معاونت امور مطبوعاتی وزارت ارشاد

معاونت امور مطبوعاتی وزارت ارشاد در سال ۱۳۶۹ به‌منظور حمایت، نظارت و هدایت بر فعالیت‌ها و برنامه‌های حوزه مطبوعات و تبلیغات تأسیس شد. آسمونی در این بخش به معرفی معاونت امور مطبوعاتی وزارت ارشاد می پردازد.

معاونت امور مطبوعاتی وزارت ارشاد

معاونت امور مطبوعاتی وزارت ارشاد که از بدو تأسیس در وزارت ارشاد با عنوان معاونت امور مطبوعاتی و تبلیغاتی فعالیت می‌کرد، طی سال‌های بعد، همزمان با تغییر و تحول در تکنولوژی‌های نوین اطلاع‌رسانی و خبری و گسترش دامنه فعالیت این حوزه، حدود و ثغور و همچنین گستره فعالیت آن افزایش یافت.

با ظهور خبرگزاری‌های دولتی در داخل کشور و همچنین روی آوردن نشریات چاپی به سوی انتشار الکترونیکی، حوزه فعالیت این معاونت از مطبوعات و تبلیغات فراتر رفته و هر گونه سیاستگذاری و برنامه‌ریزی کلان در این دو عرصه به آن واگذار شد.

آسمونی : معاونت امور مطبوعاتی و تبلیغاتی از این پس تغییر نام داد و با عنوان معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی فعالیت‌هایش را پی گرفت.

قانون مطبوعات

در پی تغییر و تحولات در عرصه فعالیت‌های این معاونت که سرانجام در عنوان آن نیز تجلی پیدا کرده است، مفاهیم و گستره واژگان حوزه مذکور نیز دچار تغییر شده و مفاهیم جدیدی نیز به آن اضافه شده است.

این گزیده به منظور اطلاع‌رسانی به روزنامه‌نگاران، دست‌اندرکاران حوزه مطبوعات و خبرگزاری‌ها، علاقه‌مندان به فعالیت در این عرصة تهیه شده تا آنان را با رئوس مفاهیم عمده حوزه مدیریت معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی بیشتر آشنا سازد.

آگهی مطبوعاتی: advertisement; commercial

آسمونی : متن یا تصویر مشخص و مجزا که در ازای پرداخت وجه در نشریه به چاپ می‌رسد و در آن کالا، خدمت یا روش و اندیشه‌ای معرفی و تبلیغ می‌شود که براساس سطح زیر چاپ، صفحه چاپ، محل درج، تیراژ و ترتیب انتشار اندازه‌گیری می‌شود.

آموزش کوتاه‌مدت مطبوعاتی: press short-time education

آموزشی که مدت آن حداکثر یک سال آموزشی است و با هدف ایجاد یا ارتقاء مهارت و دانش روزنامه‌نگاران و گرافیست‌های شاغل در عرصه مطبوعات، خبرگزاری‌ها و روابط‌عمومی‌هاست.

آموزشگاه آزاد مطبوعاتی: free institute of press eduction

آسمونی : مؤسسه‌ای که در زمینه آموزش کوتاه‌مدت رشته‌های مطبوعاتی فعالیت می‌کند.

ایستگاه مطبوعاتی: press station

جایگاهی سرپوشیده یا باز با پیش‌بینی سرپناه که متناسب با تراکم مراجعان (روزنامه‌خوان‌ها) در شهرها و حومه آنها برای آویختن و برپایی تابلوهای ویژه نشریات و مطالعه مطبوعات برای علاقه‌مندان ایجاد می‌شود.

پایگاه اطلاع‌رسانی: information base

به مجموعه اطلاعات جمع‌آوری و فرآوری‌شده و سامانة دریافت و پرداخت اطلاعات گفته می‌شود.

پروانه اقامت خبری: press residence permit

مجوز و پروانه اقامتی است که به درخواست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توسط نیروی انتظامی برای نمایندگان غیرایرانی رسانه‌های خارجی صادر می‌گردد.

