهای ناگهانی  بسیار مهم را  ارایه می کند ؟

1)      در مقدمه بگویید : « این خبر هم اکنون  دریافت شده است »

2)     منبع  اطلاعات را که ارائه می دهید ، ذکر کنید .

3)    مصاحبه های  زنده انجام  دهید  ، با خبرنگاران  تماس بگیرید.

4)    به مخاطبان  بگویید به محض دریافت اطلاعات تازه  آنها  را در جریان  خواهید گذاشت.

33-  همیشه برای بروز  اشکال آمادگی داشته  باشید .

34-  از اعتراف به نقصان برخی امور نهراسید .

35-  آرامش خود  را حفظ کنید یا به آن تظاهرکنید مانندیک هنرپیشه .

36- گویندگان  خبرهم ازدروازه بانان خبرند ،مسئولیت آنها به عنوان دروازبانان خبراین است که  متن نهایی  را  عاری از هرگونه  اشتباه  مفهومی ، دستوری  و مانند آن ارایه دهند.

37-  داشتن سلامت اندام گفتاری ، صدای سالم و توانایی استفاده از ظرفیت آن از لوازم کارشماست .

38-  داشتن بیانی شیوا و شفاف ضروریست ، بیان شیوا بیانی است که مخاطب  برای درک آن  دچار ابهام وسردرگمی نمی شود .

39-  گوینده باید صدای خود را با متن و مفهوم خبر هماهنگ کند  ، به عنوان مثال لحن خواندن  یک خبر علمی –فرهنگی  با لحن  خبر حمله  یا حادثه متفاوت است

40- گوینده  باید هنگام خواندن خبر ، مفاهیم اصلی را با تسلط و بر جسته سازی نکات اصلی انتقال دهد.

41-  گوینده ای که بتواند با مخاطب ارتباط برقرار کند و توجه او را جلب کند ،گوینده ای جذاب است.

42- توانایی خبر خوانی از اتو کیو باید به گونه ای باشد که مخاطب احساس کند رو در روی گوینده است. نگاه  گوینده  در این صورت نباید خیره  و یکنواخت باشد.

43- گوینده حاصل کارهمه عوامل   راعرضه می کندوبه هنگام اجرا نماینده همه آنها است .

44- گوینده به علت عرضه  کردن  برنامه  ، منزلت  و شأن والایی دارد و کمترین قصور و بی توجهی  در این امر موجب  از دست دادن مخاطبان و منزلت رسانه  می شود.

45-  در تمام دنیا ، بخشی از حیثیت  و مقبولیت  رادیو و تلویزیون مرهون  گویندگان  شایسته ، خوش صدا و ماهر است.

46-  گوینده باید  شخصیت خود  را طوری در صدایش  منعکس  کند که  صدایش  دارای « قدرت برقراری ارتباط» « قدرت  انتقال فکر »  ،‌« قدرت انتقال  حس » ،« منعکس  کردن شخصیت »  و « تلفظ  و ادا کردن  درست کلمات » باشد.

47-  اگر کسی این استعداد  را داشته  باشد  که  خبر را صمیمانه تر بخواند  ، مسلماً   تاثیر  بیشتری بر مخاطب خواهد گذاشت.

48-  کسی که صدایش انعطاف داشته  باشد  دارای امتیاز بالاتری است.

49-  خلقیات و منش  زندگی گوینده  ، با ویژگیهای  صدایش مرتبط است این موضوع رامخاطبان می فهمند.

50-   « تجربه  » است  که گوینده  را گوینده  می کند و اصلاً   ارتباطی هم  با سن  و سال ندارد.

آموزشگاه های گویندگی و دوبلاژ در تهران

آموزشگاه دارالفنون

darolfunun.com

مدرسه عالی رسانه

elac.ir

خانه صدا

arezoohayebozorg.com

اندیشه نو

andisheno.net

هنر صدا

voiceart.ir

پلاتو

pelato.ir

نیازمندی های مرتبط

لطفاً هنگام تماس اعلام نمایید که در آسمونی شماره تلفن را دیده اید

تازه های آسمونی

تصاویر دیدنی 27 فروردین 98

طاهره رضایی

سیامک انصاری برای تلویزیون سریال می‌سازد

طاهره رضایی

«مخاطب خاص» ویژه اعیاد شعبانیه پخش می‌شود

طاهره رضایی

همه آنچه نوروز ۹۸ روی آنتن تلویزیون می‌رود / معرفی کامل برنامه‌های سیما

طاهره رضایی

پنجمین دوره جشنواره تلویزیونی جام جم به ایستگاه پایانی رسید / تقدیر از برگزیدگان

طاهره رضایی

شهره لرستانی: ۵ سال هر طرحی برای تلویزیون بردم قبول نکردند چون اهل زیرمیزی دادن نبودم!

طاهره رضایی

نظر شما چیست؟