قيمت گوشت حيوانات و آبزيان

قيمت گوشت حيوانات و آبزيان

نامقیمت
شقه گوسفندی89,000
گردن گوسفندی92,000
ران و سردست گوسفندی113,000
ماهیچه گوسفندی116,000
راسته گوسفندی134,000
فیله گوسفندی159,000
جگر گوسفندی116,000
گوشت گوساله91,000
راسته گوساله104,000
فیله گوساله127,000
زبان گوساله78,000
استیک طعم دار گوساله96,000
برگر گوشت گوساله65,000
چرخ کرده گوساله75,000
مرغ تازه15,500
مرغ سبز19,500
جوجه منجمد15,600
جوجه 1 کیلویی16,900
ران وسینه بی استخوان29,800
فیله مرغ33,500
شترمرغ86,000
کله پاچه120,000
سیرابی25,000

 

0/5 ( 0 نظر )


نظر خودتان را ارسال کنید