29 مهر ، روز کوهنورد

کوهستان مظهر پاکی ، دهش، و بخشش است و کوهنوردی آیین زندگی ، آیینی مبتنی بر روح جمعی و پایبندی به اصول اخلاقی. کوهنوردی که درک صحیحی از کوهستان و کوهنوردی دارد هیچگاه منافع خود را بر منافع جمع ارجح نمی شماردو از موقعیت و موفقیت های تحصیل شده به نفع خود بهره برداری نمیکند.

آسمونی : 29 مهر ماه روز کوهنورد نام گذاری شده است. دلیل و تاریخ این نامگذاری کمی گنگ است و مدرک محکمی برای آن در دسترس نیست. به نظر می رسد این نامگذاری حاصل یک تفکر و انتخاب گروهی، عده ای از کوهنوردان باشد ولی به هر حال روز 29 مهرماه از سوی اغلب کوهنوردان به عنوان روز کوهنورد شناخته می شود.

0/5 ( 0 نظر )


منبع : مناسبت آسمونی

نظر خودتان را ارسال کنید