نکته هایی برای زندگی

به نام یگانه عالم

سعی کنید اطلاعات زندگی خود را نزد دیگران مطرح نکنید.

قرار نیست غریبه و آشنا از مشکلات شما آگاه شوند.

سعی کنید این موضوع را هرگز فراموش نکنید با کسانی که امروز درد و دل می کنید ممکن است در آینده آرزوها و توانایی هایتان را نادیده بگیرند.

و حتی از صحبت های شما سوءاستفاده کنند.

پس بدانید نزد مشاور یا روانشناس درد و دل کنید یا با فردی امین صحبت کنید.

هرچقدر سن شما بالا می رود معیارهای شما پخته تر می گردد و متوجه می شوید هیچ چیزی به اندازه آرامش برای شما خوشایندتر نیست.

اختصاصی پورتال آسمونی

نوشته از خانم سارا فلاحی (کارشناس ارشد روانشناسی)

0/5 ( 0 نظر )


نظر خودتان را ارسال کنید