پروانه انتشار نشریه: press permit

آسمونی : مجوزی است که از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات برای انتشار یک نشریه صادر می‌شود.

پژوهش مطبوعاتی: press research

مجموعه فعالیت‌های روشمند و خلاق به منظور توسعه دانش موجود، دستیابی به دانش و فنون جدید و حل مسائل در زمینه‌های مختلف حوزه مطبوعات و اطلاع‌رسانی که نتیجه یا یافته‌های حاصل از آن مکتوب شده باشد.

تبلیغات محیطی: outdoor advertisement

هرنوع استفاده تبلیغاتی از فضای اماکن عمومی، محیط شهری و خارج آن که با استفاده از نشانه، خط، تصویر حجمی یا غیرحجمی یا همراه با صدا بوسیله تابلوهای فلزی، رایانه‌ای، پارچه‌ای، دیواری یا منقوش بر وسایل نقلیه شهری و غیرشهری در سطح شهرها و جاده‌های بین شهری طراحی و اجرا می‌شود.

خانه مطبوعات: press house

مرکز فرهنگی و غیردولتی که در یک محدوده جغرافیایی (در حد استان و شهرستان) است و با نظارت مستقیم ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی محدوده ذیربط از سوی اعضا و شورای مرکزی خود فعال است.

خانه مطبوعات متشکل از مدیران مسئول، اعضای هیئت‌های تحریریه، خبرنگاران، نویسندگان، عکاسان، گرافیست‌ها و طراحان مطبوعاتی است و فعالیت آن در زمینه حفظ حقوق و منافع هر عضو، تشویق نوآوری، هماهنگی مطبوعات منطقه‌ای، رشد کمی و کیفی نشریات و توسعه امور فرهنگی و اطلاع‌رسانی مطبوعات محلی با رعایت ضوابط قانونی و مقررات مربوط است.

خبرگزاری: news agency

مؤسسه خبری است که توسط عوامل خبری خود در داخل و خارج از کشور به جمع‌آوری خبر و تهیه گزارش در زمینه‌های گوناگون می‌پردازد.

آسمونی : معمولاً این اخبار و گزارش‌ها از طریق رسانه‌های عمومی در سطح محلی، منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی پخش می‌شود.

خبرگزاری غیردولتی: non governmental news agency

مؤسسات خبری غیر دولتی یا خبرگزاری‌هایی هستند که به عنوان خبرگزاری از هیئت نظارت بر خبرگزاری‌های غیردولتی مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند.

خبرنگار: correspondent

شخصی که شغل اصلی او تهیه خبر، گزارش و مصاحبه در موضوعات و رویدادهای مختلف برای سازمان‌های خبری است.

خبرنگار آزاد: freelance jounalist

شخصی که به صورت غیروابسته به یک نشریه یا سازمان خبری، به ازای دریافت دستمزد برای تهیه خبر، گزارش، عکس و مصاحبه، اقدام می‌نماید.

خبرنگار افتخاری: honorary reporter

شخصی که به صورت غیرحرفه‌ای و بدون دریافت دستمزد و براساس علاقه شخصی به تهیه خبر و عکس برای نشریات یا سازمان‌های خبری می‌پردازد.

خبرنگار حرفه‌ای: professinal jurnalist/ professional reporter

شخصی که شغل اصلی او تهیه خبر، گزارش و مصاحبه در موضوعات و رویدادهای مختلف برای مطبوعات و سازمان‌های خبری در برابر دستمزد است و معمولاً وابسته به یک نشریه یا سازمان خبری است.

خبرنگار رسمی: official correspondent

آسمونی : خبرنگاری که به صورت رسمی و ثابت در سازمان استخدام می‌باشد و مشمول مقررات استخدامی و بازنشستگی است.

خبرنگار عکاس: photojournalist

عکاسی که به شکل حرفه‌ای دربارة رویداد خبری و در ارتباط با فعالیت روزنامه‌نگاری به تهیه عکس و تصویر برای مطبوعات و سازمان‌های رسانه‌ای می‌پردازد.

