بانک توسعه تعاون

بانک توسعه تعاون یکی از بانک‌های دولتی ایران است. ادارات مرکزی و سرپرستی این بانک در تهران قرار دارند و شعب آن در تهران و سایر شهرهای ایران پراکنده‌اند. آسمونی در این بخش به معرفی بانک توسعه تعاون می پردازد.

معرفی بانک توسعه تعاون

تاریخچه و نحوه تشکیل بانک توسعه تعاون

 

در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی بانک توسعه تعاون در تاریخ ۱۵ مرداد سال ۱۳۸۸ و با سرمایه اولیه ۵۰۰ میلیارد تومان شکل گرفته‌ است.

آسمونی : در حال حاضر بانک با ۴۱۰۰ نفر کارمند در ۳۹۷ شعبه و ۳۷ باجه در سراسر کشور مشغول فعالیت است.

اشتغالزایی، تمرکز تسهیلات دهی به تعاونی‌ها و تقویت این بخش را از رویکردهای اصلی این بانک است.

بانک توسعه تعاون به عنوان تنها بانک دولتی که بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی دولت موظف به ایجاد آن شد، با دارا بودن ساختاری مانند سایر بانکها، خدمات دهی خود را در تعاونی‌ها متمرکز می‌کند.

این بانک با سایر بانک‌های کشور که به صورت سرمایه‌ای و تجاری هستند تفاوت دارد چون یک بانک تجاری بیشتر به دنبال کسب سود و پرداخت تسهیلات با تضمین بازپرداخت بالاتر است.

دولت در تلاش است تا از طریق ایجاد یک فرایند منظم و تقویت ایده‌های مردم، جریان اشتغالزایی را مورد حمایت قرار دهد و این کار را از طریق توانمندسازی مردم دنبال می‌کند.

اصل ۴۴ قانون اساسی بر لزوم تقویت و حمایت از جوانان در قالب فعالیت‌های تعاونی تأکید دارد و امید است بانک توسعه تعاون موانع تسهیلات دهی به تعاونی‌ها را رفع کند.

اعضای هیئت مدیره بانک توسعه تعاون

  • حجت‌الله مهدیان به عنوان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره
  • سیدباقر فتاحی به عنوان عضو هیئت مدیره، عباس نجفی به عنوان عضو هیئت مدیره، امیرهوشنگ عصارزاده به عنوان عضو هیئت مدیره

اهداف بانک توسعه تعاون

  • تخصیص منابع و کمک به تأمین سرمایه کارآفرینان و افراد جویای کا ربه منظور ایجاد اشتغال جدید و کمک به بنگاه های اقتصادی موجود و توسعه آنان به منظور حفظ و بهبود اشتغال موجود و ایجاد فرصتهای شغلی جدید، ارتقای ظرفیت ها و توانمندی های رقابتی بخش تعاون در سطح ملی و بین المللی، تسهیل ارتباطات و پیوندهای فنی، مالی و اقتصادی بین آنها و تحقق توسعه یکپارچه بخش تعاونی در اقتصاد ملی.
  • تشویق و تقویت اشخاص حقیقی و حقوقی برای سرمایه گذاری به شکل تعاونی و نوآوری و ابداع در زمینه نهادسازی مالی تعاونی و توسعه فرآیندهای شغلی و حرفه ای.
  • کمک به توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور از طریق توسعه بخش تعاونی و فراهم کردن زمینه های عدالت اجتماعی بر اساس برنامه های وزارت تعاون.
  • بکارگیری و استفاده از امکانات عملیات بانکی به منظور ارتقای ظرفیت و توانمندیهای بخش تعاونی با هدف افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی.
  • حمایت مالی و اعتباری از انتقال فعالیتها و کاهش تصدیهای بخش دولتی اقتصاد به بخش غیردولتی با اولویت دادن به تعاونیها.
  • فراهم نمودن بستر مناسب برای توسعه مشارکت بخش غیردولتی در فعالیتهای اقتصادی با اولویت بخش تعاونی.
  • کمک به حضور فعال و ایفای نقش موثر تعاونیها در بازار بورس، سرمایه و بازارهای بین المللی.
0/5 ( 0 نظر )


نظر خودتان را ارسال کنید