یکی از مخرب ترین حس های انسان

به نام یگانه عالم

بزرگترین حس مخرب انسان حس دلسوزی است.

ارتعاشی که از حس دلسوزی متصاعد می شود همان را جذب خواهید کرد.

اگر فکر منفی داشته باشید ناخودآگاه شما به سمت منفی کشش پیدا خواهید کرد.

پس دلسوز نباشید بلکه دیگران را عاشقانه دوست داشته باشید و تا جایی که می توانید در حل مشکلاتشان آنها را یاری نمائید که همین حس عشق ورزی و کمک را جذب خواهید کرد.

اختصاصی پورتال آسمونی

نوشته از خانم سارا فلاحی (کارشناس ارشد روانشناسی)

0/5 ( 0 نظر )


نظر خودتان را ارسال کنید