دفتر مطبوعاتی: press office; press center

دفتر نمایندگی مطبوعات داخلی یا خارجی که خارج از مرکز اصلی یا دفتر مرکزی مؤسسه در مناطق مختلف یک شهر یا شهرهای مختلف کشور یا خارج از کشور وجود دارد و به فعالیت‌هایی چون تولید اخبار و اطلاعات، جذب آگهی یا توزیع نشریه می‌پردازد.

دفتر نمایندگی خبرگزاری داخلی: news agency domesticate office

دفتری است که به نمایندگی یکی از خبرگزاری‌های داخلی در استان‌های کشور تأسیس شده است و به جمع‌آوری خبر و تهیه گزارش‌ها در زمینه‌های گوناگون می‌پردازد.

دفتر نمایندگی رسانه‌های خارجی: foreign media office

دفتری است که توسط یکی از رسانه‌های خارجی در ایران دایر شده و نمایندگی آن مؤسسه خبری را به عهده دارد. این نمایندگی‌ها اخبار و گزارش‌های لازم را تهیه کرده و به دفتر مرکزی خود در خارج از کشور منعکس می‌نمایند.

دکه فروش مطبوعات: news stand

آسمونی : جایگاهی که به طور رسمی نسبت به عرضه و فروش مطبوعات اقدام می‌کند.

روزنامه (نشریه روزانه، نشریه یومیه): newspaper;daily paper

نشریه‌ای که همه روزه منتشر می‌شود (مگر در شرایط استثنایی و تعطیلات رسمی) و اخبار و اطلاعات عمومی در عرصه‌های مختلف مانند سیاست، اقتصاد، فرهنگ، ورزش و علم را پوشش می‌دهد.

روزنامه‌نگار: journalist

شخصی که شغل اصلی او تهیه و تنظیم و تدوین مقالات، گزارش‌ها، اخبار، تفسیر وقایع و انتخاب شکل و تعیین تیتر برای نشریات به ازای دستمزد است و در زمینه‌های مختلف امور تحریری مطبوعات مهارت دارد.

سردبیر: editor

آسمونی : شخص حقیقی که در نشریه عهده‌دار انتخاب، بررسی، سفارش، تأیید مطالب و به‌طور کلی مسئول رسیدگی به امور تحریری نشریه است.

شمارگان (تیراژ): circulation

تعداد نسخه‌های چاپ یا تکثیر شده از یک اثر در یک نوبت چاپ و انتشار که برای توزیع آماده شده‌اند، اعم از آنکه تمامی آنها توزیع شده یا نشده باشد.

شورای سردبیری: editorial council

گروهی که وظایف سردبیر را به عهده دارد.

صاحب‌امتیاز نشریه: proprietor/ owner

آسمونی : شخص حقیقی یا حقوقی که مسئولیت سیاستگذاری، تعیین خط مشی و کلیه امور مؤسسه مطبوعاتی را بر عهده دارد.

عامل پخش مطبوعات: press distribution agent

شخصیت حقیقی یا حقوقی است که به توزیع نشریات در حوزه جغرافیایی معینی اقدام می‌کند.

عاملین مطبوعات: press agents

اشخاصی که در حوزه مطبوعات فعالیت می‌نمایند اعم از فعالیت مدیریتی، تحریریه‌ای، فنی، اداری و توزیع.

عنوان نشریه: title

آسمونی : نام نشریه است که در سرلوحه همه شماره‌های نشریه با طراحی خاص، درج و نشریه از طریق آن شناخته می‌شود.

کانون آگهی و تبلیغاتی: advertisement and propagation section

منظور از کانون تبلیغاتی، مؤسساتی هستند که کار آنها دارای جنبه تولیدی و شامل مشاوره، تنظیم و تهیه برنامه‌ها و محصولات تبلیغاتی و انجام خدمات روابط عمومی یا تحقیقاتی مرتبط برای معرفی و فروش کالا و ارایه سفارش اجرای آگهی از طریق رسانه‌های ارتباط جمعی می‌باشد.

