یک جک انگلیسی باحال + ترجمه

آسمونی، همراه ما باشید تا بک جک معلم شاگردی بامزه به زبان انگلیسی یاد بگیریم.

 جک انگلیسی

جک انگلیسی

 My teacher pointed me with his ruler and said: At the end of this ruler there’s an idiot.

I got detention after asking which end !!!

معلمم با خط کش بهم اشاره کرد و گفت: ” ته این خط کش یه آدم احمق هست.”

منم توبیخ شدم بعد از اینکه ازش پرسیدم کدوم تهش !!!

آسمونی

0/5 ( 0 نظر )


نیازمندی های مرتبط

لطفاً هنگام تماس اعلام نمایید که در آسمونی شماره تلفن را دیده اید

نظر خودتان را ارسال کنید