نکاتی مربوط به تربیت جنسی کودکان

به نام یگانه عالم

تربیت جنسی کودکان از همان ابتدا صورت می گیرد یعنی از همان لحظه تعویض پوشک.

یعنی والدین باید توجه داشته باشند که پوشک بچه را نباید جلوی هرکسی تعویض کنند.

و زمانی که بچه بزرگتر شد باید به او بگوئید کدام نقاط ممنوعه هستند و نباید هیچ کس به آن نقاط دست بزند.

همیشه سعی کنید لباس کودک را در اتاق تعویض کنید تا این رویه در کودک نهادینه شود که جلوی کسی نباید تعویض لباس صورت بگیرد.

باید بدانید که زمان، زمانی است که کودکان از هر طریقی بمباران اطلاعاتی می گردند؛ پس کودکان زودتر از هر زمانی ممکن است از اطلاعات جنسی آگاهی یابند.

پس بهتر است به اطلاعات کودکان (با رعایت هوشیارانه پدر و مادر ) دامن نزنید.

اختصاصی پورتال آسمونی

نوشته از خانم سارا فلاحی (کارشناس ارشد روانشناسی)

0/5 ( 0 نظر )


نظر خودتان را ارسال کنید