23 سپتامبر ، کشف سیاره نپتون ، 1846 م

نپتون هشتمین سیاره منظومه شمسی است كه در 23 سپتامبر سال 1846م توسط یوهان گوتفرید گاله، منجم آلمانی، رصد گردید. وی براساس محاسبات دانشمندان قبل از خود، موفق به كشف این سیاره گردید. قبل از وی دو دانشمند فرانسوی كه جان كاوچ آدامز و اوریان لوودیه نام داشتند ضمن مشاهده ومطالعه در مورد “اورانوس” دیگر سیاره منظومه شمسی، با توجه به تند و كند شدن حركات آن در مدار خویش، به وجود سیاره‏ای دیگر در كنار آن پی بردند.

از این‏رو، هر دو دانشمند به محاسبه محل احتمالی سیاره‏ای پرداختند كه آن را ندیده بودند و وجود آن را احتمال می‏دادند. آن‏ها سپس نتایج محاسبات خود را به رصدخانه برلین فرستادند و توسط دانشمندان آن محل آن كشف گردید.

مدت گردش این سیاره به دور خورشید 165 سال و قطر متوسط آن، در حدود 4940 كیلومتر است و فاصله آن از خورشید 4497 میلیون كیلومتر است. نپتون دارای دو قمر می‏باشد و طول شبانه روز آن بر حسب ساعت زمین، 15/7 ساعت است.

2/5 ( 1 نظر )


منبع : آسمونی

نظر خودتان را ارسال کنید