کانون تبلیغاتی: advertisement section division center

مسسه‌ای که کار آن مشاوره، تنظیم، تهیه و تولید و اجرای برنامه‌ها و محصولات تبلیغاتی و روابط عمومی برای پخش از رسانه‌ها مانند صدا و سیما و مطبوعات و نیز ارایه تبلیغات محیطی و خدمات مرتبط برای معرفی یا فروش کالا یا خدمات است.

گاهنامه: periodical

نشریه‌ای که ترتیب انتشار نامشخصی داشته باشد.

مدیرمسئول: managing director

شخص حقیقی منتخب صاحب امتیاز که بر اساس قانون، مسئولیت کلیه مطالب و محتوای نشریه را بر عهده دارد

مراکز توزیع مطبوعات: distribution center/ distribution agency

مرکزی که امر توزیع مطبوعات را بین تکفروشان به عهده دارد.

مشترک مطبوعات: press subscriber

شخصی حقیقی یا حقوقی که با تکمیل فرم اشتراک و پرداخت مبلغ مشخصی برای دوره‌ای معین در فهرست مشترکین تولیدات قرار می‌گیرد.

آسمونی : به‌گونه‌ای که مشخصاتش ثبت و شماره اشتراک به وی اختصاص داده می‌شود.

مطبوعات: press/ publication

نشریاتی که به طور منظم با نام ثابت، تاریخ و شماره به صورت اوراق چاپی یا الکترونیکی در زمینه‌های گوناگون سیاسی، اجتماعی، علمی، ورزشی، هنری و دیگر موارد منتشر می‌شوند.

مطبوعات از نظر ترتیب انتشار به روزانه و غیر روزانه، از نظر محتوا به عمومی و تخصصی، از نظر زمینه انتشار به دو گروه تخصصی و علمی و نشریات غیرتخصصی و از نظر گستره توزیع به بین‌المللی، سراسری، منطقه‌ای و محلی و از نظر مخاطبان به عموم، گروه‌های سنی خاص و اقشار اجتماعی خاص (متخصصین، زنان، دانشجویان، دانش‌آموزان، صاحبان حِرَف و مشاغل خاص) تقسیم می‌شوند.

مؤسسه مطبوعاتی: press institute

مؤسسه‌ای که مدیریت واحد در زمینه تولید، چاپ و توزیع مطبوعات فعالیت می‌کند.

نشریه: publication

آسمونی : هر نوع ماده مکتوب (به‌جز کتاب) که به‌صورت چاپی یا غیرچاپی در سطحی محدود یا گسترده در اشکال مختلف منتشر می‌شود.

نشریه ادواری: periodical

نشریه‌ای که به صورت پی‌درپی و در فاصله زمانی منظم و ثابت مانند دو شماره در هفته، هفتگی، دو هفته یک بار، ماهانه، فصلی یا سالانه با عنوان واحد منتشر می‌شود و ترتیب انتشار آنها از قبل معلوم است.

نشریه الکترونیکی: electronic paper

نشریه‌ای که اطلاعات آن به جای چاپ بر روی کاغذ از طریق فناوری‌های نوین اطلاعاتی در اختیار مخاطبان قرار می‌گیرد.

نشریه بین‌المللی: international publication

نشریه‌ای که با گستره توزیع بین‌المللی منتشر می‌شود.

نشریه تخصصی: specialist publication

نشریه‌ای که در یکی از شاخه‌ها از قبیل علوم پایه، علوم انسانی، پزشکی و پیراپزشکی، فنی – مهندسی، کشاورزی، هنر، کلیات علوم، علمی، فنی، هنری، فرهنگی و اجتماعی برای مخاطبان خاص منتشر می‌شود.

نشریه سراسری: nation (wide) publication

نشریه‌ای که با گستره توزیع در سطح کشور منتشر می‌شود.

نشریه داخلی: internal domestic publication

نشریه‌ای که در محدوده داخلی سازمان‌ها و با توجه به حیطه وظایف و مسئولیت‌های سازمان به صورت خبری یا غیرخبری منتشر می‌شود و معمولاً به صورت رایگان عرضه می‌شود.

نشریه علمی ـ تخصصی: scientific publication

آسمونی : نشریه تخصصی

نشریه عمومی: general periodical

نشریه‌ای که اخبار و اطلاعات عمومی را در زمینه‌های گوناگون پوشش می‌دهد.

نشریه غیرادواری (گاهنامه): non- periodical

نشریه‌ای که فاصله زمانی میان انتشار دو شماره پی‌درپی آن ثابت و مشخص نیست.

نشریه غیرتخصصی:. non-specialist periodical

این گروه از نشریات به دو دسته کلی تقسیم می‌شود.

  1. اجتماعی شامل: فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، مسایل اجتماعی، طنز و سرگرمی سالم، ورزشی، معلومات عمومی.
  2. هنری شامل: سینما، تئاتر، عکاسی، گرافیکی، کاریکاتور، هنرهای تجسمی، ادبیات داستانی، شعر، هنرهای دستی.

نشریه محلی: local publication

آسمونی : نشریه‌ای که با گستره توزیع در سطح استان و شهرستان منتشر می‌شود.

نشریه منطقه‌ای: regional publication

نشریه‌ای که با گستره توزیع بیشتر از یک استان و شهرستان و در سطح یک منطقه منتشر می‌شود.

نیروی انسانی تحریری مطبوعات: editorial manpower of press

اشخاصی که در زمینه تولید محتوای مطبوعات بجز آگهی فعال هستند و عضو هیئت تحریریه یک نشریه به شمار می‌آیند و رابطه‌ای پایدار و ثابت با مؤسسه مطبوعاتی یا نشریه خاص دارند. سردبیران، دبیران، معاونان سرویس‌ها، خبرنگاران، گزارشگران، مفسران، نویسندگان، مترجمان و خبرنگاران عکاس، کارکنان تحریری را تشکیل می‌دهند.

نیروی انسانی غیرتحریری مطبوعات: Technical manpower of press

اشخاصی که در بخش‌های غیرتحریری یک نشریه یا مؤسسه مطبوعاتی کار می‌کنند.

ویزای خبرنگاری (روادید خبری یا مطبوعاتی): Press visa

نوعی از روادید است که با هماهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای نمایندگان خبری رسانه‌های خارجی برای اقامت حداکثر تا سه ماه توسط نمایندگی‌های کنسولی ج.ا.ا در خارج از کشور صادر می‌گردد.

هفته‌نامه: weekly

آسمونی : نشریه‌ای که ترتیب انتشار آن هر هفته یک بار باشد.

هیئت تحریریه نشریه: Editorial board

گروهی مرکب از سردبیر، شورای سردبیری، دبیران سرویس، خبرنگاران، گزارشگران، نویسندگان، مترجمان، خبرنگاران عکاس که وظیفه تهیه و تنظیم مطالب نشریه را از حیث شکلی و محتوایی بر عهده دارند و معمولاً رابطه آنها با مؤسسه مطبوعاتی، رسمی و پایدار است.

هیئت نظارت بر مطبوعات:

آسمونی : هیئتی عالی متشکل از هفت عضو (به شرح بندهای الف تا ز ماده 10 قانون مطبوعات) است.

وظیفه این هیئت رسیدگی به درخواست متقاضیان، صدور مجوز برای نشریات عمومی و همچنین اعمال نظارت عالی و مستمر بر فعالیت این نشریات است.

هیئت مذکور از طریق دبیرخانه دائمی (مستقر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با امکانات آن وزارتخانه) انجام وظیفه می‌کند.

قانون مطبوعات:

آسمونی : ماده 16. صاحب‌امتیاز موظف است ظرف شش ماه پس از صدور پروانه، نشریه مربوطه را منتشر کند و در غیر این صورت با یک بار اخطار کتبی و دادن فرصت پانزده روز دیگر در صورت عدم عذر موجه اعتبار پروانه از بین می‌رود، عدم انتشار منظم نشریه در یک سال نیز اگر بدون عذر موجه (به تشخیص هیئت نظارت) باشد، موجب لغو پروانه خواهد بود.

0/5 ( 0 نظر )


نظر خودتان را ارسال کنید